Theo dõi Danh mục Quản lý Đầu tư Đại Tây Dương của Alex Roepers – Cập nhật Quý 3 năm 2022

- Advertisement -

[ad_1]

- Advertisement -

siêu hình

- Advertisement -

Bài viết này là một phần của loạt bài cung cấp phân tích liên tục về những thay đổi được thực hiện đối với danh mục đầu tư 13F của Alex Roepers trên cơ sở hàng quý. Nó dựa trên Biểu mẫu 13F theo quy định của Roepers được nộp vào ngày 14/11/2022. Vui lòng truy cập Danh mục Quản lý Đầu tư Đại Tây Dương của Alex Roepers Theo dõi của chúng tôi bài viết cho một ý tưởng về triết lý đầu tư của mình và của chúng tôi cập nhật cuối cùng cho các động thái của quỹ trong quý 2 năm 2022.

Trong quý này, giá trị danh mục đầu tư 13F của Roepers đã giảm ~16% từ ~264 triệu USD xuống còn ~221 triệu USD. Số lượng tài sản nắm giữ giảm từ 11 xuống 10. Ba tài sản nắm giữ hàng đầu ở mức ~40% trong khi năm tài sản hàng đầu chiếm 2/3 tài sản 13F: Univar Options , Công ty Westrock, Timken, Avnet và Ralph Lauren.

- Advertisement -

Lợi nhuận hàng năm của Atlantic Funding Administration kể từ khi thành lập quỹ hàng đầu vào năm 1992 đến năm 2017 rất ấn tượng ở mức ~16%. Bốn năm qua, quỹ này đã hoạt động kém hơn so với Chỉ số S&P 500. Để biết thêm về đầu tư của nhà hoạt động, hãy xem Giá trị sâu sắc: Tại sao các nhà đầu tư của nhà hoạt động và những người chống đối khác đấu tranh để giành quyền kiểm soát các tập đoàn thua lỗ.

Cổ phần mới:

Tập đoàn Flowserve (FLS): FLS chiếm tỷ trọng lớn ~9% trong danh mục đầu tư được thiết lập trong quý này với mức giá từ ~24 đô la đến ~35 đô la và cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 30,05 đô la.

Chuyển nhượng cổ phần:

Lốp & Cao su Goodyear (GT): GT chiếm ~4% vị thế danh mục đầu tư được mua vào quý 3 năm 2021 với mức giá từ ~14,50 đô la đến ~18,75 đô la. Quý tiếp theo chứng kiến ​​mức cắt giảm ~5% trong khi quý 1 năm 2022 có mức tăng ~13%. Quý trước đã chứng kiến ​​~45% giá bán ở mức giá từ ~$10,75 đến ~$14,85. Việc thanh lý trong quý này ở mức giá từ ~$10 đến ~$15,50. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức $10,71.

Thực phẩm du mục (NOMD): NOMD là một vị thế 0,76% được thiết lập vào nửa cuối năm 2021 với mức giá từ ~24 đô la đến ~29 đô la và cổ phiếu hiện được giao dịch ở mức 17,06 đô la. Đã có mức giảm ~60% trong hai quý vừa qua với mức giá từ ~$17,65 đến ~$26,75. Số cổ phần còn lại đã được thanh lý trong quý này với mức giá từ ~$14 đến ~$20.

Lưu ý: Nomad Meals đã trở lại danh mục đầu tư sau khoảng cách một phần tư. Một cổ phần tương tự đã được thiết lập vào quý 4 năm 2020 với mức giá từ ~$22,60 đến ~$26,15. Nó đã bị loại bỏ vào quý tới với mức giá từ ~$27,50 đến ~$31,50.

Tăng cổ phần:

Giải pháp Univar (UNVR): UNVR hiện là vị trí lớn nhất với ~14% danh mục đầu tư. Nó được thành lập vào quý 2 năm 2020 với mức giá từ $9,60 đến $18,15. Hai quý tính đến quý 1 năm 2021 đã chứng kiến ​​​​một phần ba cổ phần tăng lên với mức giá từ ~$16,50 đến ~$22. Quý 1 năm 2022 chứng kiến ​​~45% doanh số được bán với giá từ ~26,5 đô la đến ~34 đô la. Hai quý vừa qua đã chứng kiến ​​mức tăng ~22% cổ phần ở mức giá từ ~$21,70 đến ~$32,35. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 32,74 USD.

Giảm cổ phần:

Công ty WestRock (WRK): WRK hiện là vị trí 13F lớn thứ hai với 13,28% danh mục đầu tư. Nó được xây dựng vào quý 4 năm 2019 với mức giá từ $33,50 đến $43,25. Quý 1 năm 2020 chứng kiến ​​mức bán ~17% trong khi quý tiếp theo có mức tăng 2/3 với mức giá từ 24 đến 34 đô la. Quý 4 năm 2020 chứng kiến ​​mức cắt giảm ~10% trong khi quý tới cổ phần tăng ~20% với mức giá từ ~41 đô la đến ~54 đô la. Hai quý tính đến quý 3 năm 2021 đã chứng kiến ​​~22% doanh số bán ở mức giá từ ~48 đô la đến ~62 đô la. Cổ phiếu hiện ở mức $36,65. Vài quý vừa qua chỉ có những điều chỉnh nhỏ.

Công ty Timken (TKR): TKR là một khoản lớn (ba vị trí hàng đầu) ~13% của vị thế danh mục đầu tư được thiết lập vào Quý 4 năm 2021 với mức giá từ ~64 đô la đến ~77 đô la. Hai quý vừa qua chứng kiến ​​mức tăng ~57% cổ phần ở mức giá từ ~$52 đến ~$75 trong khi quý này có mức tăng ~20% cổ phần ở mức giá từ ~$53 đến ~$69. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức $71,05.

Avnet, Inc. (AVT): Phần lớn (ba cổ phần hàng đầu) ~13% AVT đã được mua vào quý 4 năm 2020 với mức giá từ ~24,50 đô la đến ~35,25 đô la. Đã có ~30% cổ phần tăng trong quý tới với mức giá từ ~$35 đến ~$41,50. Quý 4 năm 2021 chứng kiến ​​​​mức tăng cổ phần ~11% trong khi quý tiếp theo tỷ lệ cổ phần bị cắt giảm ~17%. Mô hình giao dịch ngoằn ngoèo tiếp tục trong hai quý vừa qua: tăng ~15% trong quý trước sau đó giảm ~11% trong quý này. Cổ phiếu hiện ở mức 43,25 đô la.

Ralph Lauren (RL): RL chiếm 12,25% cổ phần trong danh mục đầu tư được thiết lập trong hai quý vừa qua với mức giá từ ~87 đô la đến ~134 đô la và cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức ~111 đô la. Đã có sự cắt giảm ~14% trong quý này.

Hóa chất Eastman (EMN): EMN là một cổ phần lớn được thành lập vào quý 4 năm 2015 với mức giá từ 65 đến 74 đô la. Vị trí đã dao động. Hoạt động gần đây diễn ra như sau: nửa cuối năm 2019 và quý 1 năm 2020 đã chứng kiến ​​vị thế được bán xuống với giá từ 38 đô la đến 83,90 đô la. Nó được xây dựng lại vào quý 4 năm 2021 với mức giá từ ~$101 đến ~$121. Đã có ~25% bán ra trong quý tới với giá từ ~$105 đến ~$128. Cổ phiếu hiện ở mức 86,48 đô la và cổ phần chiếm ~10% danh mục đầu tư. Hai quý vừa qua chỉ có những điều chỉnh nhỏ.

Tập đoàn Lear (LEA): LEA là ~8% vị thế danh mục đầu tư được thiết lập vào quý 4 năm 2020 với mức giá từ ~$113 đến ~$165 và cổ phiếu hiện được giao dịch ở mức ~$133. Đã có sự cắt giảm ~12% trong Quý 4 năm 2021 với mức giá từ ~$146 đến ~$188. Tiếp theo đó là ~15% doanh số bán trong quý này với giá từ ~$120 đến ~$156.

tập đoàn thợ săn (HUN): HUN chiếm 4,68% cổ phần trong danh mục đầu tư. Nó được thành lập vào quý 1 năm 2021 với mức giá từ ~$25 đến ~$29,50. Cổ phần đã tăng hơn gấp đôi trong quý tới với mức giá từ ~25 đô la đến ~31,60 đô la. Ba quý vừa qua đã giảm ~76% ở mức giá từ ~24 đô la đến ~41 đô la. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức ~$28.

Lưu ý: Huntsman là một lựa chọn được giao dịch thường xuyên trong danh mục đầu tư. Chi tiết về vòng quay mới nhất như sau: Đó là ~5% cổ phần của danh mục đầu tư được thiết lập vào quý 2 năm 2017 với mức giá từ 23 đến 27 đô la. Năm quý tính đến quý 2 năm 2019 đã chứng kiến ​​tổng cộng ~50% được bán với giá từ 17,35 đô la đến 35,30 đô la. Tiếp theo đó là hai phần ba khác được bán trong quý tới với giá từ 18,25 đô la đến 23,50 đô la. Quý 4 năm 2019 chứng kiến ​​vị trí này gần như bị loại bỏ ở mức giá từ 21,5 đô la đến 25 đô la. Phần cổ phần còn lại đã được xử lý trong nửa đầu năm 2020.

Giữ ổn định:

Kính OI (OI) trước đây là Owens Illinois: OI là cổ phần rất dài hạn. Vào năm 2008, vị thế này rất nhỏ và được xây dựng lên 11,2 triệu cổ phiếu vào năm 2012 thông qua việc mua nhất quán. Hoạt động gần đây như sau: Quý 4 năm 2020 chứng kiến ​​~45% doanh số được bán với giá từ ~9,4 đô la đến ~13 đô la. Hai quý tính đến quý 2 năm 2021 đã chứng kiến ​​thêm ~75% được bán với giá từ $11,50 đến $19,30. Cổ phiếu hiện giao dịch ở mức 16,49 đô la và cổ phần hiện chỉ chiếm 3,83% danh mục đầu tư.

Bảng tính bên dưới nêu bật những thay đổi đối với việc nắm giữ cổ phiếu 13F của Roepers trong quý 3 năm 2022:

Alex Roepers - So sánh Q/Q Báo cáo quý 3 năm 2022 của Atlantic Investment Management

Alex Roepers – So sánh Q/Q Báo cáo quý 3 năm 2022 của Atlantic Funding Administration (John Vincent (tác giả))

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất