24 doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2022

- Advertisement -

[ad_1]

Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” là một trong những hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc như một sức mạnh văn hóa mềm chiếm lĩnh thị trường sản phẩm, dịch vụ.

- Advertisement -

“Chính chiều sâu văn hóa giúp các doanh nghiệp không đơn thuần chạy theo lợi nhuận, làm giàu bằng mọi giá, mà còn biết tuân thủ đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, thượng tôn pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ môi trường… Các giá trị văn hóa giúp doanh nghiệp có nền tảng vững chắc để xác định đúng triết lý kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi, nâng tầm trong các hoạt động quản lý, quản trị, điều hành, trong ứng xử với nhân viên, đối tác, khách hàng, từ đó tạo dựng được sự tin cậy, uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp. Đó chính là chìa khóa và sự bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững” – ông Nguyễn Văn Hùng nói.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Việt Nam cần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời cần phát huy sức mạnh nội sinh văn hóa để hình thành và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam, xây dựng những doanh nghiệp Việt lớn mạnh, không chỉ đủ sức cạnh tranh trên sân nhà mà còn vươn tầm khu vực và thế giới. Mỗi doanh nghiệp cần trở thành những đại sứ quảng bá giá trị văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới, lan toả “sức mạnh mềm” của văn hoá Việt Nam.

- Advertisement -

Diễn đàn năm nay cũng chứng kiến Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022 cho 24 doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng Quốc gia xét duyệt.

Đại diện một đơn vị được tôn vinh dịp này, ông Trần Tuấn Việt – Giám đốc Khối TT&MKT Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam chia sẻ: “3 năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã trải qua giai đoạn rất khó khăn vì Covid-19. Chính lúc đó văn hóa doanh nghiệp đã thể hiện vai trò và tầm quan trọng tại TNG, giúp chúng tôi vững vàng vượt qua giai đoạn gian khó ấy, giúp chúng tôi kết nối với nhau, kết nối các bộ phận và kết nối với cộng đồng. Cùng với sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, tôi tin rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ cùng nhau xây dựng được bản sắc văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh, là động lực cạnh tranh của quốc gia, giúp chúng ta thắng lợi trên trường quốc tế”./.[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất