Monday, December 6, 2021
HomeSự Dầu TưHồi ký Ted Osius: Nỗ lực hòa giải với Việt Nam nhưng...

Hồi ký Ted Osius: Nỗ lực hòa giải với Việt Nam nhưng nhân quyền vẫn ‘hóc búa’


  • Joaquin Nguyễn Hoà
  • Gửi tới BBC từ San Jose, Hoa Kỳ

Nguồn hình ảnh, NVCC

Chụp lại hình ảnh,

Ông Ted Osius và cuốn sách về VN

Khoảng tháng 9/2021, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius, xuất bản hồi ký có tựa đề Không có gì là không thể, hòa giải với Việt Nam của Hoa Kỳ (Không có gì là Không thể, Hoa Kỳ hòa giải với Việt Nam).

Quyển hồi ký dày gần 300 trang, ghi lại chủ yếu khoảng thời gian tác giả đảm trách chức vụ đại sứ Mỹ tại Việt Nam, 2014-2017, nhưng cũng đề cập đến thời gian ông bắt đầu nhận nhiệm vụ của một nhân viên ngoại giao dưới quyền của vị đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam, ông Pete Peterson, trong khoảng thời gian 1997-2001.

Quyển sách có rất nhiều ghi chép về những hoạt động của ông trong thời gian ở Việt Nam, và sẽ không có gì là đặc biệt nếu như nó chỉ là như thế, vì đa số những hoạt động ấy đều đã được truyền thông nhắc đến, như là chuyện ông tham gia những buổi lễ mang tính văn hóa cổ truyền của người Việt, chuyện ông nỗ lực học tiếng Việt, chuyện ông đi xe đạp xuyên Việt, ông là một viên chức ngoại giao công khai là người đồng tính…

Tương tự như vậy câu chuyện nối lại bang giao Việt Mỹ mở đầu bằng sự hợp tác tìm kiếm hài cốt các quân nhân Mỹ mất tích đã được nói đến rất nhiều lần cả ở Mỹ lẫn Việt Nam, cũng như cố gắng thúc đẩy của hai vị thượng nghị sĩ nỗi tiếng John McCain và John Kerry.Supply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phổ biến nhất