Giao dịch ngân hàng từ 300 triệu, trò chơi có thưởng từ 60 triệu đồng “vào tầm ngắm” phòng chống rửa tiền

- Advertisement -

[ad_1]

ANTD.VN – Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

- Advertisement -

Những trường hợp “vào tầm ngắm” phòng chống rửa tiền

Trong đó, Nghị định quy định các tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố trong các trường hợp sau:

- Advertisement -

Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản; Khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài chính;

Khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên trong một ngày. Giao dịch không thường xuyên là giao dịch thực hiện bởi khách hàng không có tài khoản hoặc có tài khoản, ví điện tử giao dịch sau thời gian 6 tháng không thực hiện bất kỳ giao dịch nào;

- Advertisement -

Khi thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu một trong số thông tin về tên, địa chỉ của người khởi tạo, số tài khoản của người khởi tạo hoặc mã giao dịch trong trường hợp người khởi tạo không có tài khoản;

Khi nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền…

Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật phòng, chống rửa tiền

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng bao gồm trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng web; on line casino; xổ số; đặt cược phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch với tổng giá trị từ 60 triệu đồng trở lên trong một ngày.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản phải nhận biết khách hàng đối với bên mua, bên bán trong hoạt động môi giới mua, bán bất động sản; đối với chủ sở hữu tài sản trong việc cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý và đá quý phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt mua hoặc bán kim khí quý, đá quý có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên trong một ngày…

Dự thảo Nghị định do NHNN soạn thảo cũng quy định cụ thể trách nhiệm cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo của các đối tượng báo cáo cho NHNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Quy định chi tiết về trách nhiệm của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN trong việc ban hành quy trình xử lý, phân tích thông tin, báo cáo nhận được;

Quy định trách nhiệm của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN; các cơ sở để nghi ngờ giao dịch nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền, tài trợ cho khủng bố, tài trợ bổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; trách nhiệm của các cơ quan điều tra có thẩm quyền trong việc phân loại, giải quyết theo quy định của pháp luật; trách nhiệm của Cơ quan có thẩm quyền

Các trường hợp phải trì hoãn giao dịch

Về áp dụng các biện pháp tạm thời, Luật Phòng chống rửa tiền đã bổ sung trường hợp trì hoãn giao dịch khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại các luật có liên quan.

Tại dự thảo Nghị định này, NHNN đề xuất quy định cụ thể về căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen bao gồm:

Cá nhân, tổ chức có giao dịch với đối tượng báo cáo có thông tin trùng khớp toàn bộ với thông tin của tổ chức, cá nhân thuộc Danh sách đen;

Cá nhân, tổ chức có giao dịch với đối tượng báo cáo có thông tin trùng khớp một phần với thông tin của tổ chức, cá nhân thuộc Danh sách đen mà đối tượng báo cáo trên cơ sở các thông tin thu thập được tin rằng cá nhân, tổ chức liên quan tới khủng bố, tài trợ khủng bố, phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Khi áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, đối tượng báo cáo phải báo cáo ngay qua fax, điện thoại, thư điện tử và xác nhận lại bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan, đồng thời thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan trong trường hợp này bao gồm:

Lực lượng chống khủng bố và đơn vị đầu mối về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với trường hợp báo cáo việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch đối với tổ chức, các nhân thuộc Danh sách đen;

Cơ quan điều tra đối với trường hợp báo cáo việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch đối với tổ chức, các nhân liên quan đến hoạt động phạm tội.

Các cơ quan nêu trên có trách nhiệm kịp thời xử lý báo cáo về việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống khủng bố và phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất