Wednesday, December 1, 2021
Homekinh doanhHóa đơn điện tử tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh...

Hóa đơn điện tử tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch


(TBTCO) – Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến chính thức triển khai hệ thống hóa đơn điện tử tại Tổng cục Thuế sáng 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, việc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) sẽ góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, việc xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số đã và đang được Đảng, Chính phủ chỉ đạo triển khai quyết liệt. Để thích ứng với tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 về Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có khẳng định: “Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số”. Theo đó, chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Phó Thủ tướng cho rằng, các bộ, ngành có thể tiến hành chuyển đổi số ngay thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ tài sản thông tin của mình, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số.

Cần tận dụng tối đa cơ hội để phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, trong đó, việc xác định sớm lộ trình và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương có ý nghĩa sống còn, là cơ hội để phát triển quốc gia, dân tộc và nâng cao thứ hạng của Việt Nam.

“Chuyển đổi số là nhiệm vụ cần sự vào cuộc quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp trung ương đến địa phương. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Và tôi rất mừng là lãnh đạo Bộ Tài chính đã nhận thức và chỉ đạo quyết liệt trong vấn đề này” – Phó Thủ tướng nói.

Bộ Tài chính đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, thời gian qua ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng đã rất nỗ lực trong cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế.

Bộ Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng đã đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế. Qua đó, đã cắt giảm được 194 thủ tục hành chính thuế, từ 498 thủ tục xuống còn 304 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, đã hoàn thành tích hợp 150 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian nộp thuế và bảo hiểm xã hội đến nay chỉ còn là 384 giờ, giảm 114 giờ so với năm 2019, trong đó riêng số giờ nộp thuế chỉ còn 237 giờ.

Áp dụng hóa đơn điện tử là nhiệm vụ quan trọng để chuyển đổi số

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, ngành, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước phải quán triệt quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số tại địa phương, trong đó triển khai áp dụng HĐĐT tại địa phương mình là một trong các giải pháp quan trọng thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số này. “Do đó, các đồng chí phải thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng cơ quan thuế tại địa phương thực hiện thành công HĐĐT trên địa bàn” – Phó Thủ tướng nói.

“Với những nỗ lực cải cách nên trên, xếp hạng về chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 63 bậc, từ vị trí 172 (năm 2015) lên vị trí 109 (năm 2019) trong tổng số 190 quốc gia và nền kinh tế (theo đánh giá độc lập của Ngân hàng Thế giới). Việc điện tử hóa trong công tác quản lý thuế là một trong những điều kiện quan trọng thực hiện cải cách, tinh giản bộ máy của ngành Thuế” – Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc triển khai áp dụng HĐĐT mà ngành Tài chính, ngành Thuế đang thực hiện cũng góp phần vào chuyển đổi số ở Việt Nam, giúp thay đổi tích cực phương thức điều hành, lãnh đạo, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của các doanh nghiệp.

Việc chuyển đổi sang HĐĐT có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không gian lưu trữ hóa đơn…), giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế.

Đặc biệt, việc triển khai hệ thống HĐĐT còn có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (massive information), mấu chốt của chuyển đổi số không chỉ đối với cơ quan thuế mà còn đối với cả doanh nghiệp và nền kinh tế. Góp phần quan trọng phát triển Chính phủ điện tử, đổi mới công tác quản lý nhà nước.

“Sự kiện tổ chức lễ kích hoạt hệ thống HĐĐT là kết quả của những nỗ lực to lớn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, trong đó có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính và các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống HĐĐT và sự phối hợp, ủng hộ, đồng hành của các đồng chí lãnh đạo UBND 6 tỉnh, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp” – Phó Thủ tướng nói.

Với những lợi ích mà HĐĐT mang lại, Phó Thủ tướng cho rằng, HĐĐT sẽ được các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đón nhận và nhiệt tình ủng hộ. “Chúng ta tin tưởng rằng, hệ thống HĐĐT sẽ góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động và thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia” – Phó Thủ tướng nói.

Supply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phổ biến nhất