Friday, January 28, 2022
Homekinh doanhHải Phòng: Yêu cầu cắt giảm chi phí thủ tục hành chính...

Hải Phòng: Yêu cầu cắt giảm chi phí thủ tục hành chính cho doanh nghiệp


>>> Hải Phòng: Tập trung rà soát hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch

>>> Xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm liên kết vùng, kết nối vùng

Ông Quân đã yêu cầu các Sở, ban, ngành, các quận, huyện thực hiện ngay một số giải pháp nhằm cắt giảm chi phí không chính thức trong giải quyết thủ tục hành chính và giải quyết công việc với cơ quan nhà nước cho doanh nghiệp, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

VB 9976 của UBND TP Hải Phòng về việc Ngăn chặn, hạn chế phát sinh chi phí không chính thức trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Theo đó, phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiên hà, tiêu cực tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình đảm bảo quy định pháp luật về kinh doanh dễ hiểu, dễ tuân thủ, không hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.

>>> Hải Phòng: Chuyển đổi số để bứt phá

Công khai các tài liệu hướng dẫn, giải thích các điểm chưa rõ, khó hiểu trong quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử trường hợp pháp luật không rõ, không giải thích theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp thống nhất áp dụng pháp luật cho các trường hợp tương tự, không phân biệt đối xử.

UBND thành phố đề nghị tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cam kết sẽ tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Xây dựng quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ công dân, doanh nghiệp tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức trực thuộc. Công khai minh bạch, chống tham nhũng, đặc biệt là chống nạn đưa hối lộ và nhận hối lộ ở mọi cán bộ công chức, ở mọi cấp chính quyền.Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo và chính sách pháp luật của Nhà nước về thi hành công vụ.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước nâng cấp xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử các Sở, ngành, quận, huyện tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết.

Sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp FDI Hải Phòng

Sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp FDI Hải Phòng

Thực hiện tổ chức khảo sát lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp về chất lượng hành chính công và chi phí không chính thức ở cấp Sở, ngành, huyện theo mô hình người dân chấm điểm, công khai  kết quả. Đồng thời, yêu cầu các Sở, ngành, quận, huyện có giải pháp nâng cao chất lượng hành chính công và cắt giảm chi phí không chính thức. Giải quyết kịp thời đúng đắn pháp luật các kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, của công dân. Người đứng đầu các Sở, ban, ngành, địa phương phải dành thời gian thích đáng tiếp công dân theo quy định, giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Đoàn thể chính trị, Phòng Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng, các Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tích cực vận động doanh nghiệp thành viên phản ánh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức

Thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Đoàn thể chính trị, Phòng Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng, các Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tích cực vận động doanh nghiệp thành viên phản ánh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức

Theo PCT UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân: thành phố giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo của doanh nghiệp về các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức các cấp xây dựng các công cụ hiện đại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo của doanh nghiệp và người dân về hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức.

Thành phố sẽ tập hợp các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, nhân dân gửi Thanh tra thành phố xây dựng các công cụ, giải pháp hỗ trợ, bảo vệ doanh nghiệp thành viên khi họ tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị về hành vị nhũng nhiễu của cán bộ, công chức công khai kết quả, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương công khai kết quả, có giải pháp nâng cao chất lượng hành chính công và cắt giảm chi phí không chính thức.
Hải Phòng yêu cầu cắt giảm chi phí thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Hải Phòng yêu cầu cắt giảm chi phí thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Theo ông Lê Trung Kiên – Trưởng BQL Khu kinh tế Hải Phòng: Để hỗ trợ doanh nghiệp BQL Khu kinh tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nắm bắt các kiến nghị của doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời đề xuất tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp ông Đỗ Văn Minh – Giám đốc công ty vận tải Anh Cao cho biết: Thời gian qua, Hải Phòng đã thực hiện nhiều đối thoại giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đồng thời đánh giá thực chất kết quả xử lý các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Tôi mong rằng TP Hải Phòng sẽ tiếp tục rà soát, cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp, khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư kinh doanh.

Đánh giá của bạn:

Useful resource hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Quảng cáo -

Phổ biến nhất