Friday, January 28, 2022
Homekinh doanhHọp Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Họp Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam


Cùng tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội NDVN: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định các đồng chí Uỷ viên trong Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN.

Dưới sự điều hành, chủ trì của Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội đã báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về 6 nội dung quan trọng trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đ.T

Đó là: Công tác tổ chức Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022 Tờ trình về việc tổng kết Nghị quyết số 27 ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN (khoá VI) về tăng cường tuyên truyền vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn và xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN (khoá VII) về “Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025” Kế hoạch tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi giai đoạn 2017-2022 và tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết BCH T.Ư Hội NDVN khoá VI Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022…

Họp Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất kinh doanh nông sản an toàn - Ảnh 2.

Dưới sự điều hành, chủ trì của Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Đ.T

Một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến tại cuộc họp đó là về báo cáo dự thảo Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN (khoá VI) về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN (khoá VII) về “Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025

Cụ thể, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 đã mang lại những kết quả tích cực và tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của hội viên nông dân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Họp Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất kinh doanh nông sản an toàn - Ảnh 3.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN nghiên cứu tài liệu, tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Đến nay có 63/63 tỉnh thành Hội đã phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với liên kết sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm” phong trào “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng nông dân sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường các sản phẩm nông sản an toàn”…

Họp Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất kinh doanh nông sản an toàn - Ảnh 4.

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Hội NDVN Nguyễn Thị Vân Anh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đ.T

Có trên 7 triệu hộ nông dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn. Các cấp Hội đã xây dựng được 17.026 mô hình sản xuất an toàn 15.499 tổ hội/chi hội nghề nghiệp với 199.270 hội viên tham gia, nhiều mô hình đã được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ.

Để đảm bảo xu hướng sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng trong những năm tiếp, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về “Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025”. Tại cuộc họp các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Hội đã cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo của Nghị quyết mới này.

Tại cuộc họp, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Hội cũng tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và cơ bản nhất trí kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 kế hoạch tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022…

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Hội cũng nhất trí nội dung, cách thức tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội NDVN sẽ diễn ra tới đây.

Provide url

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Quảng cáo -

Phổ biến nhất