Cam Ranh: Nỗ lực xóa nhà tạm cho đồng bào dân tộc thiểu số

- Advertisement -

[ad_1]

Những năm qua, TP. Cam Ranh đã nỗ lực bố trí vốn ngân sách và kêu gọi xã hội hóa thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). Nhờ vậy, trong giai đoạn 2016 – 2022, thành phố đã xóa được 153 căn nhà tạm, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân.

- Advertisement -

Quan tâm hỗ trợ xóa nhà tạm


Theo thống kê của Ban Dân tộc HĐND TP. Cam Ranh, tổng số nhà ở của ĐBDTTS đã xuống cấp nghiêm trọng có nhu cầu sửa chữa và xây mới giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn thành phố là 334 căn. Trong đó, phường Cam Phúc Nam 32 căn, xã Cam Phước Đông 161 căn, xã Cam Thịnh Tây 141 căn.

- Advertisement -

Tính đến tháng 10-2022, thành phố đã triển khai hỗ trợ sửa chữa và xây mới 153 căn cho ĐBDTTS. Trong đó, xã Cam Phước Đông 62 căn, xã Cam Thịnh Tây 65 căn, phường Cam Phúc Nam 26 căn. Cụ thể, thành phố đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 9 căn nhà, với tổng kinh phí 204 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước; 55 căn nhà, với kinh phí khoảng 2,7 tỷ đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” thành phố; 63 căn nhà với tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, các hộ ĐBDTTS tại phường Cam Phúc Nam đã chủ động vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cam Ranh để tự xây mới, sửa chữa 26 căn nhà, với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.


Một hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Cam Thịnh Tây được hỗ trợ xây nhà mới từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
- Advertisement -

Theo đánh giá của Ban Dân tộc HĐND thành phố, mặc dù công tác xóa nhà tạm cho ĐBDTTS đạt được nhiều kết quả khả quan track vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Nguyên nhân là công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về xây nhà ở cho hộ nghèo vùng ĐBDTTS vẫn còn hạn chế, nhất là việc vận động ĐBDTTS tự xây mới, sửa chữa nhà; nguồn kinh phí hỗ trợ còn hạn chế so với nhu cầu và kinh phí, chủ yếu vận động từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân, còn các hộ ĐBDTTS không có kinh phí đối ứng nên chất lượng nhà ở chưa thực sự đảm bảo.

Kết hợp hỗ trợ với vận động người dân tự lực


Trong báo cáo mới đây, Ban Dân tộc HĐND TP. Cam Ranh đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Phòng Dân tộc khẩn trương phối hợp với các phòng chuyên môn thành phố và UBND các xã, phường có vùng ĐBDTTS tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng số lượng nhà đã xuống cấp nghiêm trọng trong giai đoạn 2016 – 2021 đến nay chưa được hỗ trợ xây mới, sửa chữa. Qua đó, đánh giá toàn diện, cụ thể về hiện trạng để xác định nguồn vốn đầu tư, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban liên quan và UBND xã, phường tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.


Ông Lê Ngọc Thạch – Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp với UBMTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương tăng cường công tác vận động xã hội hóa để thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng cho ĐBDTTS; Phòng Dân tộc khẩn trương rà soát, tham mưu cho UBND thành phố kế hoạch bố trí vốn để sửa chữa, xây mới. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường vận động các hộ ĐBDTTS vay vốn để xây nhà ở, góp phần nâng cao ý thức tự lực, không ỷ lại vào Nhà nước để từng bước giảm bớt áp lực cho ngân sách nhà nước trong thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội.


VĂN KỲ

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất