Nebraska AG Doug Peterson cho biết ESG vi phạm nghĩa vụ của các công ty đầu tư

- Advertisement -

[ad_1]

LINCOLN, Neb.

- Advertisement -

Peterson cho biết đầu tư ESG vi phạm nghĩa vụ của một công ty đầu tư là tìm kiếm lợi nhuận tài chính trên các yếu tố khác.

“Có những tiêu chuẩn ủy thác, tiêu chuẩn pháp lý mà các công ty quản lý tài sản đó có, rằng họ cần phải có lợi ích tốt nhất cho nhà đầu tư và không áp dụng một số lợi ích bên ngoài không mang lại lợi ích tốt nhất cho nhà đầu tư. [state] nhân viên,” ông nói.

- Advertisement -

Peterson cho biết công chúng nói chung có quyền quyết định nơi họ muốn đầu tư tiền của mình.

Nhưng anh ấy lo ngại về việc các nhà quản lý tài sản chọn không đầu tư vào một số công ty nhất định vì họ không đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

- Advertisement -

“Là người quản lý tài sản, nếu bạn nghĩ rằng nên có một kế hoạch giảm thiểu carbon được phát triển bởi những công ty này vốn là một phần trong danh mục đầu tư của bạn, thì bạn có thể loại bỏ một công ty dầu mỏ khỏi kế hoạch đó vì bạn không đồng ý với chính sách môi trường của họ,” anh ấy nói. “Và khi làm điều đó, những người có tiền trong quỹ hưu trí không nhận được lợi ích trong trường hợp cụ thể này.”

Ông lưu ý rằng một số công ty dầu mỏ đã có mức tăng hơn 30% trong năm nay.

Peterson cho biết trách nhiệm của các nhà quản lý tài sản là tìm kiếm kết quả tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Nhưng giáo sư luật James Tierney của Đại học Nebraska nói với Nebraska Examiner rằng báo cáo của AG đã bỏ qua “Quy tắc Đầu tư Thận trọng”, mà theo Tòa án Tối cao Nebraska, không yêu cầu chỉ đầu tư để thu được lợi nhuận cao nhất có thể.

Tierney cho rằng báo cáo được lấy cảm hứng từ các nhóm lợi ích đang chứng kiến ​​dòng tiền đầu tư từ công ty của họ chuyển sang những công ty nắm giữ ESG.

Peterson cho biết mục tiêu của báo cáo không nhất thiết là châm ngòi cho sự thay đổi hoặc các vụ kiện, mà là để thông báo cho các nhà hoạch định chính sách về ESG là gì và tại sao họ nên biết về nó.

Báo cáo ESG 12-06-2022[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất