Sunday, April 14, 2024
HomeSự Dầu TưNguyễn Ái Quốc Đã Tìm Ra Con Đường Giải Phóng Dân Tộc...

Nguyễn Ái Quốc Đã Tìm Ra Con Đường Giải Phóng Dân Tộc Ta Từ Việc Tìm Hiểu Tác Phẩm Nào Của Vilênin

- Advertisement -
10web.io advertisement

Tác phẩm ngắn gọn, vô cùng quan lại trọng này đã gia tăng những phương pháp mácxít về yếu tố dân tộc và yếu tố thuộc địa. Những luận cương đó đã được Đại hội II Quốc tế Cộng sản thông qua và xem là cương lĩnh hành vi của Quốc tế Cộng sản và các Đảng Cộng sản vào tình hình khi bấy giờ. Bắt đầu từ cuộc Cách mạng Tháng Mười và Luận cương của Lênin, sau đó tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, Nguyễn Ái Quốc không chỉ “sáng sủa tỏ”, “tin tưởng” mà còn phải xác minh rằng này là nhà nghĩa “cách mạng nhất, chân chủ yếu nhất”. Thế giới vào trong năm 20, 30 của thế kỷ 20 còn có nhiều công ty nghĩa, nhiều học thuyết không giống nhưng trong Đường Kách mệnh, Nguyễn Ái Quốc sớm xác định cuộc cách mạng phóng thích của dân tộc bản địa nước Việt Nam sẽ theo con đàng của chủ nghĩa Mác-Lênin, theo con cái đường Cách mạng Tháng Mười.

nguyễn ái quốc đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc ta từ việc tìm hiểu tác phẩm nào của v.i.lênin

từng có vai trò dẫn dắt xây dựng dựng chính sách phong con kiến Việt Nam cùng với nhiều triều đại thịnh trị, có công rộng lớn vào thừa trình dựng nước và lưu giữ nước, tiêu biểu như những triều đại Lý, Trần, Lê… Thời kỳ thực dân Pháp xâm lăng, thống trị Việt Nam, hệ tư tưởng phong loài kiến đã bị thất bại trước yêu cầu phòng ngoại xâm, bảo

- Advertisement - 10web.io advertisement

sử. Việc mang báo về nước là cực kì khó khăn giẻ, con đường công khai minh bạch luôn luôn bị thực dân Pháp phê duyệt gắt gao, chính vì vậy Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức một đường dây bí mật thông qua những thủy thủ yêu thương nước, thực hiện việc bên trên tuyến đường vận chuyên chở biển khơi Pháp – Đông Dương. Qua đàng dây này những tờ báo và những tài liệu, truyền đơn được túng mật mang về Sài Thành, Hải Phòng Đất Cảng gửi tới các hạ tầng cơ hội mạng và các trí thức yêu nước, các SV tiến bộ. Thời kỳ Nguyễn Ái Quốc hoạt động và sinh hoạt cách mạng trên Quảng Châu Trung Quốc, nhằm rời sự phát hiện nay của thực dân, các tư liệu được gửi theo lối vòng về nước, từ Quảng Châu đi Matxcơva rồi sang trọng Paris và quay lại nước Việt Nam hoặc có thể kể từ Quảng Châu Trung Quốc chuyển thẳng về nước Việt Nam.

Đồng Chí Thượng Tá Phạm Duy Mạnh Từ Trần

Người coi Chủ nghĩa Mác-Lênin ko đơn thuần “cái cẩm nang” thần kỳ, là mục tiêu cho hành vi, mà còn là mặt trời soi sáng con cái đường con người đi tới thắng lợi sau cùng, đi tới công ty nghĩa xã hội và công ty nghĩa cộng sản. Vì lẽ đó, Người tấn công giá rất cao hiến đâng vĩ đại của Lê-nin đối cùng với sự nghiệp đấu tranh giải phóng các dân tộc bản địa nằm trong địa. Ngoài việc công khai minh bạch phạt biểu ý kiến xác minh tầm quan trọng tiền phong của lý luận khoa học và sự muốn thiết cần áp dụng sáng sủa tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào trào lưu người công nhân và quần chúng dân chúng làm việc, Nguyễn Ái Quốc còn kêu gọi Đảng Cộng sản Pháp và Quốc tế Cộng sản quan lại tâm nhiều rộng đến những yếu tố nằm trong địa. Để vạch mặt và tố cáo tội ác của thực dân Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã sáng sủa lập Hội Liên hiệp các dân tộc bản địa thuộc địa và xuất bạn dạng Tờ báo Le Paria (Người cùng khổ) do Người thẳng thực hiện công ty nhiệm kiêm chủ cây bút.

nguyễn ái quốc đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc ta từ việc tìm hiểu tác phẩm nào của v.i.lênin

Vì lẽ đó, Chủ nghĩa Mác-Lênin đóng tầm quan trọng là nền tảng tư tưởng, mục tiêu cho mỗi hành động của Đảng, vũ trang lý luận mang đến con lối đấu tranh cách mạng của quần chúng quần chúng. #, giúp chúng ta thực hiện khát vọng giải phóng dân tộc bản địa, giành độc lập, tự động do, giàu có, hạnh phúc. Sống trong cảnh nước mất, nhà cửa tan, lại tận đôi mắt triệu chứng con kiến cảnh thất bại của trào lưu yêu thương nước đầu thế kỷ 20, nhân viên thanh niên yêu thương nước Nguyễn Tất Thành tuy rằng vô cùng khâm phục những bậc tiền bối, song anh ra quyết định ra đi mò con lối cứu nước mới. Anh đã quý phái châu Âu, đến các nước Pháp, Anh, điểm công ty nghĩa tư phiên bản tự cho mình là TT tài chính, văn hóa truyền thống trái đất, có thiên chức “khai hóa cho những nước chậm chạp phạt triển”, để coi những nước ấy “làm ăn” như vậy nà, chiếc gì ẩn chứa phí a đằng sau khẩu hiệu “Tự do-Bình đẳng-Bác ái” rồi trở về giúp đồng bào ta đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa. Lênin tác dụng mạnh mẽ và uy lực tạo ra sự biến đổi đem tính chất sự thay đổi, căn bản, về chất trong tư tưởng, tình thương, quan lại điểm, lập trường, cơ hội mạng của Nguyễn Ái Quốc, giúp Người mò ra con cái đường cứu nước, phóng thích dân tộc bản địa là con cái lối cơ hội mạng vô sản – được xem như là con đường duy nhất đúng của cách mạng Việt Nam.

Sinh Hoạt Hội Xây Dựng Dựng Người Pn Toàn Vẹn

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công xuất sắc, Chiến tranh thế giới lần thứ Nhất kết thúc. Thành phố Paris nguy nga sinh sống vào bầu ko khí sôi động cùng với những cuộc đấu tranh của giai cấp người công nhân Pháp và sự gửi bản thân của những người cánh tả trong Đảng Xã hội Pháp theo đường lối Quốc tế Cộng sản của V.I.Lênin. Người cùng cùng với Phan Văn Trường, Phan Chu Trinh-những nhân viên đã trao đổi thư kể từ khi còn ở nước Anh lập ra Hội những người nước ta yêu thương nước, nhằm mục đích giả trào lưu yêu nước của Việt kiều ở Pháp theo một phía tích cực. Triều đình nhà Nguyễn từng bước thỏa hiệp và đi đến đầu sản phẩm trả toàn thực dân Pháp (thông qua các Điều ước 1862, 1874, 1883, 1884). Điều ước Patơnốp năm 1884, Việt Nam đã trở nên “một xứ nằm trong địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giầy xéo dưới gót Fe của quân địch hung ác”[1]. Tuy triều đình Nhà CửA Nguyễn đã hèn nhát đầu sản phẩm thực dân Pháp, nhưng các phong trào yêu thương nước chống Pháp theo nhiều khuynh phía không giống nhau ra mắt sôi nổi, rộng lớn mọi toàn nước.

- Advertisement - 10web.io advertisement
  • Người đặc biệt coi trọng lý luận nhưng đó là lý luận tổng kết từ thực tiễn chứ không phải học nằm trong lòng những nguyên lý, kết luận có sẵn mà thiếu sự vận dụng sáng tạo nên.
  • Thời kỳ thực dân Pháp xâm lược, thống trị Việt
  • Quốc tế thứ nhất đóng vai trò to rộng lớn vào sự nghiệp quảng bá công ty nghĩa Mác và trong việc kết hợp nhà nghĩa xã hội khoa học với phong trào người công nhân.
  • Hai tờ báo Nhân đạo (L` Humanite) và Dân chúng (Le Populaire) đã đăng Bản yêu thương sách đó.
  • Ở một nước thuộc địa như nước Việt Nam, mâu thuẫn giữa dân tộc nước ta với thực dân, đế quốc cai trị là vô cùng gay gắt.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần giữ gìn và rèn luyện “tư cách nhân viên cách mạng” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn;  nỗ lực phấn đấu hơn nữa để góp phần xây dựng quê hương thơm Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Luận cương của Lênin đến nay đã tròn một thế kỷ, tuy nhiên giá trị của Luận cương vẫn còn ngôi trường tồn, soi sáng con cái lối đi cho tới thắng lợi của Đảng ta. Hiện nay, toàn Đảng và toàn dân ta đang được ra mức độ tích cực thi đua, lao động phát triển để kính chào mừng đại hội Đảng những cấp, tiến cho tới Đại hội XIII của Đảng.

Dưới sự chỉ đạo của V.I.Lênin, Quốc tế Cộng sản đã ra tuyên tía ủng hộ và giúp đỡ trào lưu phóng thích dân tộc bản địa trên toàn cầu. Tại Đại hội II (1920) Quốc tế Cộng sản, V.I.Lênin đã trình bày “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề nằm trong địa”. Bản Sơ thảo bao gồm 12 luận điểm, vào đó yếu tố dân tộc và nằm trong địa đang được Quốc tế Cộng sản và V.I.Lênin quá nhận “như là việc mở rộng của phương pháp liên minh công nông bên trên quy tế bào toàn thế giới”(1).

vệ độc lập nhà quyền. Điều đó triệu chứng tỏ giai cấp địa nhà phong kiến đã mất vai trò, thiên chức lịch sử dân tộc, hệ tư tưởng phong kiến bị thất bại trước yêu cầu của lịch

Ý chí tự lực, tự cường vào tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc có điều quánh biệt là phải tấn công giá tiền và thấy rõ mức độ mạnh mẽ của lòng tin yêu thương nước và chủ nghĩa dân tộc chân chủ yếu của nhân viên nước Việt Nam. Ở một nước nằm trong địa như nước Việt Nam, mâu thuẫn giữa dân tộc nước ta với thực dân, đế quốc cai trị là vô cùng nóng bức. Cần cần nhận thức đúng đắn yếu tố đấu tranh giai cấp cho và đấu tranh dân tộc bản địa ở các nước thuộc địa. Làm sao tạo nên sức mạnh to lớn của tinh thần dân tộc bản địa chống đế quốc, thực dân. Một điểm cực kỳ quan tiền trọng nữa vào tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc về ý chí tự động lực, tự động cường là không phụ nằm trong vào người khác, vào lực lượng bên ngoài, có quan tiền điểm song lập về những vấn đề quan tiền hệ quốc tế.

nguyễn ái quốc đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc ta từ việc tìm hiểu tác phẩm nào của v.i.lênin

- Advertisement - 10web.io advertisement

mình, ko có kỹ năng xử lý được yêu cầu bức thiết đặt ra của Tổ quốc và dân tộc là giành song lập, tự động do, nhà quyền và canh tân, vạc triển đất nước. Các trào lưu yêu nước Việt Nam rớt vào tình trạng khủng hoảng, thiếu hệ tư tưởng dẫn đàng, thiếu hụt đường lối, phương pháp cứu nước đúng đắn, tương thích. Nhận thức của Nguyễn Ái Quốc về ý chí tự lực, tự động cường đòi hỏi phải vạc triển sức mạnh của toàn dân tộc và phối hợp với sự đoàn kết và ủng hộ quốc tế. Cách mạng nước Việt Nam phát triển trong xu thế phát triển chung của cách mạng toàn cầu, vì vậy Quốc tế Cộng sản, giai cấp cho vô sản những nước và các dân tộc thuộc địa trên khắp trái đất sẽ không còn lòng giúp cho.

nguyễn ái quốc đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc ta từ việc tìm hiểu tác phẩm nào của v.i.lênin

Nǎm 1914, Khi cuộc Chiến tranh toàn cầu thứ nhất (1914 – 1918) nổ ra, những lãnh tụ Quốc tế thứ hai đã chạy sang phía chính phủ đế quốc ở nước bản thân và Quốc tế tan tan. Không chỉ tham gia những buổi họp của chi bộ tôi mà thôi, tôi còn đến những chi cỗ không giống nhằm bênh vực lập trường “của tôi”. Ở đây, tôi cần nhắc thêm rằng những đồng chí Mácxen Casanh, Vayǎng Cutuyariê, Môngmútxô và nhiều đồng chí khác đã giúp đỡ tôi hiểu hiểu biết thêm.

- Advertisement -
10web.io advertisement
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment - 10web.io advertisement

Phổ Biến Nhất