Bến Tre đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế

- Advertisement -

[ad_1]

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

- Advertisement -

Với sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn của các ngành, các cấp, kinh tế – xã hội của tỉnh đã phục hồi khá tốt và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Có 15/22 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Tỉnh đã khởi công xây dựng Cầu Rạch Miễu 2 theo kế hoạch và đang chỉ đạo triển khai khẩn trương; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thủy lợi, cấp nước; phát triển 2.567/4.000 ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao; triển khai 19/48 dự án điện gió; Khu Công nghiệp Phú Thuận đang tập trung thực hiện xong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai xây dựng hạ tầng để thu hút đầu tư.

Ngoài ra, tỉnh đã khởi động và đang khẩn trương triển khai công việc liên quan đến Dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre với Tiền Giang, Trà Vinh và các tỉnh khác… Tình hình xâm nhập mặn được kiểm soát tốt, năng lực và khả năng ứng phó dịch bệnh được nâng lên; công tác xúc tiến thương mại, đầu tư được tăng cường; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được tập trung thực hiện tốt; số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Phát triển đa dạng, mạnh mẽ các hoạt động đối ngoại ở trong nước, ngoài nước, mở ra nhiều cơ hội phát triển tỉnh.

- Advertisement -

Năm 2023, Tỉnh ủy Bến Tre đề ra Nghị quyết với mục tiêu, các chỉ tiêu và 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần tăng thu ngân sách, đổi mới rõ nét hơn trong cơ cấu kinh tế; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng từ 9,3% trở lên; hoàn thiện hệ thống giao thông, thuỷ lợi; quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững đất đai, tài nguyên thiên nhiên; nâng cao năng lực dự báo, chủ động thích ứng với tình hình, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thiên tai và bảo vệ môi trường.

Tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chuyển đổi số; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học – công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, y tế, văn hóa…; thực hiện tốt chính sách đối với với người có công, công tác giảm nghèo, bảo đảm chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế – xã hội. Tiếp tục phát triển các hoạt động đối ngoại của tỉnh.

- Advertisement -

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh cần theo dõi, giám sát chặt chẽ, ngay từ đầu năm việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh ban hành. Tổ chức thực hiện tốt hơn, thực chất hơn chức năng giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; trong đó, cần quan tâm giám sát việc triển khai thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; việc giải ngân vốn đầu tư công; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; việc thi hành pháp luật của các cơ quan khối nội chính, tư pháp; Thường xuyên rà soát nghị quyết đã ban hành, nhất là các nghị quyết về chế độ, chính sách, nếu không còn phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh, thì chủ động đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết bãi bỏ hoặc thay thế cho phù hợp…/.

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất