Bất ổn kinh tế đẩy lợi nhuận đầu tư của KPERS vào âm | Việc kinh doanh

- Advertisement -

[ad_1]

TOPEKA – Sự biến động trên thị trường chứng khoán sẽ đẩy lợi tức đầu tư hàng năm vào Hệ thống Hưu trí Công chức Kansas vào vùng âm vào cuối năm, giám đốc điều hành của hệ thống hưu trí cho biết vào ngày 29 tháng 11.

- Advertisement -

Lợi tức đầu tư giả định cho KPERS đã được điều chỉnh giảm trong tháng 5 từ 7,75% xuống 7%. Để củng cố điểm mấu chốt, Cơ quan Lập pháp Kansas đã đồng ý bơm thêm 1,1 tỷ đô la vào hệ thống.[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất