SEC buộc tội cố vấn đầu tư vì không tiết lộ đầy đủ các thủ tục và chính sách đầu tư ESG | Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

- Advertisement -

[ad_1]

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội một công ty con tư vấn đầu tư của một tổ chức tài chính lớn của Hoa Kỳ vi phạm Mục 206(4) của Đạo luật Cố vấn Đầu tư năm 1940 (Đạo luật Cố vấn) và Quy tắc 206(4) )-7 dưới đây liên quan đến các khoản đầu tư vào môi trường, xã hội và quản trị (ESG). SEC cáo buộc rằng các tuyên bố của cố vấn gắn nhãn các khoản đầu tư nhất định là đã được sàng lọc theo các chính sách và thủ tục của họ đối với các tiêu chí ESG là không chính xác vì các chính sách và thủ tục mà cố vấn sử dụng để lựa chọn các khoản đầu tư liên quan đến ESG đều không tồn tại hoặc bị nhân viên bỏ qua. Cố vấn đã đồng ý trả khoản tiền phạt 4 triệu đô la, để đưa ra lệnh ngừng hoạt động và kiểm duyệt để giải quyết các cáo buộc.

- Advertisement -

Hành động thực thi này, theo sau các hành động tương tự của SEC trong năm nay, nêu bật mối quan tâm ngày càng tăng của SEC đối với các tiết lộ liên quan đến ESG và bị các nhà quản lý tài sản cáo buộc là “tẩy chay”. Việc SEC tập trung vào tiết lộ ESG nhấn mạnh nhu cầu của các tổ chức phát hành tiếp thị các sản phẩm ESG tiết lộ chính xác các chính sách và thủ tục bằng văn bản của họ khi đưa ra quyết định đầu tư. Các tổ chức phát hành cũng nên biết về quy tắc đề xuất của SEC liên quan đến việc đặt tên, nội dung đầu tư và các yêu cầu tiết lộ đối với các quỹ liên quan đến ESG.

Việc thực thi tiết lộ ESG của SEC

Đầu tư ESG tích hợp các yếu tố ESG vào các quyết định đầu tư. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với các sản phẩm này, các nhà quản lý tài sản đã phát triển và tiếp thị một số quỹ và chiến lược nhất định dưới dạng sản phẩm ESG. Vào tháng 3 năm 2021, SEC đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm Khí hậu và ESG trong Bộ phận Thực thi của SEC để “xác định bất kỳ lỗ hổng hoặc sai sót trọng yếu nào trong việc công bố rủi ro khí hậu của tổ chức phát hành theo các quy tắc hiện hành” và “phân tích các vấn đề về công bố thông tin và tuân thủ liên quan đến cố vấn đầu tư’ và tài trợ cho các chiến lược ESG.”[1]

- Advertisement -

Kể từ khi thành lập Lực lượng đặc nhiệm Khí hậu và ESG, SEC đã buộc tội cả tổ chức phát hành và cố vấn đầu tư về các vi phạm liên quan đến tiết lộ ESG của họ. Chẳng hạn, như đã báo cáo ở đây, vào tháng 4 năm 2022, Lực lượng đặc nhiệm ESG và Khí hậu của SEC đã cáo buộc rằng một công ty khai thác mỏ của Brazil, Vale SA, đã trình bày sai trong hồ sơ của SEC và các tài liệu khác của công ty rằng một đập chứa chất thải bị hỏng tại cơ sở Brumadinho của họ đã tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khi công ty đã có tài liệu chứng minh rằng nó không. Và vào tháng 5 năm 2022, Lực lượng đặc nhiệm Khí hậu và ESG đã đưa ra và giải quyết các cáo buộc rằng một công ty con cố vấn đầu tư của Ngân hàng New York Mellon đã trình bày sai sự thật rằng các khoản đầu tư vào một số sản phẩm tài chính đã trải qua quá trình đánh giá chất lượng ESG trước khi được lựa chọn, khi được cho là một tỷ lệ đáng kể trong số những khoản đầu tư đó thì không.

Hành động thực thi ESG gần đây nhất của SEC

Hành động ngày 22 tháng 11 đánh dấu phần mới nhất trong việc thực thi tiết lộ ESG của SEC. SEC đã cáo buộc rằng, từ năm 2017 đến tháng 2 năm 2020, cố vấn đầu tư có vấn đề ở đây – Goldman Sachs Asset Administration LP – đã không thực hiện đầy đủ các chính sách và thủ tục bằng văn bản về việc lựa chọn các khoản đầu tư ESG. Cụ thể, SEC tuyên bố rằng cố vấn đã trình bày sai về các chính sách và thủ tục điều chỉnh việc lựa chọn các khoản đầu tư liên quan đến ESG trong một tài khoản được quản lý riêng và hai quỹ tương hỗ. Sau khi kết hợp “ESG” vào tên của những sản phẩm này, cố vấn đã trình bày trong bản cáo bạch và các tài liệu khác rằng mỗi chứng khoán sẽ được xem xét hai bước để sàng lọc một số ngành nhất định và sau đó áp dụng nghiên cứu độc quyền để loại bỏ các khoản đầu tư không đáp ứng ESG tiêu chuẩn trước khi quyết định đầu tư.

- Advertisement -

Tuy nhiên, khi người cố vấn bắt đầu tiếp thị tài khoản được quản lý riêng dưới dạng ESG, người cố vấn bị cáo buộc không có chính sách hoặc thủ tục bằng văn bản điều chỉnh việc lựa chọn các khoản đầu tư ESG. Theo SEC, chỉ vài tháng sau, cố vấn đã triển khai một khuôn khổ bằng văn bản để điều chỉnh bước thứ hai của quy trình lựa chọn ESG – cụ thể là loại bỏ dựa trên nghiên cứu độc quyền về các khoản đầu tư đã vượt qua sàng lọc ban đầu. Các chính sách và thủ tục bằng văn bản đó – mà cố vấn bị cáo buộc đã chia sẻ với các bên thứ ba trong sổ quảng cáo chiêu hàng, yêu cầu đề xuất và các tài liệu khác – yêu cầu các nhóm đầu tư có liên quan hoàn thành bảng câu hỏi độc quyền đo lường các yếu tố ESG cụ thể trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Kết quả của bảng câu hỏi đó sau đó sẽ được cung cấp thông qua một ma trận độc quyền để mang lại điểm số xác định mức độ phù hợp của khoản đầu tư để đưa vào sản phẩm tài chính có liên quan.

Bất chấp sự hiện diện của các chính sách và thủ tục bằng văn bản này tồn tại trong phần lớn thời gian tồn tại của tài khoản được quản lý riêng biệt và từ khi thành lập hai quỹ tương hỗ, SEC đã cáo buộc rằng nhóm đầu tư thường xuyên không hoàn thành bảng câu hỏi độc quyền trước khi lựa chọn đầu tư. Trong nhiều trường hợp, SEC cáo buộc, thay vào đó, nhóm đầu tư dựa vào nghiên cứu có sẵn được thực hiện theo các quy trình khác nhau và chỉ hoàn thành bảng câu hỏi độc quyền sau khi thực hiện đầu tư có liên quan.

Theo đó, SEC cáo buộc rằng cố vấn đã vi phạm Đạo luật cố vấn và quy tắc liên quan do không thực hiện các chính sách và thủ tục bằng văn bản quản lý việc lựa chọn chứng khoán khi lần đầu tiên tiếp thị tài khoản được quản lý riêng dưới dạng ESG. Nó cũng không cung cấp cho nhân viên hướng dẫn đầy đủ, trong cả tài khoản được quản lý riêng và quỹ tương hỗ tiếp theo, khi thực hiện các chính sách và thủ tục bằng văn bản có liên quan và do đó không thể mô tả chính xác việc thực hiện chương trình của mình trong các tiết lộ công khai. Để giải quyết vụ kiện, cố vấn đã đồng ý với mức phạt 4 triệu đô la, để đưa ra lệnh ngừng hoạt động và kiểm duyệt.

‘Quy tắc tên’ được đề xuất của SEC

Như đã báo cáo ở đây, vào ngày 25 tháng 5 năm 2022, SEC đã đề xuất sửa đổi Quy tắc 35d-1 theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940 để mở rộng các loại tên phải tuân theo yêu cầu đặt tên. “Quy tắc tên” mới này sẽ yêu cầu bất kỳ quỹ nào có tên cho thấy quỹ tập trung đầu tư vào các đặc điểm cụ thể — bao gồm cả ESG — phải đầu tư ít nhất 80% giá trị của quỹ vào các khoản đầu tư đó. Quy tắc được đề xuất cũng sẽ phân loại tên quỹ là gây hiểu lầm nghiêm trọng nếu, chẳng hạn, tên của quỹ gợi ý rằng nó đầu tư vào ESG nhưng các yếu tố ESG mà quỹ sử dụng không quan trọng hơn các yếu tố khác trong quá trình lựa chọn đầu tư. Theo đề xuất, quy tắc sẽ chỉ áp dụng cho một số trường hợp ngoại lệ hẹp, kể cả khi việc định giá tài sản của quỹ thay đổi do biến động thị trường đột ngột. Phiên bản cuối cùng của Quy tắc tên mới dự kiến ​​sẽ được ban hành vào quý đầu tiên của năm 2023.

Sự kết luận

Lệnh của SEC là một ví dụ khác về sự giám sát ngày càng tăng của SEC đối với các tiết lộ liên quan đến ESG và cáo buộc “tẩy chay” trên thị trường. Các tổ chức phát hành tiếp thị các sản phẩm tài chính ESG nên tiết lộ một cách thích hợp các tiêu chí, chính sách và thủ tục mà họ sử dụng để xác định khoản đầu tư là thuận lợi cho ESG. Sau khi áp dụng các quy trình như vậy, họ cần thực hiện các bước để đảm bảo tuân thủ nhất quán các chính sách của mình và giám sát việc tuân thủ đó. Hơn nữa, khi phát triển các chính sách và thủ tục như vậy, các tổ chức phát hành và cố vấn nên xem xét làm thế nào, cùng với tên quỹ và chiến lược đầu tư, chúng phù hợp với Quy tắc tên được đề xuất.


[1] Thông cáo báo chí, SEC công bố Lực lượng đặc nhiệm thực thi tập trung vào các vấn đề về khí hậu và ESGSEC (ngày 4 tháng 3 năm 2021), https://www.sec.gov/information/press-release/2021-42.

[View source.]

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất