Sunday, November 28, 2021
HomeSự Dầu TưĐTC Phanxicô: Tự do của Chúa Giêsu đến từ sự thật

ĐTC Phanxicô: Tự do của Chúa Giêsu đến từ sự thật


Angelus

Thiên thần của Chúa đã tuyên bố với Mary.
Và cô ấy quan niệm về Đức Thánh Linh.
Ave Maria…

Kìa người hầu gái của Chúa.
Hãy thực hiện nó với tôi theo lời của bạn.
Ave Maria…

Và Ngôi Lời đã được tạo thành xác thịt.
Và anh ấy cư ngụ giữa chúng tôi.
Ave Maria…

Cầu nguyện cho chúng tôi, mẹ thánh của Chúa.
Để chúng ta có thể được thực hiện xứng đáng với những lời hứa của Đấng Christ.

Chúng tôi cầu nguyện.
Chúng con cầu xin Ngài, lạy Chúa, ân điển của Ngài
đổ vào tâm trí chúng ta;
để qua sứ điệp của thiên thần, chúng ta biết được sự nhập thể của Con Ngài là Đức Kitô, qua cuộc khổ nạn và thập giá của Người, để dẫn chúng ta đến vinh quang của sự Phục Sinh. Nhờ chính Đức Kitô, Chúa chúng ta.

Amen.

Vinh danh Cha … (ba lần)
Yên nghỉ ngàn thu…

Phép lành Tông đồ hoặc Giáo hoàng

Chúa ở với bạn và với tinh thần của bạn.
Cầu mong danh của Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho bạn
Pater, and Son, and Holy Spirit.

Amen.

Kinh Truyền Tin

Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng… Thánh Maria…

Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Tôi xin vâng như lời thánh Thiên thần truyền.

Kính mừng … Thánh Maria …

Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Và ở cùng chúng con.

Kính mừng… Thánh Maria…

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa! Chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh Thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại, được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Sáng Danh Đức Chúa Cha … (3 lần)

Xin Chúa cho các linh hồn được nghỉ an muôn đời

Phép lành của Đức Giáo Hoàng

Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha

Hãy chúc tụng danh Chúa

Tư bây giờ và cho đến muôn đời

Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa

Là Đấng tạo thành trời đất

Xin Thiên Chúa toàn  năng là Cha, và Con, và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. AmenSupply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phổ biến nhất