Sunday, November 28, 2021
Homesự thích hợpPhê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hạ Lengthy đến...

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hạ Lengthy đến năm 2040


Một góc thành phố Hạ Lengthy. Ảnh minh họa: baoquangninh.com.vn

Theo Quyết định, phạm vi khu vực lập quy hoạch là toàn bộ đơn vị hành chính thành phố Hạ Lengthy theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quy mô lập quy hoạch với diện tích tự nhiên khoảng 1.121.322 km2 (112.132,2 ha). Dân số thường trú năm 2020 khoảng 327.400 người. Dự báo, quy mô phát triển dân số đến năm 2030 là khoảng 620.000 – 650.000 người; đến năm 2040 là khoảng 800.000 – 830.000 người.

Quyết định nêu rõ, mục tiêu phát triển thành phố Hạ Lengthy theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Lengthy và các vùng núi phía Bắc; nâng cao vai trò, vị thế của thành phố Hạ Lengthy, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh, tạo giá trị phát triển mới để tăng sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, mục tiêu còn nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của đô thị Hạ Lengthy; tạo việc làm; nâng cao chất lượng đô thị; khai thác tốt hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư trên địa bàn để kết nối, mở rộng không gian phát triển du lịch. Phát triển mạnh các loại hình vận tải công cộng, dịch vụ cảng biển, logistics, từng bước đưa Hạ Lengthy trở thành trung tâm logistics của cả nước. Phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ phát triển rừng và cảnh quan thiên nhiên.

Quyết định nêu rõ những yêu cầu trọng tâm nghiên cứu lập quy hoạch gồm: đánh giá thực trạng quy hoạch phát triển đô thị; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch chung năm 2019, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư; xác định những tồn tại, hạn chế, xác định các yêu cầu quản lý phát triển đô thị trong giai đoạn mới, những vấn đề tồn tại, bất cập cần điều chỉnh.

Nghiên cứu các định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh Quảng Ninh liên quan tới thành phố Hạ Lengthy; dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới của tỉnh Quảng Ninh, nắm bắt các cơ hội phát triển mới của thành phố Hạ Lengthy, định hướng cho các ngành kinh tế chủ đạo như: du lịch, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Định hướng phát triển cần phải hài hòa với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Lengthy; khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng.

Điều chỉnh mô hình và cấu trúc phát triển của thành phố Hạ Lengthy và kết nối với các địa phương lân cận để chọn lựa mô hình phát triển phù hợp; nghiên cứu định hướng phát triển không gian khu vực xung quanh vịnh Cửa Lục, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối không gian phát triển đô thị của thành phố Hạ Lengthy theo hướng đô thị đa cực; cải tạo, chỉnh trang khu vực phía Đông và phía Tây vịnh Cửa Lục, phát triển hệ thống các khu chức năng mới khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục (dịch vụ du lịch, sản xuất công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường và các dịch vụ hỗ trợ khác).

Đề xuất các giải pháp cụ thể về kiểm soát phát triển không gian đô thị, công trình cao tầng, bố trí các không gian công cộng cho dân cư đô thị và khách du lịch, bố trí hệ thống hạ tầng xã hội theo hướng chất lượng cao; nghiên cứu các hình thái quy hoạch kiến trúc đặc trưng cho đô thị Hạ Lengthy.

Thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng sau khi nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Supply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phổ biến nhất