Các giám sát viên phê duyệt kiểm toán cấp đầu tư các cơ sở giải trí để giảm chi phí năng lượng | Tin tức

- Advertisement -

[ad_1]

Các giám sát viên của White Township đã nhất trí thông qua cuộc kiểm toán cấp độ đầu tư của Schneider Electrical vào thứ Tư để xác định cách thị trấn có thể tiết kiệm tiền tại khu phức hợp giải trí và S&T Financial institution Enviornment.

- Advertisement -

Theo Ryan Shaffer, giám đốc giải trí của thị trấn, đối với cuộc kiểm toán sẽ miễn phí cho thị trấn, Schneider Electrical sẽ cử các kỹ sư của mình đến khu phức hợp giải trí và S&T Enviornment để xác định những dịch vụ nào có thể cung cấp để tiết kiệm tiền cho thị trấn.

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất