Khơi dậy Khát vọng cống hiến

- Advertisement -

[ad_1]

(TN&MT) – Tiếp tục chương trình làm việc chiều 14/12, Đại hội Đoàn lần thứ XII tiến hành thảo luận tại các Diễn đàn với 6 chủ đề gắn liền với hoạt động của đoàn thanh niên. Nổi bật trong số đó là Diễn đàn với chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên”.

- Advertisement -

Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ vươn tới những lý tưởng sống cao đẹp

Thảo luận với chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên”, nhiều đại biểu cho rằng, cần có thêm nhiều hoạt động truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ dưới nhiều hình thức, từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng lẽ sống cao đẹp trong đoàn viên, thanh niên…

Toàn cảnh Diễn đàn với chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” (Ảnh: Phạm Mạnh)
- Advertisement -

Đồng thời, các đại biểu cũng nhấn mạnh, Đảng xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chính vì vậy, mỗi người trẻ ngày nay cần khát khao vươn tới những lý tưởng sống cao đẹp. Khi lý tưởng của mỗi người phù hợp với lý tưởng chung của dân tộc thì hành động của họ sẽ góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ lớn lao của dân tộc, Tổ quốc. Với thanh niên, lý tưởng cao đẹp trong giai đoạn hiện nay là phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Nguyễn Thái An nhấn mạnh, trong dòng chảy cuộc sống đương đại, thanh niên Việt Nam đang không ngừng phát triển, sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng tiến bước, hội nhập quốc tế, với tri thức tiến bộ. Hàng triệu thanh niên Việt Nam với khát vọng, lẽ sống của mình đang tích cực lao động, sản xuất, tạo ra của cải cho xã hội, làm giàu cho bản thân, gia đình. Những chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, ngày đêm canh giữ biên cương, hải đảo, bảo đảm cho đất nước bình yên. Những trí thức trẻ, học sinh, sinh viên say mê học tập, nghiên cứu khoa học, tích lũy tri thức để lập thân, lập nghiệp. Nhiều học sinh, sinh viên đã giành chiến thắng quan trọng trên các đấu trường trí tuệ thế giới, đem vinh quang về cho Tổ quốc.

- Advertisement -

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, nỗ lực đáng ghi nhận đó, vẫn còn nhiều hạn chế, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong thanh niên cần nhanh chóng được khắc phục. Một bộ phận thanh, thiếu niên còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc, ngại khó khăn gian khổ, thiếu nghị lực và ý chí phấn đấu vươn lên, bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai, chạy theo vật chất tầm thường, sống ích kỷ hẹp hòi, quen hưởng thụ mà quên đi trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, với non sông đất nước.

Cụ thể hóa chương trình khát vọng cống hiến để thực sự trở thành lẽ sống cho mỗi thanh niên

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thanh niên Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới để phấn đấu vươn lên, đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phát huy ngày càng hiệu quả vai trò xung kích của tuổi trẻ, cần tiếp tục quan tâm chăm lo bồi dưỡng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi.

881f8593-3b47-48b1-abb7-b50fc3995b4b20221214165330.jpg
Các đại biểu tham dự Diễn đàn  “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Phạm Mạnh)

Diễn đàn với chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có nhiệm vụ trao đổi, thảo luận, đề xuất các ý tưởng để làm rõ hơn các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, thông qua đó củng cố lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng lẽ sống cao đẹp cho thế hệ trẻ ngày nay.

Theo đại biểu Hà Đức Quân (Trưởng ban Binh chủng Tăng thiết giáp, Đoàn Thanh niên Quân đội) đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt, đông đảo, có đủ điều kiện để thực hiện chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên”. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả chủ đề đó, Trung ương Đoàn cần có những biện pháp, giải pháp, cũng như đề án để cụ thể hóa chương trình khát vọng cống hiến và thực sự trở thành lẽ sống cho mỗi thanh niên. Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ là tiềm năng phát triển to lớn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Đó vừa là mục tiêu, cũng là động lực, nhưng tiềm năng nếu không được khơi dậy thì không thể là tiềm lực, cũng không có sức mạnh thực tiễn. 

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá về tình hình thanh niên thời gian qua, dự báo tình hình thanh niên và những vấn đề cần quan tâm thời gian tới, nhất là tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên; những sự thay đổi trong nhận thức, hành động, lối sống, thói quen, thị hiếu của thanh niên; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, khơi dậy khát vọng cống hiến, lòng tự tôn dân tộc, ý thức học tập, rèn luyện, lao động của thanh niên, để góp sức trẻ dựng xây quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất