Thủ tướng điện hỏa tốc yêu cầu thống đốc ngân hàng chỉ đạo cung ứng vốn cho nền kinh tế

- Advertisement -

[ad_1]

Thủ tướng Phạm Minh Chính – Ảnh: VGP

- Advertisement -

Ngày 12-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện hỏa tốc gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng về cung ứng tín dụng cho nền kinh tế.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu thống đốc có các biện pháp kịp thời, hiệu quả, chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước theo nghị định 31 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

- Advertisement -

Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chương trình.

Rà soát, tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa chủ động giảm lãi suất cho vay, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp cùng vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

- Advertisement -

Từ đó góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế – xã hội và góp phần xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt động công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu; xây dựng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân)nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia.

Cùng với đó đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước, chống sở hữu chéo, các hoạt động không lành mạnh, không đúng hướng, trục lợi chính sách.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng trước ngày 20-12-2022 để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay.

Trước đó vào ngày 4-12, Thủ tướng đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng tiến hành rà soát, phân loại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, lành mạnh, an toàn, bền vững, nghiên cứu và thực hiện ngay việc nâng hạn mức tín dụng phù hợp, hiệu quả.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, tối ngày 5-12, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 – 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Nguyên tắc điều chỉnh là tăng chỉ tiêu tín dụng cho các tổ chức tín dụng theo hướng các tổ chức tín dụng có thanh khoản tốt hơn, lãi suất thấp hơn sẽ được tăng trưởng tín dụng cao hơn.

</p> <p>Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cân đối vốn phù hợp để cấp tín dụng, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ…, các động lực tăng trưởng theo đúng chủ trương. </p> </p></div> <p>[ad_2]</p> <div class="td-a-ad id_bottom_ad "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><a href="https://semrush.sjv.io/c/3936974/1438285/13053" target="_top" id="1438285"><img src="//a.impactradius-go.com/display-ad/13053-1438285" border="0" alt="" width="300" height="250"/></a><img height="0" width="0" src="https://imp.pxf.io/i/3936974/1438285/13053" style="position:absolute;visibility:hidden;" border="0" /></div></div></div><div class="td_block_wrap tdb_single_tags tdi_122 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_122" > <style> /* custom css */ .tdb_single_tags{ margin-bottom: 2px; font-family: 'Open Sans', 'Open Sans Regular', sans-serif; font-weight: 600; }.tdb_single_tags span, .tdb_single_tags a{ font-size: 11px; }.tdb_single_tags span{ text-transform: uppercase; }.tdb_single_tags a:hover{ background-color: #4db2ec; border-color: #4db2ec; color: #fff; }.tdb_single_tags ul{ display: inline-block; margin: 0; list-style-type: none; font-size: 0; }.tdb_single_tags li{ display: inline-block; margin-left: 0; }.tdi_122 span{ margin-right: 4px; padding: 2px 8px 3px; color: #fff; background-color: #222; }.tdi_122 a{ margin-right: 4px; padding: 1px 7px 2px; border: 1px solid #ededed; color: #111; }.tdi_122 a:hover{ background-color: #008d7f; border-color: #008d7f; } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ .tdi_122 a{ border: 1px solid #ededed; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_122 a{ border: 1px solid #ededed; } } /* phone */ @media (max-width: 767px){ .tdi_122 a{ border: 1px solid #ededed; } } </style><div class="tdb-block-inner td-fix-index"><ul class="tdb-tags"><li><span>Tags</span></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/cau/">cầu</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/chi/">Chỉ</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/cho/">cho</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/cung/">cùng</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/dao/">đạo</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/dien/">điện</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/doc/">độc</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/hang/">hàng</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/hoa/">Hòa</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/kinh/">Kinh</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/nen/">nên</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/ngan/">ngân</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/te/">tế</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/thong/">thông</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/thu/">thủ</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/toc/">tộc</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/tuong/">Tương</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/ung/">ứng</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/von/">vốn</a></li><li><a href="https://memesspotify.com/tag/yeu/">yêu</a></li></ul></div></div><div class="wpb_wrapper td_block_separator td_block_wrap vc_separator tdi_124 td_separator_solid td_separator_center"><span style="border-color:#EBEBEB;border-width:1px;width:100%;"></span> <style scoped> /* inline tdc_css att */ .tdi_124{ margin-top:28px !important; margin-bottom:20px !important; } </style></div><div class="td_block_wrap tdb_single_post_share tdi_125 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_125" ><div id="tdi_125" class="td-post-sharing tdb-block td-ps-border td-ps-border-grey td-ps-padding td-ps-icon-color td-ps-text-color td-post-sharing-style17 "><div class="td-post-sharing-visible"><div class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-handler td-social-share-text"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-share"></i></div> <div class="td-social-but-text">Share</div> </div><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmemesspotify.com%2Fthu-tuong-dien-hoa-toc-yeu-cau-thong-doc-ngan-hang-chi-dao-cung-ung-von-cho-nen-kinh-te%2F" title="Facebook" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-facebook"></i></div><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Th%E1%BB%A7+t%C6%B0%E1%BB%9Bng+%C4%91i%E1%BB%87n+h%E1%BB%8Fa+t%E1%BB%91c+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+th%E1%BB%91ng+%C4%91%E1%BB%91c+ng%C3%A2n+h%C3%A0ng+ch%E1%BB%89+%C4%91%E1%BA%A1o+cung+%E1%BB%A9ng+v%E1%BB%91n+cho+n%E1%BB%81n+kinh+t%E1%BA%BF&url=https%3A%2F%2Fmemesspotify.com%2Fthu-tuong-dien-hoa-toc-yeu-cau-thong-doc-ngan-hang-chi-dao-cung-ung-von-cho-nen-kinh-te%2F&via=Memesspotify" title="Twitter" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-twitter"></i></div><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://memesspotify.com/thu-tuong-dien-hoa-toc-yeu-cau-thong-doc-ngan-hang-chi-dao-cung-ung-von-cho-nen-kinh-te/&media=https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/12/photo-1-16708606100581837820846-crop-16708606248381610341684.jpeg&description=Th%E1%BB%A7+t%C6%B0%E1%BB%9Bng+%C4%91i%E1%BB%87n+h%E1%BB%8Fa+t%E1%BB%91c+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+th%E1%BB%91ng+%C4%91%E1%BB%91c+ng%C3%A2n+h%C3%A0ng+ch%E1%BB%89+%C4%91%E1%BA%A1o+cung+%E1%BB%A9ng+v%E1%BB%91n+cho+n%E1%BB%81n+kinh+t%E1%BA%BF" title="Pinterest" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-pinterest"></i></div><div class="td-social-but-text">Pinterest</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-whatsapp" href="https://api.whatsapp.com/send?text=Th%E1%BB%A7+t%C6%B0%E1%BB%9Bng+%C4%91i%E1%BB%87n+h%E1%BB%8Fa+t%E1%BB%91c+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+th%E1%BB%91ng+%C4%91%E1%BB%91c+ng%C3%A2n+h%C3%A0ng+ch%E1%BB%89+%C4%91%E1%BA%A1o+cung+%E1%BB%A9ng+v%E1%BB%91n+cho+n%E1%BB%81n+kinh+t%E1%BA%BF %0A%0A https://memesspotify.com/thu-tuong-dien-hoa-toc-yeu-cau-thong-doc-ngan-hang-chi-dao-cung-ung-von-cho-nen-kinh-te/" title="WhatsApp" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-whatsapp"></i></div><div class="td-social-but-text">WhatsApp</div></a></div><div class="td-social-sharing-hidden"><ul class="td-pulldown-filter-list"></ul><a class="td-social-sharing-button td-social-handler td-social-expand-tabs" href="#" data-block-uid="tdi_125" title="More"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-plus td-social-expand-tabs-icon"></i></div> </a></div></div></div><div class="wpb_wrapper td_block_separator td_block_wrap vc_separator tdi_127 td_separator_solid td_separator_center"><span style="border-color:#EBEBEB;border-width:1px;width:100%;"></span> <style scoped> /* inline tdc_css att */ .tdi_127{ margin-bottom:30px !important; } </style></div><div class="td_block_wrap tdb_single_next_prev tdi_128 td-animation-stack td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_128" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_128{ margin-bottom:43px !important; } </style> <style> /* custom css */ .tdb_single_next_prev{ *zoom: 1; }.tdb_single_next_prev:before, .tdb_single_next_prev:after{ display: table; content: ''; line-height: 0; }.tdb_single_next_prev:after{ clear: both; }.tdb-next-post{ font-family: 'Roboto', sans-serif; width: 48%; float: left; transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); min-height: 1px; line-height: 1; }.tdb-next-post span{ display: block; font-size: 12px; color: #747474; margin-bottom: 7px; }.tdb-next-post a{ font-size: 15px; color: #222; line-height: 21px; -webkit-transition: color 0.2s ease; transition: color 0.2s ease; }.tdb-next-post a:hover{ color: #4db2ec; }.tdb-post-next{ margin-left: 2%; text-align: right; }.tdb-post-prev{ margin-right: 2%; }.tdb-post-next .td-image-container{ display: inline-block; }.tdi_128 .td-module-container{ display: flex; flex-direction: column; }.tdi_128 .tdb-post-next .td-module-container{ align-items: flex-end; }.tdi_128 .td-image-container{ display: block; order: 0; }.ie10 .tdi_128 .next-prev-title, .ie11 .tdi_128 .next-prev-title{ flex: auto; }.tdi_128 .tdb-next-post a{ color: #000000; font-family:Rubik !important;font-size:15px !important;line-height:1.4 !important;font-weight:500 !important; }.tdi_128 .tdb-next-post:hover a{ color: #dd3333; }.tdi_128 .tdb-next-post span{ font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;text-transform:uppercase !important; } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ } /* phone */ @media (max-width: 767px){ .tdi_128 .tdb-next-post a{ font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:500 !important; } } </style><div class="tdb-block-inner td-fix-index"><div class="tdb-next-post tdb-next-post-bg tdb-post-prev"><span>Previous article</span><div class="td-module-container"><div class="next-prev-title"><a href="https://memesspotify.com/hoan-thien-du-thao-bao-cao-quoc-gia-ve-thich-ung-bien-doi-khi-hau/">Hoàn thiện dự thảo Báo cáo quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu</a></div></div></div><div class="tdb-next-post tdb-next-post-bg tdb-post-next"><span>Next article</span><div class="td-module-container"><div class="next-prev-title"><a href="https://memesspotify.com/neil-joseph-labatte-mua-20-000-co-phieu-cua-bsr-actual-property-funding-belief-tsehom-u/">Neil Joseph Labatte mua 20.000 cổ phiếu của Bsr Actual Property Funding Belief (TSE:HOM.U)</a></div></div></div></div></div><div class="td_block_wrap td_flex_block_4 tdi_129 td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_8 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_129" > <style> .td_block_template_8.widget > ul > li { margin-left: 0 !important; } .td_block_template_8 .td-block-title { font-size: 20px; font-weight: 800; margin-top: 0; margin-bottom: 18px; line-height: 29px; position: relative; overflow: hidden; text-align: left; } .td_block_template_8 .td-block-title > * { position: relative; padding-right: 20px; color: #000; } .td_block_template_8 .td-block-title > *:before, .td_block_template_8 .td-block-title > *:after { content: ''; display: block; height: 4px; position: absolute; top: 50%; margin-top: -2px; width: 2000px; background-color: #f5f5f5; } .td_block_template_8 .td-block-title > *:before { left: 100%; } .td_block_template_8 .td-block-title > *:after { right: 100%; } @media (max-width: 767px) { .td_block_template_8 .td-related-title a { font-size: 15px; } } .td_block_template_8 .td-related-title a:before { display: none; } .td_block_template_8 .td-related-title a:first-child:after { display: none; } .td_block_template_8 .td-related-title a:last-child:after { left: 100%; right: auto; } .td_block_template_8 .td-related-title .td-cur-simple-item { color: #4db2ec; } .tdi_129 .td-block-title > *:before, .tdi_129 .td-block-title > *:after { background-color: #85c442 !important; } /* inline tdc_css att */ /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_129{ margin-bottom:40px !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdi_129 .td_module_wrap{ padding-left: 2.5px; padding-right: 2.5px; }.tdi_129 .td_block_inner{ margin-left: -2.5px; margin-right: -2.5px; }.tdi_129 .td_module_flex_1{ padding-bottom: 0px; margin-bottom: 0px; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-module-container:before{ bottom: -0px; border-width: 0 0 1px 0; border-style: none; border-color: #eaeaea; border-color: #eaeaea; }.tdi_129 .td_module_flex_4{ padding-bottom: 13px; margin-bottom: 13px; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .td-module-container:before{ bottom: -13px; border-width: 0 0 1px 0; border-style: none; border-color: #eaeaea; border-color: #eaeaea; }.tdi_129 .td_module_wrap:last-child{ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_129 .td_module_wrap:last-child .td-module-container:before{ display: none; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-module-container{ border-color: #eaeaea; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .td-module-container{ border-color: #eaeaea; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .entry-thumb{ background-position: center 50%; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .entry-thumb{ background-position: center 50%; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .td-image-container{ flex: 0 0 30%; width: 30%; display: block; order: 0; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-image-wrap{ padding-bottom: 120%; }.ie10 .tdi_129 .td_module_flex_1 .td-image-container, .ie11 .tdi_129 .td_module_flex_1 .td-image-container{ flex: 0 0 auto; }.ie10 .tdi_129 .td_module_flex_4 .td-module-meta-info, .ie11 .tdi_129 .td_module_flex_4 .td-module-meta-info{ flex: 1; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .td-video-play-ico{ width: 20px; height: 20px; font-size: 20px; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-video-play-ico{ top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-post-vid-time{ display: block; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .td-post-vid-time{ display: block; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-module-meta-info{ position: absolute; bottom: 0; left: 0; width: 100%; text-align: center; padding: 15px 10px; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-category-pos-image .td-post-category:not(.td-post-extra-category){ top: auto; bottom: 0; left: 50%; transform: translateX(-50%); -webkit-transform: translateX(-50%); }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-image-container{ margin-left: auto; margin-right: auto; }.tdi_129.td-h-effect-up-shadow .td_module_flex_1:hover .td-category-pos-image .td-post-category{ transform: translate(-50%, -2px); -webkit-transform: translate(-50%, -2px); }.tdi_129 .td_module_flex_1 .entry-title{ margin: 10px 0 0 0; font-family:Rubik !important;font-size:15px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:500 !important; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-audio-player{ font-size: 13px; opacity: 1; visibility: visible; height: auto; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .td-audio-player{ font-size: 12px; opacity: 1; visibility: visible; height: auto; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-post-category{ padding: 0px; background-color: rgba(255,255,255,0); color: #ffffff; font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-author-photo .avatar{ width: 20px; height: 20px; margin-right: 6px; border-radius: 50%; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .td-author-photo .avatar{ width: 20px; height: 20px; margin-right: 6px; border-radius: 50%; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){ display: inline-block; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){ display: inline-block; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-excerpt{ display: none; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .td-excerpt{ display: none; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-author-date{ display: none; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .td-author-date{ display: none; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-post-author-name{ display: none; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .td-post-author-name{ display: none; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-post-date, .tdi_129 .td_module_flex_1 .td-post-author-name span{ display: none; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .td-post-date, .tdi_129 .td_module_flex_4 .td-post-author-name span{ display: none; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .entry-review-stars{ display: none; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-icon-star, .tdi_129 .td_module_flex_1 .td-icon-star-empty, .tdi_129 .td_module_flex_1 .td-icon-star-half{ font-size: 15px; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .entry-review-stars{ display: none; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .td-icon-star, .tdi_129 .td_module_flex_4 .td-icon-star-empty, .tdi_129 .td_module_flex_4 .td-icon-star-half{ font-size: 15px; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-module-comments{ display: none; }.tdi_129 .td_module_flex_4 .td-module-comments{ display: none; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-module-thumb a:after{ content: ''; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: -webkit-linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.7),rgba(0,0,0,0.3) 35%,rgba(0,0,0,0) 50%,rgba(0,0,0,0));background: linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.7),rgba(0,0,0,0.3) 35%,rgba(0,0,0,0) 50%,rgba(0,0,0,0)); }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-module-title a{ color: #ffffff; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-post-category:hover{ background-color: rgba(255,255,255,0) !important; }.tdi_129.td_with_ajax_pagination .td-next-prev-wrap a:hover, .tdi_129 .td-load-more-wrap a:hover{ background-color: #85c442 !important; border-color: #85c442 !important; border-color: #85c442 !important; }.tdi_129 .td-block-title a, .tdi_129 .td-block-title span{ font-family:Rubik !important;font-size:17px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; }html:not([class*='ie']) .tdi_129 .entry-thumb:after{ background: rgba(112,204,63,0.3); }@media (min-width: 767px) { .tdi_129 .td_module_wrap { width: 33.33333333%; float: left; } .rtl .tdi_129 .td_module_wrap { float: right; } }@media (min-width: 767px) { .tdi_129 .td_module_wrap:nth-child(3n+1) { clear: both; } }@media (min-width: 767px) { .tdi_129 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+3) { margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; } .tdi_129 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+3) .td-module-container:before { display: none; } }@media (min-width: 1141px) { html:not([class*='ie']) .tdi_129 .entry-thumb:after { content: ''; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; opacity: 0; transition: opacity 1s ease; -webkit-transition: opacity 1s ease; mix-blend-mode: color; } html:not([class*='ie']) .tdi_129 .td-module-container:hover .entry-thumb:after { opacity: 1; } } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ .tdi_129 .td_module_wrap{ padding-left: 2px; padding-right: 2px; }.tdi_129 .td_block_inner{ margin-left: -2px; margin-right: -2px; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-module-meta-info{ padding: 12px 8px; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .entry-title{ margin: 8px 0 0 0; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_129 .td_module_wrap{ padding-left: 1.5px; padding-right: 1.5px; }.tdi_129 .td_block_inner{ margin-left: -1.5px; margin-right: -1.5px; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-module-meta-info{ padding: 10px 5px; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .entry-title{ margin: 6px 0 0 0; font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:500 !important; }.tdi_129 .td-block-title a, .tdi_129 .td-block-title span{ font-family:Rubik !important;font-size:15px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; } } /* phone */ @media (max-width: 767px){ .tdi_129 .td_module_wrap{ padding-left: 0px; padding-right: 0px; }.tdi_129 .td_block_inner{ margin-left: -0px; margin-right: -0px; }.tdi_129 .td_module_flex_1{ padding-bottom: 1.5px; margin-bottom: 1.5px; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-module-container:before{ bottom: -1.5px; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-image-wrap{ padding-bottom: 110%; }.ie10 .tdi_129 .td_module_flex_1 .td-image-container, .ie11 .tdi_129 .td_module_flex_1 .td-image-container{ flex: 0 0 auto; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .entry-title{ font-family:Rubik !important;font-size:17px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:500 !important; }.tdi_129 .td_module_flex_1 .td-post-category{ font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; } } </style><script>var block_tdi_129 = new tdBlock(); block_tdi_129.id = "tdi_129"; block_tdi_129.atts = '{"image_align":"center","meta_info_align":"bottom","color_overlay":"eyJ0eXBlIjoiZ3JhZGllbnQiLCJjb2xvcjEiOiJyZ2JhKDAsMCwwLDApIiwiY29sb3IyIjoicmdiYSgwLDAsMCwwLjcpIiwibWl4ZWRDb2xvcnMiOlt7ImNvbG9yIjoicmdiYSgwLDAsMCwwLjMpIiwicGVyY2VudGFnZSI6MzV9LHsiY29sb3IiOiJyZ2JhKDAsMCwwLDApIiwicGVyY2VudGFnZSI6NTB9XSwiY3NzIjoiYmFja2dyb3VuZDogLXdlYmtpdC1saW5lYXItZ3JhZGllbnQoMGRlZyxyZ2JhKDAsMCwwLDAuNykscmdiYSgwLDAsMCwwLjMpIDM1JSxyZ2JhKDAsMCwwLDApIDUwJSxyZ2JhKDAsMCwwLDApKTtiYWNrZ3JvdW5kOiBsaW5lYXItZ3JhZGllbnQoMGRlZyxyZ2JhKDAsMCwwLDAuNykscmdiYSgwLDAsMCwwLjMpIDM1JSxyZ2JhKDAsMCwwLDApIDUwJSxyZ2JhKDAsMCwwLDApKTsiLCJjc3NQYXJhbXMiOiIwZGVnLHJnYmEoMCwwLDAsMC43KSxyZ2JhKDAsMCwwLDAuMykgMzUlLHJnYmEoMCwwLDAsMCkgNTAlLHJnYmEoMCwwLDAsMCkifQ==","image_margin":"0","modules_on_row":"33.33333333%","columns":"33.33333333%","meta_info_align1":"image","limit":"3","modules_category":"above","show_author2":"none","show_date2":"none","show_review2":"none","show_com2":"none","show_excerpt2":"none","show_excerpt1":"none","show_com1":"none","show_review1":"none","show_date1":"none","show_author1":"none","meta_info_horiz1":"content-horiz-center","modules_space1":"eyJhbGwiOiIwIiwicGhvbmUiOiIzIn0=","columns_gap":"eyJhbGwiOiI1IiwicG9ydHJhaXQiOiIzIiwibGFuZHNjYXBlIjoiNCIsInBob25lIjoiMCJ9","image_height1":"eyJhbGwiOiIxMjAiLCJwaG9uZSI6IjExMCJ9","meta_padding1":"eyJhbGwiOiIxNXB4IDEwcHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjEwcHggNXB4IiwibGFuZHNjYXBlIjoiMTJweCA4cHgifQ==","art_title1":"eyJhbGwiOiIxMHB4IDAgMCAwIiwicG9ydHJhaXQiOiI2cHggMCAwIDAiLCJsYW5kc2NhcGUiOiI4cHggMCAwIDAifQ==","cat_bg":"rgba(255,255,255,0)","cat_bg_hover":"rgba(255,255,255,0)","title_txt":"#ffffff","all_underline_color1":"","f_title1_font_family":"712","f_title1_font_line_height":"1.2","f_title1_font_size":"eyJhbGwiOiIxNSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTEiLCJwaG9uZSI6IjE3In0=","f_title1_font_weight":"500","f_title1_font_transform":"","f_cat1_font_transform":"uppercase","f_cat1_font_size":"eyJhbGwiOiIxMSIsInBob25lIjoiMTMifQ==","f_cat1_font_weight":"500","f_cat1_font_family":"712","modules_category_padding1":"0","category_id":"","ajax_pagination":"next_prev","f_more_font_family":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_weight":"","sort":"random_posts","tdc_css":"eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3NjgsInBob25lIjp7Im1hcmdpbi1ib3R0b20iOiI0MCIsImRpc3BsYXkiOiIifSwicGhvbmVfbWF4X3dpZHRoIjo3Njd9","custom_title":"Nh\u1eefng b\u00e0i vi\u1ebft li\u00ean quan","block_template_id":"td_block_template_8","image_size":"","cat_txt":"#ffffff","border_color":"#85c442","f_header_font_family":"712","f_header_font_size":"eyJhbGwiOiIxNyIsInBvcnRyYWl0IjoiMTUifQ==","f_header_font_transform":"uppercase","f_header_font_weight":"500","mix_type_h":"color","mix_color_h":"rgba(112,204,63,0.3)","pag_h_bg":"#85c442","pag_h_border":"#85c442","block_type":"td_flex_block_4","separator":"","custom_url":"","title_tag":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","mc4_tl":"","mc4_title_tag":"","mc4_el":"","post_ids":"-24672","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","offset":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","h_effect":"","modules_border_size1":"","modules_border_style1":"","modules_border_color1":"#eaeaea","modules_divider1":"","modules_divider_color1":"#eaeaea","image_alignment1":"50","image_radius1":"","hide_image":"","video_icon1":"","video_icon_pos1":"center","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_width1":"","meta_margin1":"","meta_info_border_radius1":"","modules_category_margin1":"","modules_cat_border1":"","modules_category_radius1":"0","show_cat1":"inline-block","modules_extra_cat1":"","author_photo":"","author_photo_size1":"","author_photo_space1":"","author_photo_radius1":"","review_space1":"","review_size1":"2.5","review_distance1":"","art_excerpt1":"","excerpt_middle":"","show_audio1":"block","hide_audio":"","art_audio1":"","art_audio_size1":"1.5","m_padding2":"","modules_space2":"26","modules_border_size2":"","modules_border_style2":"","modules_border_color2":"#eaeaea","modules_divider2":"","modules_divider_color2":"#eaeaea","image_size3":"","image_alignment2":"50","image_width2":"","image_height2":"","image_floated2":"float_left","image_radius2":"","hide_image3":"","video_icon2":"","video_popup3":"yes","video_rec3":"","video_rec_title3":"","video_rec_color3":"","autoplay_vid3":"yes","show_vid_t3":"block","vid_t_margin3":"","vid_t_padding3":"","meta_info_horiz2":"content-horiz-left","meta_width2":"","meta_margin2":"","meta_padding2":"","meta_info_border_radius2":"","art_title2":"","modules_category3":"","modules_category_margin2":"","modules_category_padding2":"","modules_cat_border2":"","modules_category_radius2":"0","show_cat2":"inline-block","modules_extra_cat2":"","author_photo3":"","author_photo_size2":"","author_photo_space2":"","author_photo_radius2":"","review_space2":"","review_size2":"2.5","review_distance2":"","art_excerpt2":"","excerpt_middle3":"","show_audio2":"block","hide_audio3":"","art_audio2":"","art_audio_size2":"1","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title1_font_header":"","f_title1_font_title":"Article title 1","f_title1_font_settings":"","f_title1_font_style":"","f_title1_font_spacing":"","f_title1_":"","f_cat1_font_title":"Article category tag 1","f_cat1_font_settings":"","f_cat1_font_line_height":"","f_cat1_font_style":"","f_cat1_font_spacing":"","f_cat1_":"","f_meta1_font_title":"Article meta info 1","f_meta1_font_settings":"","f_meta1_font_family":"","f_meta1_font_size":"","f_meta1_font_line_height":"","f_meta1_font_style":"","f_meta1_font_weight":"","f_meta1_font_transform":"","f_meta1_font_spacing":"","f_meta1_":"","f_ex1_font_title":"Article excerpt 1","f_ex1_font_settings":"","f_ex1_font_family":"","f_ex1_font_size":"","f_ex1_font_line_height":"","f_ex1_font_style":"","f_ex1_font_weight":"","f_ex1_font_transform":"","f_ex1_font_spacing":"","f_ex1_":"","f_title2_font_title":"Article title 2","f_title2_font_settings":"","f_title2_font_family":"","f_title2_font_size":"","f_title2_font_line_height":"","f_title2_font_style":"","f_title2_font_weight":"","f_title2_font_transform":"","f_title2_font_spacing":"","f_title2_":"","f_cat2_font_title":"Article category tag 2","f_cat2_font_settings":"","f_cat2_font_family":"","f_cat2_font_size":"","f_cat2_font_line_height":"","f_cat2_font_style":"","f_cat2_font_weight":"","f_cat2_font_transform":"","f_cat2_font_spacing":"","f_cat2_":"","f_meta2_font_title":"Article meta info 2","f_meta2_font_settings":"","f_meta2_font_family":"","f_meta2_font_size":"","f_meta2_font_line_height":"","f_meta2_font_style":"","f_meta2_font_weight":"","f_meta2_font_transform":"","f_meta2_font_spacing":"","f_meta2_":"","f_ex2_font_title":"Article excerpt 2","f_ex2_font_settings":"","f_ex2_font_family":"","f_ex2_font_size":"","f_ex2_font_line_height":"","f_ex2_font_style":"","f_ex2_font_weight":"","f_ex2_font_transform":"","f_ex2_font_spacing":"","f_ex2_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","meta_bg":"","title_txt_hover":"","all_underline_height1":"","cat_txt_hover":"","cat_border1":"","cat_border_hover1":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","meta_bg2":"","title_txt2":"","title_txt_hover2":"","all_underline_height2":"","all_underline_color2":"#000","cat_bg2":"","cat_bg_hover2":"","cat_txt2":"","cat_txt_hover2":"","cat_border2":"","cat_border_hover2":"","author_txt2":"","author_txt_hover2":"","date_txt2":"","ex_txt2":"","com_bg2":"","com_txt2":"","rev_txt2":"","audio_btn_color2":"","audio_time_color2":"","audio_bar_color2":"","audio_bar_curr_color2":"","pag_text":"","pag_h_text":"","pag_bg":"","pag_border":"","btn_title":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","td_column_number":2,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_129","tdc_css_class":"tdi_129","tdc_css_class_style":"tdi_129_rand_style"}'; block_tdi_129.td_column_number = "2"; block_tdi_129.block_type = "td_flex_block_4"; block_tdi_129.post_count = "3"; block_tdi_129.found_posts = "6454"; block_tdi_129.header_color = ""; block_tdi_129.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_129.max_num_pages = "2152"; tdBlocksArray.push(block_tdi_129); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span>Những bài viết liên quan</span></h4></div><div id=tdi_129 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://memesspotify.com/petrovietnam-to-chuc-hoi-thao-ve-chuyen-doi-so/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Petrovietnam tổ chức hội thảo về chuyển đổi số" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2022/11/25/cds-1669349538-1669349545-6223-1669349676.png?