Bến Tre thúc đẩy phát triển mới các loại hình doanh nghiệp

- Advertisement -

[ad_1]

Theo UBND tỉnh Bến Tre, việc ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm mục đích thúc đẩy, tạo điều kiện về chính sách và tài chính theo hướng đồng bộ, kịp thời và đúng mục đích, đúng đối tượng để doanh nghiệp được thụ hưởng và phát triển bền vững hơn trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.

- Advertisement -

Theo đó, tỉnh hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối vốn doanh nghiệp vừa.

Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

- Advertisement -

Mặt khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa được cung cấp thông tin miễn phí trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre; của các sở, ngành và địa phương; sàn thương mại điện tử của tỉnh; thông qua các cẩm nang, brochure. Cụ thể, bao gồm thông tin kinh tế – xã hội của tỉnh; các đồ án, quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong và ngoài khu-cụm công nghiệp; thông tin thị trường, xúc tiến thương mại; hỗ trợ tiếp cận thị trường; đổi mới công nghệ. Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh; các văn bản pháp luật của trung ương và của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp…

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành). Cùng đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; chuyển đổi từ hộ kinh doanh; khởi nghiệp sáng tạo; tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…

- Advertisement -

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn, thời gian qua, việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư luôn được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và giới thiệu tiếp cận các chính sách ưu đãi để doanh nghiệp biết và tiếp cận, không phân biệt loại hình, quy mô.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút đầu tư; xây dựng danh mục ưu tiên kêu gọi đầu tư tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023-2025; xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre; xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đang điều chỉnh bộ tiêu chí lựa chọn phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh để xác định doanh nghiệp dẫn đầu.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, đến nay toàn tỉnh có 5.592 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 63.000 tỷ đồng; trong đó, có 4.251 doanh nghiệp đang hoạt động với vốn đăng ký 54.500 tỷ đồng. Hiện tỉnh đang đẩy mạnh nhiều giải pháp, chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số. Đến nay, Bến Tre có hơn 1.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có sử dụng nền tảng số.

Công Trí[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất