Lạng Sơn duyệt quy hoạch Tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị là chưa phù hợp

- Advertisement -

[ad_1]

Bộ Xây dựng vừa cho ý kiến về nội dung Quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc, TP.Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc. Cụ thể như sau:

- Advertisement -

Trong Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1055, và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Lạng Sơn đến năm 2025 được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND thì khu vực lập Quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc TP.Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc được xác định là khu vực đồi núi, không nằm trong khu vực phát triển của Khu kinh tế Đồng Đăng – Lạng Sơn và của TP.Lạng Sơn; chưa xác định ranh giới, tính chất và quy mô dân số.

Vì vậy, theo Bộ Xây dựng, việc lập quy hoạch phân khu khu vực nêu trên, là chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2030, và điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Lạng Sơn đến năm 2025.

- Advertisement -

“Việc UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP.Lạng Sơn đến năm 2025 theo Quyết định số 1543, trong đó có nội dung điều chỉnh chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2030, cũng như việc UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu (Quyết định số 738 ngày 26/4/2022) là chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên, không đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch và chưa tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch”, Bộ Xây dựng nêu, đồng thời đề nghị:

UBND tỉnh Lạng Sơn cần sớm lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2030, làm cơ sở lập điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Lạng Sơn và các quy hoạch phân khu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Advertisement -

Được biết ngày 26/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc, TP.Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỷ lệ 1/2000, có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch 690,3 ha; quy mô dân số dự kiến từ 6.000 – 11.000 người.

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung TP.Lạng Sơn đến năm 2025 và đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, đồng thời hình thành một khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị hài hòa với cảnh quan tự nhiên, đầy đủ các tiện ích tạo thành điểm đến hấp dẫn về du lịch; bố trí, thiết lập quỹ đất thích hợp cho khai thác phát triển khu dân cư, hình thành hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng…

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất