Monday, December 6, 2021
Homesự thích hợpĐại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp: Đổi mới, sáng...

Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp: Đổi mới, sáng tạo đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao


Chủ động thích ứng

Chuyển đổi số cùng với đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi và tác động mạnh mẽ đến hoạt động của cả nền kinh tế và đời sống của người dân. Đứng trước những thách thức đó, Trường đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp đã chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều kịch bản trong từng thời điểm cụ thể. Nhờ đó, việc triển khai các nhiệm vụ công tác trong năm học luôn được thuận lợi, đảm bảo đúng kế hoạch với hiệu quả cao nhất.

TS. Nguyễn Ngọc Khương – Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp – cho biết: Năm 2020-2021, nhà trường đã thích ứng chuyển đổi số áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong các hoạt động. Cụ thể như, hoàn thiện hệ thống học trực tuyến trên LMS, Zoom, Meet. Đồng thời, nhà trường đã triển khai nâng cấp phần mềm quản lý thi trắc nghiệm, bổ sung các tính năng mới thi học phần tiếng Anh (phần nghe, đọc) nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần tiếng Anh theo hướng chuẩn quốc tế; các khoa đã đăng ký bổ sung thêm các học phần mới với hình thức thi trắc nghiệm.

Đặc biệt, học kỳ 2 năm học 2020-2021, nhà trường đã xây dựng phương án tổ chức thi trực tuyến cho 1.212 học phần và 176.286 lượt sinh viên, với 2 hình thức thi: Vấn đáp on-line và bài tập lớn kết hợp vấn đáp on-line. Đây là phương án thi tối ưu nhất được tập thể sư phạm nhà trường bàn bạc, thảo luận, thống nhất lựa chọn, đảm bảo đánh giá thực chất, khách quan, phù hợp, đúng năng lực của sinh viên trong điều kiện nhà trường không thể tổ chức cho sinh viên học tập và thi tập trung tại trường bởi dịch bệnh Covid-19. Kết quả, nhà trường đã tổ chức thành công kỳ thi học kỳ 2 năm học 2020-2021; kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, đạt hiệu quả cao tạo hiệu ứng tích cực trong giáo viên và sinh viên.

Nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo

Hiện nay, bất cứ một trường đại học nào cũng đều có hai nhiệm vụ chính và quan trọng nhất là đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây là hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của các trường nói chung và Trường đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp nói riêng, trong đó việc giảng viên nhà trường tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những biện pháp quan trọng – cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội.

Chính vì vậy, trong thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) của nhà trường luôn được quan tâm và các đề tài đều nhằm hướng đến giải quyết các vấn đề từ thực tiễn trong quá trình đào tạo. Để khuyến khích các cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, nhà trường xây dựng các cơ chế phù hợp để hỗ trợ công tác NCKH.

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp: Đổi mới, sáng tạo đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Theo đó, nhà trường đã đa dạng hóa các hoạt động KHCN của giảng viên (đề tài NCKH các cấp, bài báo khoa học, hội thảo khoa học…) gắn với đảm bảo chất lượng, kết quả thực hiện; triển khai, đẩy mạnh công tác NCKH sinh viên theo hướng ứng dụng thực tiễn, khuyến khích các dạng đề tài có sản phẩm phục vụ các quá trình đào tạo, hướng dẫn kỹ năng nghề nghiệp; chú trọng công tác chuyển giao công nghệ (CGCN), từng bước tìm cách đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tế, các đề tài được thực hiện phải có địa chỉ áp dụng cụ thể, qua đó có thể tìm kiếm nguồn thu từ KHCN.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng không ngừng tìm kiếm đối tác có tiềm năng về kinh phí đối ứng, về kinh nghiệm và về hướng nghiên cứu phù hợp với thế mạnh của trường để thực hiện liên kết, hợp tác NCKH, tận dụng các nguồn lực cả trong và ngoài trường để đề xuất các đề tài NCKH / dự án CGCN cấp cao; thành lập các nhóm NCKH trọng điểm trong các lĩnh vực có thế mạnh trên cơ sở hợp tác với các chuyên gia, các cơ sở nghiên cứu ngoài trường để thúc đẩy việc công bố các công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín trong hệ thống ISI/Scopus và cơ sở dữ liệu của các nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới.

Ngoài ra để khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, nhà trường đã dây dựng không gian khởi nghiệp, môi trường khuyến khích ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên; gắn hoạt động của các câu lạc bộ NCKH sinh viên với hoạt động sáng tạo khởi nghiệp, tìm kiếm các nhà đầu tư có chiến lược gắn bó đầu tư lâu dài với các hoạt động sáng tạo khởi nghiệp trong nhà trường…

Năm 2021 đánh dấu sự kiện đặc biệt quan trọng và tự hào với mỗi cán bộ giảng viên, sinh viên và học viên của Trường đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp khi mà nhà trường kỷ niệm 65 năm thành lập (1956-2021). 65 năm qua, nhà trường đã đào tạo và cung ứng hàng chục nghìn công nhân, lao động kỹ thuật chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế đất nước sau chiến tranh cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Để viết tiếp những trang sử vẻ vang trong suốt 65 năm qua, với định hướng xây dựng nhà trường trở thành cơ sở đào tạo đại học đào tạo theo hướng ứng dụng uy tín, nằm trong nhóm các trường đại học ứng dụng hàng đầu của cả nước vào năm 2030. Để đạt mục tiêu đó, thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản trị đại học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, khuyến khích sự đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tận dụng hiệu quả thế mạnh nội lực, tranh thủ cơ hội để đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất để từ đó nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng môi trường văn hóa thân thiện, nâng cao giá trị thương hiệu nhà trường.

Supply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phổ biến nhất