Monday, November 29, 2021
HomeSự Dầu TưChúng tôi bám sát quan điểm “Người giáo viên trước hết phải...

Chúng tôi bám sát quan điểm “Người giáo viên trước hết phải là nhà giáo dục”


Đối với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nhà trường luôn quán triệt quan điểm “Người giáo viên trước hết phải là nhà giáo dục”. Sinh viên sư phạm không chỉ là người giỏi chuyên môn mà trước hết phải là một nhà giáo dục, có khả năng thấu hiểu, ứng xử với học sinh, phụ huynh và các bên liên quan một cách tinh tế, chuẩn mực. Do đó, quan điểm giáo dục của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là giáo dục người học bằng chính tấm gương của từng cán bộ, giảng viên. Chính từng giảng viên phải là tấm gương thật tốt thì mới giáo dục được sinh viên. Theo đó, đạo đức nghề nghiệp sẽ được ngấm vào người học một cách rất tự nhiên. Có thể tự hào để khẳng định, truyền thống giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên thông qua hình ảnh của người thầy, người cô ân cần, tâm huyết, trách nhiệm và công tâm ở Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã trở thành mạch chảy hình thành nên truyền thống giáo dục của nhà trường. Thế hệ sau noi gương thế hệ trước, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội luôn có đặc trưng rất riêng, những con người có chuyên môn tốt, có đạo đức tốt.

Supply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phổ biến nhất