Lãi suất ngắn đối với Diamond Hill Funding Group, Inc. (NASDAQ:DHIL) đã tăng 12,8% trong tháng 11.

- Advertisement -

[ad_1]

Tổng số vị trí bán khống trong Diamond Hill Funding Group, Inc., đã tăng đáng kể trong tháng 11, góp phần vào mức tăng chung (NASDAQ: DHIL). Có 37.500 cổ phiếu sẵn sàng để bán khống tính đến ngày hôm trước. Tuy nhiên, tính đến ngày 30 tháng 11, đã có 42.300 cổ phiếu sẵn sàng để bán khống, tăng 12,8% so với tổng số ngày hôm trước là 37.500 cổ phiếu sẵn sàng để bán khống. Tỷ lệ lãi suất ngắn hiện tại là 3,9 ngày, được tính dựa trên khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 10.900 cổ phiếu. Con số này được đưa ra sau khi tính đến tất cả các yếu tố liên quan. Người ta ước tính rằng khoảng 1,5% tổng số cổ phiếu do công ty nắm giữ đang được giao dịch bán khống tại bất kỳ thời điểm nào.

- Advertisement -

Ngoài ra, công ty vừa công bố và chi trả cổ tức hàng quý, được thực hiện vào ngày 9 tháng 12, sau khi công bố và chi trả cổ tức. Vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 11, các khoản thanh toán cổ tức cho các cổ đông đã được hạch toán trong sổ sách của công ty là 5,5 đô la một cổ phiếu. Tập đoàn Đầu tư Diamond Hill đã tăng số tiền chi trả cổ tức hàng quý lên 1,50 đô la và bây giờ nó đã được nâng lên mức đó. Ngày không hưởng cổ tức của cổ tức này là vào ngày 23 tháng 11 (thứ Tư) và đợt chia cổ tức diễn ra vào ngày 23 tháng 11. Tỷ suất cổ tức được tính là 12,07% do kết quả trực tiếp và khoản thanh toán hàng năm là $22,00. Tập đoàn Đầu tư Diamond Hill có tỷ lệ chi trả cổ tức (DPR) hiện được thiết lập ở mức 43,35%.
Khi giao dịch bắt đầu vào thứ Sáu, giá cổ phiếu của Tập đoàn Đầu tư Diamond Hill là $182,30. Mức giá này không đổi trong suốt cả ngày. Giá trung bình động của công ty trong 50 ngày qua là $177,96 và giá trung bình động trong 200 ngày qua là $176,97. Công ty có tỷ lệ giá trên thu nhập là 13,17 và giá trị beta là 0,98 và vốn hóa thị trường của nó hiện ở mức 549,82 triệu USD. Trong phạm vi giao dịch 52 tuần, giá của Diamond Hill Funding Group dao động trong khoảng từ mức thấp nhất là $160,00 đến mức cao là $213,50.
Vào thứ Tư, ngày 12 tháng 10, một ghi chú nghiên cứu riêng mà StockNews.com đã xuất bản đã công bố ý định của trang internet là bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của Tập đoàn Đầu tư Diamond Hill. Họ gợi ý cho các nhà đầu tư rằng hành động tốt nhất là “mua” cổ phiếu.

Vào thứ Hai, ngày 14 tháng 11, Giám đốc Tài chính Thomas Edward Line đã bán 1.500 cổ phiếu của công ty. Điều này có liên quan đến tin tức đã được đề cập trước đó. Giao dịch này diễn ra vào đầu tháng này. Việc bán cổ phiếu của công ty dẫn đến tổng giá trị giao dịch là $273.540,00, với mỗi cổ phiếu có giá trung bình là $182,36. Giám đốc tài chính hiện sở hữu 18.387 cổ phiếu, ước tính có tổng giá trị khoảng 3.353.053,32 USD vào đầu tháng này. Giá trị của những cổ phiếu này bắt nguồn từ việc định giá thị trường trước đó. Việc bán cổ phiếu của công ty dẫn đến tổng giá trị giao dịch là $273.540,00, với mỗi cổ phiếu có giá trung bình là $182,36. Hiện có 18.387 cổ phiếu của công ty mà giám đốc tài chính đang sở hữu. Người ta ước tính rằng tổng giá trị của những cổ phiếu này là khoảng $3,353,053.32. Giao dịch được công khai thông qua một hồ sơ được thực hiện với SEC, có thể được đặt trên trang internet của SEC. 3,50 người trong công ty sở hữu một phần trăm tổng số cổ phần hiện đang lưu hành.

- Advertisement -

Gần đây, có rất nhiều hoạt động giao dịch trên cổ phiếu DHIL, với nhiều quỹ phòng hộ và nhà đầu tư tổ chức mua và bán cổ phiếu. UBS Group AG đã tăng số tiền đầu tư vào Diamond Hill Funding Group lên 25,4% trong quý thứ ba. UBS Group AG hiện có 301 cổ phiếu quản lý tài sản, sau khi mua 61 cổ phiếu trong quý gần đây nhất. Mỗi cổ phần của cổ phiếu của người quản lý tài sản hiện có giá trị tổng cộng là 50.000 đô la. Giá trị khoản đầu tư của Prospector Companions LLC vào Diamond Hill Funding Group đã tăng 0,8% so với quý 2 kể từ đầu năm. Prospector Companions LLC hiện sở hữu trực tiếp 11.950 cổ phiếu của công ty, trị giá 2.075.000 USD sau khi mua thêm 100 cổ phiếu của công ty quản lý tài sản trong ba tháng qua. Những cổ phiếu này đã được mua lại bằng cách mua thêm 100 cổ phiếu của cổ phiếu. Martingale Asset Administration LP đã tăng thành công cổ phần của Tập đoàn Đầu tư Diamond Hill mà họ sở hữu lên 2,7% trong quý hai. Sau khi mua thêm 100 cổ phiếu trong khoảng thời gian được đề cập, Martingale Asset Administration LP hiện có tổng cộng 3.793 cổ phiếu quản lý tài sản, mang lại cho nó giá trị là 660.000 đô la. Những cổ phiếu này đã được thêm vào trong khoảng thời gian được đề cập. Dean Capital Administration đã tăng tỷ lệ phần trăm của Tập đoàn Đầu tư Diamond Hill mà họ đầu tư thêm 1,0% trong quý hai. Dean Capital Administration hiện sở hữu trực tiếp 12.087 cổ phiếu của công ty, trị giá 2.099.000 USD sau khi mua thêm 119 cổ phiếu của công ty quản lý tài sản trong ba tháng qua. Điều này nâng tổng số cổ phiếu mà Dean Capital Administration trực tiếp sở hữu lên 12.087. Trong quý 2, Mount Yale Funding Advisors LLC đã tăng tỷ lệ sở hữu của Diamond Hill Funding Group lên 1,1%. Đây là mục cuối cùng và quan trọng nhất trong chương trình nghị sự. Sau khi mua thêm 137 cổ phiếu trong quý, Mount Yale Funding Advisors LLC hiện nắm giữ 12.878 cổ phiếu của công ty quản lý tài sản. Các cổ phần của công ty được định giá tổng cộng là 2.236.000 đô la. Các nhà đầu tư tổ chức và quỹ phòng hộ là chủ sở hữu chính của cổ phiếu công ty, chiếm 63,88% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất