Hạn chế tài chính, năng suất và đầu tư: Bằng chứng từ Litva

- Advertisement -

[ad_1]

Hạn chế tài chính, năng suất và đầu tư: Bằng chứng từ Litva

- Advertisement -

Tác giả/Biên tập viên:

- Advertisement -

Karim Foda ; Shi của bạn- Advertisement -

Ngày xuất bản:

Ngày 9 tháng 12 năm 2022

Truy cập điện tử:

Tải xuống miễn phí. Sử dụng Adobe Acrobat Reader miễn phí để xem tệp PDF nàyTuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu làm việc của IMF mô tả nghiên cứu đang được tiến hành bởi (các) tác giả và được xuất bản để thu hút các bình luận và khuyến khích tranh luận. Quan điểm thể hiện trong Tài liệu làm việc của IMF là của (các) tác giả và không nhất thiết đại diện cho quan điểm của IMF, Ban điều hành hoặc ban quản lý IMF.


Bản tóm tắt:

Bài viết này nghiên cứu mối quan hệ giữa khả năng tiếp cận tài chính, năng suất lao động và đầu tư của doanh nghiệp bằng cách sử dụng dữ liệu cấp doanh nghiệp của Litva từ năm 2000–2018. Để làm như vậy, chúng tôi xây dựng một thước đo hạn chế tài chính. Chúng tôi ước tính rằng, với các đặc điểm của doanh nghiệp, việc loại bỏ những hạn chế này có thể cải thiện năng suất và đầu tư trung bình của các doanh nghiệp ở Litva lần lượt là 0,51% và 7,2%. Kết quả của chúng tôi cho thấy thêm rằng các chính sách nhắm mục tiêu đến tuổi và quy mô công ty cùng nhau sẽ hiệu quả hơn trong việc giảm thiểu tác động của hạn chế tài chính vì mối quan hệ giữa tuổi và quy mô công ty với hạn chế tài chính thể hiện tính phi tuyến tính.

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất