Wednesday, December 1, 2021
Homekinh doanhPhát triển doanh nghiệp hậu Covid

Phát triển doanh nghiệp hậu Covid


Hội thảo quốc tế về Quản trị kinh doanh 2021 (COMB-2021) là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách tìm ra giải pháp, lựa chọn các phương pháp và mô hình quản trị phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ.

Hội thảo do Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng phối hợp cùng các đối tác quốc tế gồm Đại học Heriot-Watt (Anh), Đại học Liège (Vương Quốc Bỉ), Đại học Mahasarakham (Thái Lan) và các đối tác trong nước: Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Quy Nhơn, Hội Khoa học Kinh tế thành phố Đà Nẵng tổ chức. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

COMB-2021 thu hút gần  100 nhà khoa học, chuyên gia đến từ nhiều trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và nhiều quốc gia khác nhau như: Anh, Bỉ, Thái Lan…  tham gia và trình bày tham luận. Ban tổ chức đã nhận được 65 bài báo khoa học. Điểm nhấn của Hội thảo năm nay là sự hiện diện của 2 diễn giả hàng đầu: GS.TS. Babak Taheri (Trường Đại học Heriot-Watt, Vương quốc Anh) và GS.TS. Mario Cools (Trường Đại học Liège, Bỉ).

COMB-2021 tập trung thảo luận những vấn đề cơ bản về nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập với những nội dung chủ yếu sau:

Phân tích, đánh giá tác động của đại dịch Covid – 19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam và những giải pháp vượt qua. Phân tích, đánh giá, nhận diện cơ hội, thách thức của môi trường số và tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới hoạt động quản trị, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam; Thảo luận, trao đổi về các mô hình, các giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam có thể vượt qua đại dịch và phát triển bền vững sau đại dịch.

Các nhà khoa học, chuyên gia còn thảo luận, trao đổi về các lý thuyết chuyển đổi số, các lý thuyết quản trị mới trong môi trường số, đề xuất giải pháp triển khai nghiên cứu, ứng dụng cho doanh nghiệp Việt Nam. Tìm kiếm các giải pháp, kiến nghị, gợi ý… để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị các lĩnh vực chức năng: sản xuất, tài chính, nhân lực, advertising, chuỗi cung ứng và logistics…  cho doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số; Nghiên cứu về văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh của nền kinh tế số; Nghiên cứu, thảo luận về đổi mới, sáng tạo, tinh thần kinh doanh và khởi nghiệp trong kỷ nguyên số…

Hội thảo cũng là diễn đàn các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp gặp nhau để cùng trao đổi, tìm cách ứng dụng lý thuyết khoa học tiên tiến vào thực tế quản lý doanh nghiệp trong và sau đại dịch và trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số. Hội thảo hướng đến mục tiêu gắn kết lý luận với thực tiễn, ứng dụng các nghiên cứu khoa học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp trong và sau khủng hoảng toàn cầu bởi đại dịch Covid19, cũng như đề xuất các mô hình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và thích ứng với sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0

Supply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phổ biến nhất