Wednesday, January 19, 2022
Homesự thích hợpBà Trần Thị Thanh Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội liên...

Bà Trần Thị Thanh Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương


Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã bầu 34 thành viên Ban Chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Trần Thị Thanh Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt khó, không ngừng đổi mới, sáng tạo của các cấp Hội trong tổ chức triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm 6/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI đề ra đã hoàn thành và một số chỉ tiêu vượt cao.

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng lưu ý, trong thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức hội trong các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt vai trò của Hội trong giám sát, phản biện xã hội, phát hiện, đề xuất các chính sách, giải pháp để giải quyết các vấn đề về bình đẳng giới, phụ nữ, trẻ em.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại đại hội.

Tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu đề nghị các cấp Hội cần tăng cường tuyên truyền cho các hội viên nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ.

Trong đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt ra mục tiêu Hải Dương đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là khát vọng phát triển mạnh mẽ, bứt phá của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà và phụ nữ toàn tỉnh là lực lượng to lớn và quan trọng. Các cấp hội trong toàn tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đặc biệt là cần khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ của mỗi cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh thi đua phấn đấu lao động, công tác, học tập và rèn luyện để góp phần tích cực và hiệu quả cho sự phát triển của quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các cấp Hội tiếp tục tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên cơ sở bám sát vào chiến lược “tăng trưởng xanh, chuyển đổi số” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình, điển hình làm kinh tế hiệu quả do phụ nữ làm chủ hỗ trợ các tầng lớp phụ nữ chủ động học tập, nâng cao kiến thức, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cũng đề nghị các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ cần có kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, thể hiện rõ các chỉ tiêu cần đạt được, các nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện, theo phương châm “5 rõ” (rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm). Các cấp hội cũng cần đặc biệt quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Các cấp Hội cũng cần thích ứng linh hoạt, tiếp tục tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các chính sách về hôn nhân – gia đình, tổ chức cuộc sống gia đình, bảo vệ thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Ông Phạm Xuân Thăng lưu ý các cấp Hội cần phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với xây dựng người phụ nữ Hải Dương phát triển toàn diện, xây dựng người phụ nữ Hải Dương với hình ảnh “nhân ái, tự tin, sáng tạo, khát vọng phát triển”. Các cấp Hội đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động thực hiện hiệu quả phương châm “Tỉnh vận dụng sáng tạo định hướng chiến lược của Trung ương, Huyện đồng hành cơ sở, Xã nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ”, tạo đột phá về công tác phụ nữ phát hiện cán bộ giỏi, cán bộ trẻ để bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ cho các cấp ủy, chính quyền giới thiệu phụ nữ ưu tú để bổ sung cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng…

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp hội Phụ nữ Hải Dương phấn đấu phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hội nhập, xây dựng người phụ nữ Hải Dương “Có sức khỏe, có tri thức, năng động, sáng tạo, có đạo đức và khát vọng vươn lên” đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, từng bước khẳng định vị thế là tổ chức tiên phong hành động vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh, bền vững.

Một số chỉ tiêu phấn đấu như: Hằng năm, mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng Mỗi địa phương thành lập và duy trì ít nhất 1 mô hình dịch vụ gia đình mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình An toàn cho phụ nữ, trẻ em 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình (khi được phát hiện), 100% nạn nhân bị mua bán trở về, phụ nữ hoàn lương được các cấp Hội hỗ trợ (nếu có nhu cầu) Hằng năm vận động, hỗ trợ 1.200 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 có, 3 sạch mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh giúp ít nhất 500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 1.200 lao động nữ, 80% lao động sau đào tạo có việc làm. Hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh, huyện chủ trì giám sát ít nhất 1 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 1 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương đã thực hiện vượt và đạt 7 trong 8 chỉ tiêu đề ra như tỷ lệ hội viên, phụ nữ được phổ biến, học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống tổ chức hàng trăm buổi truyền thông kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống mua bán người, an toàn giao thông… cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ. Các cấp Hội cũng đã tổ chức nhiều buổi đối thoại chính sách về giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn chính sách pháp luật về đất đai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Phòng, chống mua bán người.. thu hút hàng nghìn phụ nữ tham gia, hàng trăm ý kiến đã được giải đáp. Mỗi cơ sở giúp thêm từ 3-6 gia đình đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch/năm….

Hải Dương đã có 20.424 phụ nữ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ khai thác trên 2.900 tỷ đồng cho 71.922 hộ gia đình phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, xây dựng nhà vệ sinh tổ chức 211 lớp dạy nghề cho 9.753 học viên giới thiệu việc làm, tạo việc làm tại chỗ cho trên 19.000 lao động, giúp phụ nữ ổn định cuộc sống với mức thu nhập bình quân từ 1,5 triệu – 5 triệu đồng/tháng…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Thị Hương (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh Hải Dương.

Supply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Quảng cáo -

Phổ biến nhất