Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu: Giao dịch bằng tiền mặt chỉ còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ

- Advertisement -

[ad_1]

(TBTCO) – Nhờ tích cực vận động, tuyên truyền đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện các hình thức thanh toán hiện đại và hạn chế rút tiền mặt tại trụ sở kho bạc, nhất là đối với các khoản chi nhỏ lẻ, tại Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu, việc thanh toán bằng tiền mặt đã giảm rõ rệt.

- Advertisement -

Quyết tâm giảm dần tỷ lệ thu, chi bằng tiền mặt

Bà Trịnh Thị Mortgage – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, ngày 22/2/2022, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025. Ngày 29/4/2022, Tổng Giám đốc KBNN ban hành Quyết định số 1953/QĐ- KBNN phê duyệt Đề án phát triển TTKDTM trong toàn hệ thống đến năm 2025.

Công chức KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Thùy Linh
- Advertisement -

KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu xác định đây là nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, trong đó, điều kiện tiên quyết bắt buộc là giảm dần tỷ lệ thu, chi bằng tiền mặt qua KBNN và tiến tới hình thành kho bạc không có tiền mặt. Theo đó, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu đã quán triệt, phổ biến đến công chức trong đơn vị về mục đích, yêu cầu và các mục tiêu cụ thể của Đề án phát triển TTKDTM. Đồng thời, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy TTKDTM thuộc lĩnh vực KBNN trên địa bàn.

Số chi tiền mặt tại các trụ sở của hệ thống KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu đã giảm đáng kể, chỉ còn chiếm 0,3% so với tổng số chi thường xuyên NSNN và chi đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.

- Advertisement -

Số thu bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở KBNN bà Rịa – Vũng Tàu chỉ còn 0,9% trong tổng thu NSNN trên địa bàn, chủ yếu là các khoản thu từ các hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ không có tài khoản tại ngân hàng; thu phạt vi phạm hành chính; các khoản thuế, phí, lệ phí nhỏ lẻ.

Báo cáo tổng hợp từ KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, tính đến hết tháng 10/2020, trên địa bàn tỉnh có 960/966 đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) đã thực hiện thanh toán cá nhân hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN) qua tài khoản cá nhân (trừ lực lượng thuộc danh mục bí mật nhà nước được trả lương theo hình thức phù hợp).

Bên cạnh đó, bà Trịnh Thị Mortgage cũng cho biết, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ động tuyên truyền, vận động các đơn vị giao dịch hạn chế rút tiền mặt tại trụ sở KBNN, nhất là đối với các tài khoản chi nhỏ lẻ. Khi có nhu cầu chi tiêu bằng tiền mặt sẽ thực hiện rút tiền tại ngân hàng thương mại có kết nối thanh toán music phương điện tử và phối hợp thu trên cơ sở các khoản chi đã được các đơn vị KBNN kiểm soát chi đảm bảo đúng chế độ quy định đối với các khoản chi được phép chi bằng tiền mặt.

Vì vậy, số chi tiền mặt tại các trụ sở của hệ thống KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu đã giảm đáng kể, chỉ còn chiếm 0,3% so với tổng số chi thường xuyên NSNN và chi đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động thu, chi NSNN trên địa bàn thực hiện qua hệ thống KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu luôn đảm bảo ổn định, thông suốt, không có vướng mắc, nhận được sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn.

Đồng thời, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để mở rộng các điểm thu NSNN. Đến hết tháng 11/2022, công tác thu NSNN thông qua phối hợp thu với ngân hàng chiếm tỷ lệ trên 99,9% và có xu hướng tăng dần. Số thu bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở KBNN chỉ còn 0,9% trong tổng thu NSNN trên địa bàn, chủ yếu là các khoản thu từ các hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ không có tài khoản tại ngân hàng; thu phạt vi phạm hành chính; các khoản thuế, phí, lệ phí nhỏ lẻ.

Tích cực tuyên truyền vận động đơn vị sử dụng ngân sách

Bà Trịnh Thị Mortgage cho biết, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, việc TTKDTM tại KBNN đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt tại KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn chưa giảm được triệt để. Vì trong nhiều trường hợp, mặc dù có thể thực hiện nộp NSNN bằng các hình thức TTKDTM hoặc nộp tiền mặt tại NHTM nhưng người nộp ngân sách vẫn lựa chọn đến KBNN để nộp tiền. Do đó, KBNN vẫn phải thực hiện việc thu này theo đúng quy định.

Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu: Giao dịch bằng tiền mặt chỉ còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ
KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu vận động các đơn vị SDNS hạn chế rút tiền mặt tại Kho bạc. Ảnh minh họa: H.T

Để phát huy những kết quả đã đạt được và để thực hiện mục tiêu của KBNN là đến cuối năm 2025 không còn giao dịch chi bằng tiền mặt và tiếp tục giảm các giao dịch thu bằng tiền mặt tại KBNN, bà Trịnh Thị Mortgage cho biết, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu với ngân hàng thương mại để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân nộp NSNN các khoản thu học phí, viện phí bằng phương thức giao dịch hiện đại, không dùng tiền mặt.

KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu với ngân hàng thương mại để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân nộp NSNN các khoản thu học phí, viện phí bằng phương thức giao dịch hiện đại, không dùng tiền mặt.

Đồng thời, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan hải quan, các cơ quan liên quan tuyên truyền đến tổ chức, người dân nộp thuế, phí, lệ phí, nộp phạt vi phạm giao thông, nộp phạt vi phạm hành chính khác qua Cổng dịch vụ công quốc gia và qua các kênh giao dịch hiện đại của các ngân hàng thương mại như web banking, cell banking, ATM, qua máy POS, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu cũng sẽ tiếp tục vận động đơn vị SDNS tăng cường thực hiện các khoản chi không dùng tiền mặt qua ngân hàng; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi bằng tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách, kiên quyết từ chối các khoản chi bằng tiền mặt không đúng quy định.[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất