Đối thoại với các hộ dân Tích Sơn chưa nhận tiền bồi thường GPMB Dự án Công viên vui chơi giải trí

- Advertisement -

[ad_1]

(Xây dựng) – Để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án Công viên vui chơi giải trí theo kế hoạch, thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức đối thoại với các hộ dân phường Tích Sơn chưa nhận tiền bồi thường GPMB. Ông Đào Văn Quyết – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên chủ trì buổi đối thoại.

Toàn cảnh buổi đối thoại.
- Advertisement -

Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên có tổng diện tích trên 16ha, trong đó trên 13ha đã được phê duyệt phương án bồi thường GPMB, liên quan đến các hộ dân thuộc 4 xã, phường: Định Trung, Đống Đa, Liên Bảo, Tích Sơn. Thực hiện dự án, thành phố Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện các bước theo đúng quy trình, quy định pháp luật, nhất là thực hiện công khai quy hoạch, tổ chức đối thoại, tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động đến tận nhà các hộ dân… Đến nay, cơ bản các hộ dân đã đồng thuận, nhận tiền bồi thường GPMB, hiện còn 26 hộ dân phường Tích Sơn xâm canh trên địa bàn xã Định Trung chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tại buổi đối thoại, các hộ dân đã bày tỏ tâm tư, đồng thuận với chủ trương thu hồi đất, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, các hộ dân chưa đồng thuận với giá bồi thường GPMB…

- Advertisement -

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Văn Quyết nhấn mạnh: Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên là dự án do Nhà nước thu hồi phục vụ lợi ích quốc gia công cộng, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thành phố Vĩnh Yên đã thực hiện công khai, minh bạch dự án, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo giá quy định của Nhà nước. Đối với các ý kiến, kiến nghị của người dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo phường Tích Sơn và các cơ quan chuyên môn của thành phố đã trả lời, làm rõ ý kiến người dân quan tâm. Đồng thời, mong muốn người dân đồng thuận, chấp hành các quy định bồi thường GPMB.

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Đối thoại với các hộ dân Tích Sơn chưa nhận tiền bồi thường GPMB Dự án Công viên vui chơi giải trí
Ý kiến của một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đối với các hộ dân cố tình vi phạm, không nhận tiền bồi thường GPMB, thành phố Vĩnh Yên sẽ tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Dự kiến thời gian cưỡng chế vào ngày 21/12/2022. Từ nay đến khi cưỡng chế, thành phố Vĩnh Yên và phường Tích Sơn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận chấp hành các quy định pháp luật.

- Advertisement -[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất