Đặt mình vào vị trí người dân khi giải quyết đơn, thư

- Advertisement -

[ad_1]

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tiêu Hồng Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Văn Đăng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Dương Văn An – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
- Advertisement -

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, năm 2020, 2021 và 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh tổ chức tiếp hơn 15.000 lượt/22.000 người; tiếp nhận và xử lý trên 16.600 đơn, thư. Nội dung đơn, thư, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Kết quả, tỷ lệ giải quyết đơn, thư hàng năm đạt trên 90%, riêng 9 tháng năm 2022 giải quyết đạt 73,37%. Hội nghị cũng nêu thực trạng, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, phân tích rõ các nguyên nhân kết quả đạt được và tồn tại trong triển khai. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư của công dân trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An nhấn mạnh, công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư của công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, của từng cơ quan, đơn vị. Nhiệm vụ này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế – xã hội.

img_8427.jpg
- Advertisement -

Thời gian qua, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở thực hiện khá tốt, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xử lý, giải quyết đơn, thư. Tuy nhiên, quá trình giải quyết đơn, thư vẫn còn không ít hạn chế, bất cập. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, để làm tốt công tác giải quyết đơn, thư thì trước hết người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan và cán bộ tiếp nhận, xử lý đơn thư phải đặt mình vào vị trí của người dân. Phải họp bàn kỹ để giải quyết thấu đáo cho công dân theo đúng quy định, trường hợp vượt thẩm quyền thì xin ý kiến của tỉnh, cần thiết cũng phải kiến nghị Thủ tướng có nghị quyết riêng để giải quyết. Trong mọi trường hợp phải lấy con người là trung tâm, là mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển. Có cơ chế bảo đảm quyền của nhân dân để nhân dân tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương; công khai, minh bạch trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết các loại đơn, thư, phản ánh của công dân. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn, thư cho cán bộ, công chức liên quan…

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất