Chính phủ Canada hiện đại hóa Đạo luật Đầu tư Canada

- Advertisement -

[ad_1]

Dự luật mới đại diện cho bản cập nhật quan trọng nhất của ICA trong hơn một thập kỷ và sẽ giải quyết các mối lo ngại về an ninh quốc gia đang gia tăng

- Advertisement -

OTTAWA, TRÊN, Ngày 7 tháng 12 năm 2022 /CNW/ – Canada có nền kinh tế mở và là điểm đến hấp dẫn cho các khoản đầu tư nước ngoài. Đồng thời, thế giới đang phát triển và những thách thức có thể gây nguy hiểm cho cả an ninh quốc gia và sự thịnh vượng của chúng ta đòi hỏi phải có các công cụ mới để không chỉ bảo vệ lợi ích và tài sản của chúng ta mà còn giữ an toàn cho chúng ta. Chính vì vậy Chính phủ TP. Canada đang soạn thảo luật để hiện đại hóa các Đạo luật Đầu tư Canada (ICA). Những thay đổi này sẽ giúp điều chỉnh Đạo luật phù hợp với các động lực toàn cầu đang thay đổi và cho phép Đạo luật trở nên linh hoạt hơn.

Hôm nay, Ngài François-Philippe Champagne, Bộ trưởng Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp, đã thông báo về việc đưa ra Đạo luật sửa đổi Đạo luật đầu tư Canada, còn được gọi là Đạo luật Đánh giá An ninh Quốc gia về Hiện đại hóa Đầu tư. Dự luật mới này đại diện cho bản cập nhật quan trọng nhất của ICA kể từ khi đưa ra quy trình đánh giá an ninh quốc gia vào năm 2009 và giới thiệu các công cụ mới để đảm bảo rằng Canada có thể tiếp tục giải quyết các mối đe dọa đang thay đổi có thể phát sinh từ các khoản đầu tư nước ngoài.

- Advertisement -

Các sửa đổi được đề xuất cho Đạo luật Đầu tư Canada theo dự luật mới bao gồm:

 • Yêu cầu nộp hồ sơ mới trước khi thực hiện đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh theo quy định;

 • - Advertisement -

  Thẩm quyền của Bộ trưởng trong việc gia hạn đánh giá an ninh quốc gia đối với các khoản đầu tư;

 • Hình phạt mạnh hơn đối với việc không tuân thủ;

 • Thẩm quyền của Bộ trưởng để áp đặt các điều kiện trong quá trình xem xét an ninh quốc gia;

 • Quyền Bộ trưởng chấp nhận các cam kết giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia;

 • Cải thiện việc chia sẻ thông tin với các đối tác quốc tế; và

 • Các quy tắc mới để bảo vệ thông tin trong quá trình xem xét tư pháp.

Chính phủ quyết tâm tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp Canada để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các đối tác chia sẻ lợi ích và giá trị của chúng tôi. Những nỗ lực hiện đại hóa ngày nay sẽ nâng cao hơn nữa tính minh bạch trong quy trình đánh giá an ninh quốc gia của ICA, đồng thời đảm bảo rằng chính phủ có thể hành động nhanh chóng khi cần thiết. Chính phủ sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để tăng trưởng kinh tế và nhiều việc làm hơn ở Canada mà không ảnh hưởng đến an ninh hoặc lợi ích quốc gia của chúng ta.

báo giá

“Trong khi chính phủ của chúng tôi tiếp tục hoan nghênh đầu tư trực tiếp nước ngoài, chúng tôi cần cảnh giác và bảo vệ lợi ích của Canada. Những sửa đổi mới này sẽ giúp Đạo luật phù hợp với thực tế ngày nay, đồng thời đảm bảo chúng tôi có thể làm việc với tốc độ kinh doanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc hướng tới một khuôn khổ ICA được cập nhật để đảm bảo Canada tiếp tục thịnh vượng, đồng thời, tiếp tục hành động dứt khoát khi các khoản đầu tư đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta.”
– Ngài François-Philippe Champagne, Bộ trưởng Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp

Thông tin nhanh

 • Canada hưởng lợi đáng kể từ đầu tư nước ngoài như một nguồn vốn và công nghệ quan trọng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh quốc gia, các Đạo luật Đầu tư Canada cung cấp cho:

 • Trong năm tài chính 2021–22, 24 khoản đầu tư phải được xem xét mở rộng về an ninh quốc gia.

 • Trong năm tài chính 2021–22, không có khoản đầu tư nào bị chặn theo ICA. Tuy nhiên, trong năm trước, ba công ty phải tuân theo các lệnh theo mục 25.4 của Đạo luật (hai lệnh thoái vốn và một giao dịch bị chặn).

 • Cho đến nay trong năm tài chính 2022–23, ba khoản đầu tư vào khoáng sản quan trọng đã phải tuân theo lệnh thoái vốn.

 • Các sửa đổi được đề xuất đối với ICA sẽ làm cho quy trình xem xét an ninh quốc gia hiệu quả và linh hoạt hơn, đồng thời sẽ cho phép Bộ trưởng ra lệnh xem xét thêm các khoản đầu tư theo mục 25.3 của Đạo luật, thay cho Thống đốc trong Hội đồng.

 • Đạo luật sẽ đảm bảo rằng việc xem xét an ninh quốc gia đối với một số giao dịch nhất định trong các lĩnh vực quy định có thể diễn ra trước khi có thể gây tổn hại cho an ninh quốc gia bằng cách yêu cầu các nhà đầu tư gửi thông báo trong khoảng thời gian quy định.

 • Những thay đổi đối với ICA sẽ cập nhật các hình phạt đối với việc không tuân thủ và cung cấp thẩm quyền để cập nhật các hình phạt này trong tương lai.

 • Đạo luật sẽ tạo điều kiện hợp tác quốc tế và trao đổi thông tin với các đồng minh về các mối đe dọa an ninh quốc gia.

Sản phẩm liên quan

Giữ liên lạc

Tìm thêm các dịch vụ và thông tin tại Canada.ca/ISED.

Theo dõi Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada trên phương tiện truyền thông xã hội.
Twitter: @ISED_CAFb: Đổi mới Canada, Instagram: @cdninnovation và LinkedIn

Nền tảng – Đạo luật sửa đổi Đạo luật Đầu tư Canada (Tập đoàn CNW/Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada)

NGUỒN Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada

Cision

Cision

Xem nội dung gốc để tải xuống đa phương tiện: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/ December2022/07/c3652.html[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất