Huyện Hòa Bình: Hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế

- Advertisement -

[ad_1]

Với sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực của từng cán bộ, đảng viên, sự hăng hái, tích cực, sáng tạo của người dân, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) năm 2022 của huyện Hòa Bình đã hoàn thành xuất sắc.

- Advertisement -

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình – Trần Minh Thới (thứ hai từ trái sang) và nhà tài trợ cắt băng khánh thành cầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

ĐẠT VÀ VƯỢT NHIỀU CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG

- Advertisement -

Năm 2022, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát nhưng nhìn chung, tình hình KT-XH của huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ chính trị nên nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt kết quả khá cao.

Trong 18 chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022, huyện thực hiện vượt 8 chỉ tiêu, đạt 7 chỉ tiêu… Đó là thành quả đáng tự hào, ghi nhận những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân trong huyện.

- Advertisement -

Để có được kết quả này, từ đầu năm 2022, huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển KT-XH cũng như đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo chính trị, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Ngoài việc triển khai các giải pháp, biện pháp, UBND huyện còn giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng ban, ngành, địa phương; tuyên truyền, khuyến khích cán bộ lãnh đạo, đảng viên nâng cao trách nhiệm; vận động người dân tăng gia sản xuất, tham gia phong trào sản xuất – kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình văn hóa, xã văn hóa, xã nông thôn mới (NTM)… Từ đó, cán bộ, đảng viên hăng hái công tác, người dân nhiệt tình hưởng ứng, cùng chung sức xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 20.508 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 72,48 triệu đồng, đạt 100,04% kế hoạch; thu ngân sách 55 tỷ đồng, đạt 107,8% dự toán tỉnh giao, đạt 105,8% chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND huyện; sản lượng thủy sản 85.654 tấn, đạt 101% kế hoạch; thành lập 5 hợp tác xã, đạt 125% kế hoạch; xây dựng xã Vĩnh Thịnh đạt đô thị loại V (hồ sơ đã gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận), xã Vĩnh Bình đạt tiêu chí NTM nâng cao (các ngành đang thẩm tra kết quả thực hiện tiêu chí), 30 ấp NTM; giải quyết việc làm cho 3.602 lao động, đạt 120% kế hoạch; công tác tuyển quân vượt chỉ tiêu tỉnh giao…

Các ban, ngành huyện Hòa Bình trao biểu trưng tặng nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt và kịp thời. Theo đó, trong năm đã có 1.057 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,75% (vượt 1,75% so với chỉ tiêu kế hoạch; so với cùng kỳ tăng 3,48%); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,9% (tương đương 542 hộ cận nghèo).

Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí triển khai quyết liệt; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật luôn được chú trọng, góp phần giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của người dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho KT-XH phát triển.

QUYẾT TÂM CHUYỂN BIẾN TỐT HƠN TRONG NĂM 2023

Những thành quả trên là động lực để huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong thời gian tới. Theo đó, năm 2023 huyện sẽ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH; tăng nhanh quá trình đô thị hóa, mở rộng không gian đô thị. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển kinh tế gắn với thích ứng biến đổi khí hậu; khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển hợp lý, bền vững lĩnh vực công nghiệp (năng lượng sạch, năng lượng tái tạo) với nông nghiệp sạch, công nghệ cao, gắn kết với phát triển mạnh mẽ về thương mại, dịch vụ và du lịch; từng bước hellònh thành các khu vực phát triển chuyên ngành phù hợp với yêu cầu phát triển chung của tỉnh.

Chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân. Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục…

Tạo sự chuyển biến mới trong nông nghiệp, công nghiệp và tập trung vào những dự án trọng điểm để thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là khu vực nông thôn. Củng cố quốc phòng – an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng…

Cụ thể, huyện sẽ tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Phát triển nông nghiệp, mà trọng tâm là ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa”. Xây dựng NTM phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa; nâng cao chất lượng tiêu chí nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, gắn với quá trình đô thị hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn.

Nông dân xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình) thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp. Ảnh: H.T

Tăng cường công tác chuyển giao ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất. Đầu tư phát triển theo chiều sâu, đẩy mạnh hình thức nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh áp dụng tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng thủy sản tốt, nuôi trồng thủy sản có chứng nhận (VietGAP, BAP, CoC, ASC…); thực hiện cấp mã số vùng nuôi để chủ động quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai xây dựng các dự án động lực trên địa bàn huyện, trọng tâm là dự án về phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (điện gió, điện khí…); tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về “Xây dựng huyện Hòa Bình thành đô thị loại IV vào năm 2025 và từng bước trở thành thị xã”, Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII) về “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và thực hiện Quy hoạch chung thị trấn Hòa Bình; quy hoạch chi tiết thị trấn Hòa Bình; quy hoạch chi tiết trung tâm xã Vĩnh Thịnh…

CHÂU KHÁNH[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất