Với phương châm tạo điều kiện cho chủ phương tiện cấp, đổi biển số màu vàng nhanh chóng, thuận tiện, sau thời gian ngắn làm thủ tục, chủ phương tiện có thể nhận được biển kiểm soát mới. Vì vậy, các chủ phương tiện cần nhanh chóng làm thủ tục đổi biển theo đúng lộ trình.

Theo Thông tư số 58 ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải phải đổi sang biển số màu vàng trước ngày 31/12/2021.

Hiện nay, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đang phối hợp với lực lượng CSGT công an các địa phương đẩy nhanh các biện pháp, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện việc đổi biển số màu vàng cho các xe kinh doanh vận tải vào dịp cuối năm.

Chỉ còn 2 tuần nữa là hết thời hạn đổi biển số nền màu vàng đối với xe kinh doanh vận tải, do vậy số lượng người dân, doanh nghiệp đến đổi biển số màu vàng tăng cao.

Trước tình hình đó, Cục CSGT đang phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn huy động lực lượng ở cấp cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục cấp đổi biển, đạt mục tiêu đặt ra, góp phần đảm bảo bình đẳng trong kinh doanh và thuận lợi trong quá trình quản lý nhà nước cũng như hoạt động của các doanh nghiệp vận tải trên toàn quốc.

Tại Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong cả nước, phòng CSGT đã và đang tăng cường công tác cấp, đổi biển số xe kinh doanh vận tải ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần đến hết ngày 31/12/2021, nhằm thực hiện tốt công tác chuyên môn, giải quyết nhanh chóng thủ tục đăng ký xe cho các cá nhân, tổ chức, đồng thời thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Thanh Thanh