EU và Angola ký kết Thỏa thuận tạo thuận lợi cho đầu tư bền vững | Fox Schiff

- Advertisement -

[ad_1]

Vào ngày 18 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Châu Âu đã thông báo kết thúc đàm phán giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Cộng hòa Angola về Thỏa thuận Tạo thuận lợi cho Đầu tư Bền vững (SIFA).

- Advertisement -

Trong thông cáo báo chí của mình, Ủy ban tuyên bố:

“EU đang theo đuổi các thỏa thuận như vậy để thúc đẩy đầu tư bền vững trong cam kết với các đối tác châu Phi. SIFA EU-Angola sẽ giúp thu hút và mở rộng đầu tư dễ dàng hơn đồng thời lồng ghép các cam kết về môi trường và quyền lao động trong mối quan hệ EU-Angola. EU cam kết để thúc đẩy tính bền vững trong chính sách thương mại của mình, như được đề ra trong chiến lược thương mại mới.”

- Advertisement -

SIFA sẽ giúp đầu tư dễ dàng hơn bằng cách:

  • Tăng cường tính minh bạch và khả năng dự đoán của các biện pháp liên quan đến đầu tư, chẳng hạn như công bố tất cả các luật và điều kiện đầu tư và thúc đẩy việc sử dụng các cổng thông tin duy nhất cho các nhà đầu tư;
  • Đơn giản hóa thủ tục cấp phép đầu tư và thúc đẩy chính phủ điện tử; và
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác giữa các nhà đầu tư và chính quyền, thiết lập các đầu mối và tham vấn các bên liên quan.

SIFA sẽ làm cho các khoản đầu tư bền vững hơn bằng cách:

  • Thúc đẩy phát triển bền vững, bao gồm các cam kết thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quốc tế về lao động và môi trường, như Thỏa thuận Paris;
  • Thúc đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong các công ty;
  • Tăng cường hợp tác tune phương về các khía cạnh liên quan đến đầu tư của biến đổi khí hậu và chính sách bình đẳng giới; và,
  • Đảm bảo đối thoại với xã hội dân sự về việc thực hiện thỏa thuận.
- Advertisement -

Điều còn phải xem là liệu một thỏa thuận sáng tạo như vậy có mang lại những lợi ích có ý nghĩa hay không, đặc biệt là đối với các đối tác kém phát triển hơn.

Bây giờ các cuộc đàm phán đã kết thúc, thỏa thuận sẽ được EU và Ăng-gô-la sửa đổi về mặt pháp lý, được dịch sang tất cả các ngôn ngữ của EU, sau đó được đề xuất ký và thông qua theo thủ tục tương ứng của cả hai bên.

Để đọc các thông cáo báo chí đầy đủ, bấm vào đây.

[View source.]

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất