High 5 chỉ báo on-chain Bitcoin báo hiệu kết thúc thị trường gấu

- Advertisement -

[ad_1]

Trong phân tích ngày hôm nay, BeInCrypto đưa ra bảng xếp hạng prime 5 chỉ báo on-chain Bitcoin cho thấy sự kết thúc của thị trường gấu.

- Advertisement -

Khi năm 2022 sắp kết thúc, ngày càng có nhiều chỉ số quan trọng báo hiệu giá Bitcoin (BTC) đã chạm đáy. Danh sách prime 5 chỉ báo on-chain Bitcoin dưới đây chỉ ra sự kết thúc thời kỳ ảm đạm của thị trường gấu thời gian qua.

  • Giảm giá từ ATH
  • Phần trăm nguồn cung trong lợi nhuận
  • Lãi/lỗ thực hiện ròng
  • Lợi nhuận thực hiện trên giá trị
  • Điểm MVRV Z

High 5 chỉ báo on-chain Bitcoin báo hiệu kết thúc thị trường gấu

#1. Giảm giá từ ATH

- Advertisement -

Chỉ báo đầu tiên trong prime 5 chỉ báo on-chain Bitcoin cho thấy đã kết thúc thị trường gấu là Value Drawdown from ATH (mức giảm giá từ ATH). Chỉ báo này đo lường phần trăm giảm giá BTC từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của các giai đoạn liên tiếp.

Trên biểu đồ dài hạn của chỉ báo này và giá Bitcoin, BeInCrypto thấy 4 giai đoạn trong đó Value Drawdown from ATH duy trì ở các khu vực cực kỳ thấp. Đương nhiên, chúng tương quan với sự kết thúc của thị trường gấu trong quá khứ và đáy vĩ mô của giá BTC. Điểm thấp nhất của các lần giảm trước được ghi nhận là -93% (2011), -85% (2015) và -83.5% (2018).

- Advertisement -

Hiện tại, mức giảm giá thấp nhất của BTC từ ATH được ghi nhận là giảm -77% vào ngày 21/11/2022. Mặc dù, mức này không thấp bằng mức đáy của các thị trường giá giảm trước đây, nhưng BeInCrypto thấy độ sâu của các đợt giảm yếu dần trong các chu kỳ tiếp theo.

Ngoài ra, chúng ta thấy rằng độ lệch cực thấp so với ATH đã tồn tại ít nhất vài tháng trước đây. Do đó, ngay cả khi BTC đã chạm đáy vĩ mô, chúng ta cũng không nên mong đợi xu hướng tăng nhanh chóng tiếp nối sau đó.

Giảm giá BTC từ ATH. Nguồn: Glassnode

#2. Phần trăm nguồn cung trong lợi nhuận

Một chỉ báo on-chain Bitcoin khác báo hiệu sự kết thúc của thị trường điều chỉnh giá là % Provide in Revenue (phần trăm nguồn cung có lợi nhuận). Nó cho thấy tỷ lệ phần trăm các đồng tiền hiện có có giá tại thời điểm di chuyển cuối cùng thấp hơn giá hiện tại.

Trên biểu đồ dài hạn của đường trung bình động 14 ngày của chỉ báo này, chúng ta thấy rằng đường phân định mức cực thấp là mức mà tại đó 50% nguồn cung có lợi nhuận (vùng màu xanh lá cây). Cho đến nay, Bitcoin chỉ nằm trong vùng này 5 lần. Trong đó, biểu đồ cho thấy có 2 lần Bitcoin chạm nhẹ vào khu vực 48%, vào năm 2011 và bây giờ. Tương tự, mức 50% xảy ra vào thời điểm Covid-19 bùng nổ vào tháng 3/2020 (vòng tròn màu xanh lam).

Tuy nhiên, có 2 lần chỉ số giảm sâu hơn và ghi nhận đáy ở mức 42%. Điều này đã xảy ra ở đáy năm 2015 và 2019 (khu vực màu đỏ). Do đó, tùy thuộc vào kịch bản nào trở thành hiện thực vào thời điểm này, chỉ báo có thể đã chạm đáy ở mức 48% hoặc giá BTC sẽ tiếp tục giảm và mức 42% sẽ là tiếp theo.

Một cách khác để minh họa điều tương tự là vẽ các điểm cực trị của thị trường trên biểu đồ. Một lần nữa, chúng ta có thể thấy rằng tình hình hiện tại giống với sự suy giảm của năm 2011 và sự sụp đổ của năm 2020 hơn là hai thị trường giá xuống sau hơn trước đó.

Nguồn: zerohedge.com
Nguồn: zerohedge.com

#3. Lãi/lỗ thực hiện ròng

Chỉ số on-chain Bitcoin thứ ba trong danh sách 5 là Web Realized Revenue/Loss (lãi và lỗ ròng được ghi nhận). Chỉ báo được định nghĩa là lãi hoặc lỗ ròng của tất cả các đồng coin/token đã di chuyển được biểu thị bằng USD. Nói cách khác, đó là sự khác biệt đơn giản giữa lợi nhuận ghi nhận và khoản lỗ ghi nhận.

Việc định giá Bitcoin bằng USD trên thị trường hiện tại cao đến mức tỷ lệ lãi/lỗ ròng ghi nhận ở mức thấp nhất từ ​​trước đến nay. Nó đạt mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -4.3 tỷ USD vào ngày 18/11/2022. Các mức kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày 13/6/2022 (-4.23 tỷ USD) và ngày 25/6/2021 (-3.46 tỷ USD).

So sánh những thái cực này với thị trường giá xuống trước đó hoặc thậm chí là sự sụp đổ hậu Covid-19, chúng tôi lưu ý rằng chỉ báo Web Realized Revenue/Loss hiện thấp hơn nhiều. Vào ngày 12/3/2020, tỷ lệ này chạm đáy ở mức -1.39 tỷ USD. Ngược lại, đáy của thị trường gấu trước đó chỉ là -948 triệu USD vào ngày 05/12/2018.

Lãi/lỗ thực hiện ròng.  Nguồn: Glassnode
Lãi/lỗ thực hiện ròng. Nguồn: Glassnode

Tuy nhiên, nếu độc giả muốn đơn giản hóa tín hiệu từ Web Realized Revenue/Loss theo vốn hóa thị trường thì BeInCrypto thấy rằng mức thấp nhất đã đạt được trong đợt giảm giá vào tháng 6. Khi đó, tỷ lệ này đạt mức ATL là -6.22%. Để so sánh, trong các thị trường gấu lịch sử, nó đã giảm xuống -6% vào tháng 1/2015 và -5.39% vào tháng 12/2018.

Lãi/lỗ thực hiện ròng của BTC trên giá trị vốn hóa thị trường.  Nguồn: zerohedge.com
Lãi/lỗ thực hiện ròng của BTC trên giá trị vốn hóa thị trường. Nguồn: zerohedge.com

#4. Lợi nhuận thực hiện trên giá trị

Một chỉ báo on-chain Bitcoin thú vị khác là Realized Earnings-to-Worth (lợi nhuận trên giá trị ghi nhận, gọi tắt là RPV). Chỉ báo này được định nghĩa là tỷ lệ lợi nhuận được ghi nhận trên vốn hóa thị trường. Số liệu này so sánh việc thực hiện lợi nhuận của thị trường với cơ sở chi phí tổng thể theo USD của nó.

Theo dữ liệu từ Glassnode, khu vực màu xanh lá cây giữa các mức 0.00005 và 0.00017 báo hiệu cơ hội tốt để mua Bitcoin. Tuy nhiên, trong những tình huống đặc biệt, chỉ báo thậm chí còn giảm xuống dưới khu vực này và báo hiệu những cơ hội mua tuyệt vời.

Cho đến nay, điều này chỉ xảy ra 3 lần trong lịch sử là vào năm 2015, năm 2019 và bây giờ (khu vực màu xanh lam). Hơn nữa, trong 2 lần trước, những mức giảm xuống cực thấp này xảy ra sau khi giá BTC đã chạm đáy. Nếu điều này xảy ra một lần nữa bây giờ, có thể Bitcoin đã chạm đáy của thị trường gấu này.

Chỉ báo Realized Profits-to-Value. Nguồn: Glassnode
Chỉ báo Realized Earnings-to-Worth. Nguồn: Glassnode

#5. Điểm MVRV Z

Chỉ số on-chain Bitcoin cuối cùng trong danh sách là MVRV Z-score. Giải thích đơn giản, MVRV Z-score được sử dụng để đánh giá khi nào Bitcoin được định giá quá cao hoặc bị định giá thấp so với cái gọi là “giá trị hợp lý” của tài sản đó. Chỉ số này được tính bằng tỷ lệ chênh lệch giữa giá trị thị trường và giá trị thực tế và độ lệch chuẩn của tất cả dữ liệu giá trị thị trường trong lịch sử.

Trên biểu đồ dài hạn, chúng ta có thể thấy rằng bất cứ khi nào chỉ số MVRV Z-score nằm trong vùng màu xanh lá cây, thì đó là một tín hiệu rất tốt về việc giá Bitcoin đã chạm đáy. Việc từ bỏ (thuật ngữ là capitulation) của chỉ báo luôn tương quan với việc đầu hàng của giá BTC.

Hơn nữa, chúng ta thấy rằng mỗi thị trường giá xuống liên tiếp đã dẫn đến chỉ số MVRV Z giảm đến mức đáy cao hơn một chút. Điều này cho phép BeInCrypto vẽ một đường hỗ trợ tăng (màu xanh lam), nơi chỉ báo hiện đang được đặt. Nếu nó giữ được, có thể Bitcoin đã chạm đáy của thị trường gấu hiện tại.

Chỉ số MVRV Z-Score. Nguồn: Glassnode
Chỉ số MVRV Z-Rating. Nguồn: Glassnode

Để hiểu rõ hơn về mức độ tương quan của MVRV Z-score với sức khỏe của thị trường tiền điện tử, độc giả có thể làm dấu bằng các màu đại diện trên biểu đồ Bitcoin. Điều này cho thấy một thị trường được định giá quá cao (màu đỏ, quá nóng) hoặc bị định giá thấp (màu xanh lá cây, quá nguội). Theo số liệu này, giá Bitcoin hiện tại trong khoảng 16-20 nghìn USD dường như bị định giá quá thấp.

Giá BTC có trọng số theo MVRV Z-Score.  Nguồn: zerohedge.com
Nguồn: zerohedge.com

Bạn nghĩ sao về các chỉ báo on-chain Bitcoin ở trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Fb fanpage | Fb group.

Tất cả thông tin có trên trang net của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang net của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất