Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

- Advertisement -

[ad_1]

Tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021 trên toàn quốc là 3.068 cơ sở. Trong đó có 2.596 cơ sở sản xuất công nghiệp, 10 cơ sở sản xuất nông nghiệp, 55 đơn vị vận tải, 407 công trình xây dựng.

- Advertisement -

Nhà máy nước mặt sông Đuống thuộc Hà Nội

Theo đó, TP.Hà Nội có 182 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm gồm: Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Hà Nội; Tổng công ty mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội; Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển; Công ty CP nước mặt sông Đuống…

- Advertisement -

Tỉnh Vĩnh Phúc có 70 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021 gồm: Công ty Honda Việt Nam; Công ty CP công nghiệp Á Mỹ; Công ty CP công nghiệp Việt Nam…

Tỉnh Bắc Ninh có 127 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021 gồm: Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông; Công ty CP Đầu tư và xây dựng Hợp Lực; Công ty TNHH INTOPS Việt Nam…

- Advertisement -

Quyết định nêu rõ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm quy định của luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định theo số 21/2011/NĐ-CP.

N

Đồng thời chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức cập nhật và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày 31.3 hằng năm.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước 1.2 hàng năm.

Các cơ sở này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP của Chính phủ.[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất