Báo Cao Bằng điện tử

- Advertisement -

[ad_1]


Lợi ích trong sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền

- Advertisement -Triển khai hoá đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Ảnh Web
- Advertisement -

Thực hiện quy định tại Điều 89 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC; Công văn số 3591/TCT-CNTT ngày 28/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế tỉnh phổ biến các nội dung về HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo đó, máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế là thiết bị điện tử đồng bộ hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng giải pháp công nghệ thông tin có chức năng chung như: tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, khởi tạo HĐĐT có dải ký tự mã của cơ quan thuế đảm bảo duy nhất, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch,… và được kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

- Advertisement -

Mã của cơ quan thuế trên HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là dải ký tự bao gồm 23 ký tự có cấu trúc từ C1- C20,  trong đó: Một ký tự đầu C1: là chữ cái M cố định để thể hiện dấu hiệu nhận biết HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC; Một ký tự C2: là ký hiệu được gắn cố định để thể hiện loại HĐĐT từ 1 đến 6 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC; Hai ký tự C3C4: là 02 số cuối của năm phát hành hóa đơn được sinh tự động từ phần mềm bán hàng của người nộp thuế (NNT); Năm ký tự C5-C9: là một chuỗi 05 ký tự do cơ quan thuế (CQT) cấp theo hình thức tự sinh từ hệ thống HĐĐT của CQT đảm bảo tính duy nhất; Mười một ký tự từ C10-C20 là chuỗi 11 số được tự sinh từ phần mềm bán hàng đảm bảo tính duy nhất; Dấu gạch ngang (-): là ký tự để phân tách các nhóm ký tự thể hiện loại hóa đơn, năm phát hành hóa đơn tự sinh từ phần mềm bán hàng, ký tự do CQT cấp, chuỗi số tự sinh từ phần mềm bán hàng. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có thể thiết lập cho nhiều máy tính tiền tại một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc đảm bảo tính duy nhất của từng hóa đơn.

Bên cạnh những ưu việt về nghiệp vụ, lợi ích của việc áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền giúp chủ động việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, so với HĐĐT có mã thông thường; không bắt buộc phải ký số trên hóa đơn; chủ động trong xử lý sai, sót phát sinh ngay trên thiết bị của NNT nếu đã được cài đặt phần mềm HĐĐT từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế.

Thời gian áp dụng triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền từ tháng 12/2022, CQT sẽ thông báo tới từng đối tượng yêu cầu phải chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đảm bảo hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Các tổ chức, doanh nghiệp, NNT cần tìm hiểu thêm thông tin và tư vấn về HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền xin vui lòng liên hệ với Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế) theo số điện thoại: 02063 953 858 – 02063 852 724 hoặc Chi cục Thuế các huyện, thành phố, khu vực để được hỗ trợ.

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất