Cổ phiếu ưu đãi của American Fairness Funding Life Holding, Collection A Lợi suất vượt quá 6,5%

- Advertisement -

[ad_1]

Trong phiên giao dịch hôm thứ Hai, cổ phiếu của American Fairness Funding Life Holding Co’s Đặt lại tỷ lệ cố định 5,95% Cổ phiếu ưu đãi không tích lũy, Sê-ri A (Ký hiệu: AEL.PRA) có tỷ suất sinh lợi cao hơn mốc 6,5% dựa trên cổ tức hàng quý (được định mức hàng năm là 1,4875 USD) ), với cổ phiếu được trao tay ở mức thấp nhất là 22,53 đô la trong ngày. Điều này so với lợi suất trung bình là 6,00% trong danh mục cổ phiếu ưu đãi “Tài chính”, theo Most well-liked Inventory Channel. Tính đến thời điểm gần nhất, AEL.PRA được giao dịch với mức chiết khấu 8,04% so với số tiền ưu đãi thanh lý, so với mức chiết khấu trung bình 8,60% trong danh mục “Tài chính”. Nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu không tích lũynghĩa là trong trường hợp chậm thanh toán, công ty không phải thanh toán phần còn lại của số cổ tức đã lỡ cho cổ đông ưu đãi trước khi tiếp tục chia cổ tức phổ thông.

- Advertisement -

Biểu đồ bên dưới cho thấy hiệu quả hoạt động trong một năm của cổ phiếu AEL.PRA so với AEL:

- Advertisement -


- Advertisement -

Dưới đây là biểu đồ lịch sử cổ tức của AEL.PRA, thể hiện lịch sử thanh toán cổ tức đối với Cổ phiếu ưu đãi không tích lũy 5,95% của American Fairness Funding Life Holding Co, Sê-ri A:

AEL.PRA+Cổ tức+Lịch sử+Biểu đồ


Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, Cổ phiếu ưu đãi không tích lũy Collection A (Ký hiệu: AEL.PRA) của American Fairness Funding Life Holding Co đặt lại tỷ lệ cố định 5,95% (Ký hiệu: AEL.PRA) hiện giảm khoảng 1,7% trong ngày, trong khi cổ phiếu phổ thông (Ký hiệu: AEL) đang giảm khoảng 4,5%.

Cũng thấy:

• Xếp hạng YieldBoost theo ngành
• Chuỗi quyền chọn USOU
• Lịch sử chia tách CBL

Quan điểm và ý kiến ​​thể hiện ở đây là quan điểm và ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Nasdaq, Inc.

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất