Cử tri Đà Lạt hụt hẫng vì dự án vui chơi giải trí thành khách sạn cao cấp ở số 23 Quang Trung

- Advertisement -

[ad_1]


Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hồ sơ cấp phép xây dựng dự án ở số 23 Quang Trung, phường 9, TP Đà Lạt (nhà tập thể Tỉnh đoàn cũ) không có chức năng khách sạn.

- Advertisement -

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước, trong và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

Theo văn bản này, cử tri TP Đà Lạt phản ánh công trình tại khu đất số 23 Quang Trung, phường 9, TP Đà Lạt (nhà tập thể Tỉnh đoàn cũ) khi khởi công xây dựng là dự án Khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt, nhưng khi hoàn thành là một khách sạn cao cấp.

- Advertisement -

Điều này gây khó hiểu và hụt hẫng cho người dân. Lý do là vì, người dân đang mong chờ một khu vui chơi giải trí cao cấp, bổ sung vào sản phẩm du lịch vốn đang thiếu của địa phương để phục vụ người dân và du khách, là một mô hình mẫu, đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.

Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý đúng quy định pháp luật, yêu cầu chủ doanh nghiệp thực hiện đủng mục đích đầu tư ban đầu; tránh thất thoát, lãng phí tài sản cùa nhà nước. Đồng thời xử lỷ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý đầu tư đối với dự án này (nếu cỏ sai phạm).

- Advertisement -

Về nội dung nêu trên, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết sự việc đang được giải quyết, xử lý. Theo UBND tỉnh, dự án Khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 20/12/2012.

Dự án có chức năng là khu vui chơi giải trí chất lượng cao chiếu phim kỹ thuật số 2D và 3D, bowling và các dịch vụ phục vụ vui chơi giải trí, thu hút khách trong và ngoài địa phương. Hồ sơ cấp phép xây dựng không có chức năng khách sạn trong công trình xây dựng.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt tiếp tục thực hiện dự án theo mục tiêu, nội dung được cấp và Kết luận Thanh tra 929/KL-TTr ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Thanh tra tỉnh tổng hợp tình hình và tiến độ thực hiện dự án, báo cáo xin ý kiến Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, xử lý về kết quả thực hiện kết luận Thanh tra 929 của chủ đầu tư; phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành kiểm tra việc chuyển nhượng vốn của chủ đầu tư, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định (hoàn thành trong quý 1/2023).[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất