Pháp lý & Chung : bổ nhiệm người được ủy thác mới và Chủ tịch Ủy ban Đầu tư cho Mastertrust của mình

- Advertisement -

[ad_1]

- Advertisement -

Tegs là người được ủy thác chuyên nghiệp tại Dịch vụ Ủy thác Độc lập (ITS), đồng thời là chuyên gia tính toán có trình độ với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính. Trước đây cô đã làm việc trong các vai trò tư vấn đầu tư, quản lý tài sản và ngân hàng bán lẻ.

- Advertisement -

Với tư cách là thành viên của Ủy ban Hiệp hội những người được ủy thác lương hưu chuyên nghiệp (APPT) về ESG và biến đổi khí hậu, Tegs đã làm việc với một số kế hoạch để giúp thực hiện các mục tiêu bằng 0 ròng trong toàn ngành. Vai trò của cô tại APPT bao gồm liên lạc với Bộ Lao động và Lương hưu và Cơ quan quản lý lương hưu về các vấn đề ESG, thực hiện chương trình đào tạo cho các thành viên và nâng cao nhận thức về thực tiễn tốt nhất trong hiệp hội.

- Advertisement -

Đã từng làm việc trên các kế hoạch có tài sản lớn trong nhiều ngành – thực hiện các chính sách ESG cũng như thiết kế và thực hiện các thay đổi trong chiến lược đầu tư – Tegs sẽ mang đến chuyên môn kỹ thuật vững chắc và hỗ trợ độc lập cho tất cả các khía cạnh của quy trình đầu tư trên L&G Mastertrust.

Cô ấy thay thế Catherine Redmond, BESTrustees Restricted, người sẽ rời khỏi Hội đồng quản trị và rời khỏi vai trò Chủ tịch Ủy ban đầu tư vào cuối năm dương lịch này, sau khi phục vụ L&G Mastertrust với tư cách là người được ủy thác trong ba năm qua.

L&G WorkSave Mastertrust là một trong những quỹ tín thác chính được ủy quyền lớn nhất tại thị trường Vương quốc Anh, quản lý khoản tiết kiệm hưu trí của 1,64 triệu thành viên.[1]

[1]Hình vào ngày 1 tháng 11 năm 2022

từ chối trách nhiệm

Pháp lý & Tổng hợp Group plc công bố nội dung này trên 05 Tháng mười hai 2022 và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin chứa đựng trong đó. Được phân phối bởi Công chúng, không chỉnh sửa và không thay đổi, trên 05 tháng 12 năm 2022 10:31:01 sáng UTC.

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất