Sunday, January 23, 2022
Homekinh doanhKết nối các thành phần doanh nghiệp thích ứng trong tình hình...

Kết nối các thành phần doanh nghiệp thích ứng trong tình hình mới


(TBTCO) – Tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn 2021 -2025 là yêu cầu cấp bách nhằm đạt được mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, tốc độ tăng năng suất lao động ít nhất phải đạt 6,5% hàng năm, cao hơn so với kết quả đạt được giai đoạn 2016-2020 là 5,8%.

Đây là phát biểu của ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Diễn đàn “Tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn 2021 -2025: Những vấn đề đặt ra với doanh nghiệp” diễn ra chiều 14/12/2021 tại Hà Nội.

Doanh nghiệp cần đặt mình trong vai trò chủ động

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch VCCI cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, Việt Nam đã đạt được nhiều dấu ấn tích cực trong tái cơ cấu nền kinh tế từ thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong nước, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đẩy mạnh công tác quy hoạch, cơ cấu lại ngành và vùng kinh tế, bước đầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế… đến việc hình thành đồng bộ và thúc đẩy phát triển các loại thị trường.

Toàn cảnh hội nghị tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn 2021- 2025. Ảnh: Hải Minh

“Mặc dù đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, music việc triển khai cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 ở nước ta vẫn còn một số hạn chế. Mô hình tăng trưởng có thay đổi nhưng còn chậm. Tốc độ tăng năng suất lao động nội ngành chưa cao đóng góp của tiến bộ khoa học công nghệ vào tăng năng suất lao động còn hạn chế. Chuyển dịch cơ cấu nội ngành chưa rõ nét, chưa bền vững. Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn chủ yếu đang hoạt động ở phân khúc thấp trong chuỗi giá trị, nơi tạo ra giá trị gia tăng thấp. Các ngành công nghiệp chủ đạo như dệt might, da giày, điện tử Việt Nam có tỷ lệ nhập khẩu còn khá cao, nguyên liệu đồng thời phụ thuộc không nhỏ vào một số thị trường….”- ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch VCCI, khu vực tư nhân phát triển chưa tương xứng với quy mô và độ mở của nền kinh tế mức độ phụ thuộc vào khu vực kinh tế nước ngoài chưa giảm.

Mặt khác, còn có những tồn tại, bất cập trong không ít quy định hiện hành đang gây khó khăn cho việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Cải cách thể chế kinh tế và thực hiện các chương trình cơ cấu lại nền kinh tế chưa được tiến hành một cách nhất quán, toàn diện, đủ rộng và đủ mạnh của kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại để hình thành một cơ cấu kinh tế hợp lý và năng động hơn.

Những thách thức nêu trên và những khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua cùng xu hướng mới về dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số và sự thay đổi đổi nhanh chóng của các mô hình kinh doanh, phương thức sản xuất, tiêu dùng…, đòi hỏi nền kinh tế Việt Nam cần được tái cấu trúc để thích ứng, phát triển đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra. Doanh nghiệp cần đặt mình trong vai trò chủ động thích ứng trong Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2021-2026.

Phát triển lực lượng doanh nghiệp

Phát biểu tại diễn đàn, TS. Trần Thị Hồng Minh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2021-2025 là sự tiếp nối Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều kết quả, tạo ra nhiều thay đổi trong mô hình tăng trưởng, tăng năng suất, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, cũng như tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững. Trong đó, thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế trong giai đoạn 2021-2025…

Theo bà Hồng Minh, về quan điểm chủ đạo, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm khác so với giai đoạn trước. Đáng chú ý, kế hoạch lần này đã thống nhất quan điểm cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để đảm bảo ổn định vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam thực hiện cuộc Cách mạng Công nghiệp 4. với nhiều đột phá liên quan đến khoa học công nghệ.

Ở góc độ cơ quan tham mưu chính sách của Chính phủ, bà Hồng Minh đã nhấn mạnh quan điểm Việt Nam cần phát triển nền kinh tế và sức cạnh tranh dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. “Đây là một điểm hoàn toàn mới so với các văn bản trước khi góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt trong bối cảnh đối diện với đại dịch Covid-19”- bà Minh cho biết thêm.

Chia sẻ thêm về mục tiêu của kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, bà Hồng Minh cho biết, cần đạt được sự bứt phá về năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế chủ lực, phải có sự chuyển biến thực chất rõ nét về mô hình tăng trưởng sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như của doanh nghiệp có sự phát triển và nâng cao sức chống chịu và thích ứng trước những diến biến phức tạp từ bên trong cũng như bên ngoài.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Hồng In depth – Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đồng thuận với quan điểm nêu trên và cho rằng, Kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 cần kế thừa thành tựu của giai đoạn trước và có giải pháp tái cấu trúc nền kinh tế tạo sức bật cho doanh nghiệp phát triển, phấn đấu đạt mục tiêu có khoảng 1,3 – 1,5 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2025- một quyết tâm lớn của Chính phủ trong giai đoạn tới.

Một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2021 là tạo ra khuôn khổ thể chế và môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển lực lượng doanh nghiệp. Trong đó, bên cạnh những hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ thể chế cho doanh nghiệp là hỗ trợ quan trọng nhất.

Provide web site hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Quảng cáo -

Phổ biến nhất