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FgY2gBKaO8rHs6iug3SFcw" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://memesspotify.com/category/kinh-doanh/" class="td-post-category">Kinh Doanh</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://memesspotify.com/petrovietnam-to-chuc-hoi-thao-ve-chuyen-doi-so/" rel="bookmark" title="Petrovietnam tổ chức hội thảo về chuyển đổi số">Petrovietnam tổ chức hội thảo về chuyển đổi số</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://memesspotify.com/high-5-altcoin-tang-manh-nhat-tuan-qua-ftm-gmx-ethw-doge-va-ht/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="High 5 Altcoin tăng mạnh nhất tuần qua: FTM, GMX, ETHW, DOGE và HT" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://s32697.pcdn.co/wp-content/uploads/2022/10/market_going_up_4.jpg.optimal.jpg.optimal.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://memesspotify.com/category/tien-dien-tu/" class="td-post-category">Tiền Diện Tử</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://memesspotify.com/high-5-altcoin-tang-manh-nhat-tuan-qua-ftm-gmx-ethw-doge-va-ht/" rel="bookmark" title="High 5 Altcoin tăng mạnh nhất tuần qua: FTM, GMX, ETHW, DOGE và HT">High 5 Altcoin tăng mạnh nhất tuần qua: FTM, GMX, ETHW, DOGE và HT</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://memesspotify.com/nuoc-hoa-vung-kin/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Nước Hoa Vung Kin" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://memesspotify.com/wp-content/uploads/2022/03/nuoc-hoa-vung-kin.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://memesspotify.com/category/giai-tri/" class="td-post-category">Giải Trí</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://memesspotify.com/nuoc-hoa-vung-kin/" rel="bookmark" title="Nước Hoa Vung Kin">Nước Hoa Vung Kin</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" aria-label="prev-page" id="prev-page-tdi_129" data-td_block_id="tdi_129"><i class="td-next-prev-icon td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" aria-label="next-page" id="next-page-tdi_129" data-td_block_id="tdi_129"><i class="td-next-prev-icon td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div></div></div><div class="vc_column tdi_131 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span4 td-is-sticky"> <style scoped> /* custom css */ .tdi_131{ vertical-align: baseline; }.tdi_131 > .wpb_wrapper, .tdi_131 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ display: block; }.tdi_131 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ width: 100%; }.tdi_131 > .wpb_wrapper > .vc_row_inner{ width: auto; }.tdi_131 > .wpb_wrapper{ width: auto; height: auto; } </style><div class="wpb_wrapper" data-sticky-offset="20"><div class="td_block_wrap td-a-rec td-a-rec-id-custom-spot td-a-rec-img tdi_132 td_block_template_1"> <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_132{ margin-bottom:40px !important; } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_132{ margin-bottom:20px !important; } } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_132{ margin-bottom:38px !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdi_132.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_132 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_132 .td-spot-id-spot_img_hidden{ display: none; }.tdi_132 .td-adspot-title{ display: block; } </style><div style="display: inline-block"><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><a href="https://10web.io/?_from=nick-lew13" class="td_spot_img_all"><img src="https://memesspotify.com/wp-content/uploads/2023/03/10web-Banner-2.png" alt="spot_img" width="300" height="250" /></a></div></div><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_133 td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_8 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_133" > <style> .tdi_133 .td-block-title > *:before, .tdi_133 .td-block-title > *:after { background-color: #008d7f !important; } /* inline tdc_css att */ /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_133{ margin-bottom:40px !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdi_133 .td-image-wrap{ padding-bottom: 100%; }.tdi_133 .entry-thumb{ background-position: center 50%; }.tdi_133 .td-image-container{ flex: 0 0 30%; width: 30%; display: block; order: 0; }.ie10 .tdi_133 .td-image-container, .ie11 .tdi_133 .td-image-container{ flex: 0 0 auto; }.tdi_133 .td-module-container{ flex-direction: row; border-color: #eaeaea !important; }.ie10 .tdi_133 .td-module-meta-info, .ie11 .tdi_133 .td-module-meta-info{ flex: 1; }.tdi_133 .td-module-meta-info{ padding: 0 0 0 15px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; border-color: #eaeaea; }.tdi_133 .td-category-pos-above .td-post-category{ align-self: flex-start; }.tdi_133 .td_module_wrap{ padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-bottom: 12px; margin-bottom: 12px; }.tdi_133 .td_block_inner{ margin-left: -20px; margin-right: -20px; }.tdi_133 .td-module-container:before{ bottom: -12px; border-color: #eaeaea; }.tdi_133 .entry-thumb, .tdi_133 .entry-thumb:before, .tdi_133 .entry-thumb:after{ border-radius: 100%; }.tdi_133 .td-post-vid-time{ display: block; }.tdi_133 .td-post-category{ padding: 0px; background-color: rgba(255,255,255,0); color: #000000; font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;line-height:1 !important;font-weight:400 !important;text-transform:uppercase !important; }.tdi_133 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){ display: inline-block; }.tdi_133 .td-author-photo .avatar{ width: 20px; height: 20px; margin-right: 6px; border-radius: 50%; }.tdi_133 .td-excerpt{ display: none; margin: 0px; column-count: 1; column-gap: 48px; }.tdi_133 .td-audio-player{ opacity: 1; visibility: visible; height: auto; font-size: 13px; }.tdi_133 .td-read-more{ display: none; }.tdi_133 .td-author-date{ display: none; }.tdi_133 .td-post-author-name{ display: none; }.tdi_133 .td-post-date, .tdi_133 .td-post-author-name span{ display: none; }.tdi_133 .entry-review-stars{ display: none; }.tdi_133 .td-icon-star, .tdi_133 .td-icon-star-empty, .tdi_133 .td-icon-star-half{ font-size: 15px; }.tdi_133 .td-module-comments{ display: none; }.tdi_133 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; }.tdi_133 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none; }.tdi_133 .td-post-category:hover{ background-color: rgba(255,255,255,0) !important; color: #008d7f; }.tdi_133 .td-module-title a{ color: #000000; }.tdi_133 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{ color: #008d7f !important; }.tdi_133.td_with_ajax_pagination .td-next-prev-wrap a:hover, .tdi_133 .td-load-more-wrap a:hover{ background-color: #008d7f !important; border-color: #008d7f !important; border-color: #008d7f !important; }.tdi_133 .entry-title{ margin: 8px 0 0 0; font-family:Rubik !important;font-size:15px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:500 !important; }.tdi_133 .td-block-title a, .tdi_133 .td-block-title span{ font-family:Rubik !important;font-size:17px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; }.tdi_133 .td-editor-date, .tdi_133 .td-editor-date .td-post-author-name a, .tdi_133 .td-editor-date .entry-date, .tdi_133 .td-module-comments a{ font-family:Rubik !important; }html:not([class*='ie']) .tdi_133 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{ opacity: 0; } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ .tdi_133 .td_module_wrap{ padding-bottom: 10px; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px !important; margin-bottom: 10px !important; }.tdi_133 .td-module-container:before{ bottom: -10px; }.tdi_133 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_133 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_133 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_133 .td-module-meta-info{ padding: 0 0 0 10px; }.tdi_133 .td_module_wrap{ padding-bottom: 7.5px; margin-bottom: 7.5px; padding-bottom: 7.5px !important; margin-bottom: 7.5px !important; }.tdi_133 .td-module-container:before{ bottom: -7.5px; }.tdi_133 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_133 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_133 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_133 .entry-title{ margin: 5px 0 0 0; font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:500 !important; }.tdi_133 .td-block-title a, .tdi_133 .td-block-title span{ font-family:Rubik !important;font-size:15px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; } } /* phone */ @media (max-width: 767px){ .tdi_133 .td_module_wrap{ width: 100%; float: left; padding-bottom: 12px; margin-bottom: 12px; padding-bottom: 12px !important; margin-bottom: 12px !important; }.rtl .tdi_133 .td_module_wrap{ float: right; }.tdi_133 .td-module-container:before{ bottom: -12px; }.tdi_133 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_133 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_133 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; } } </style><script>var block_tdi_133 = new tdBlock(); block_tdi_133.id = "tdi_133"; block_tdi_133.atts = '{"modules_on_row":"eyJwaG9uZSI6IjEwMCUifQ==","image_floated":"float_left","image_width":"30","image_height":"100","show_btn":"none","show_excerpt":"none","modules_category":"above","show_date":"none","show_review":"none","show_com":"none","show_author":"none","meta_padding":"eyJhbGwiOiIwIDAgMCAxNXB4IiwicG9ydHJhaXQiOiIwIDAgMCAxMHB4In0=","art_title":"eyJhbGwiOiI4cHggMCAwIDAiLCJwb3J0cmFpdCI6IjVweCAwIDAgMCJ9","f_title_font_family":"712","f_title_font_size":"eyJhbGwiOiIxNSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTEifQ==","f_title_font_weight":"500","f_title_font_line_height":"1.2","title_txt":"#000000","cat_bg":"rgba(255,255,255,0)","cat_bg_hover":"rgba(255,255,255,0)","f_cat_font_family":"712","f_cat_font_transform":"uppercase","f_cat_font_weight":"400","f_cat_font_size":"11","modules_category_padding":"0","all_modules_space":"eyJhbGwiOiIyNCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTUiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIyMCJ9","category_id":"","ajax_pagination":"load_more","sort":"","title_txt_hover":"#008d7f","tdc_css":"eyJwaG9uZSI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiNDAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9","cat_txt":"#000000","cat_txt_hover":"#008d7f","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_family":"","image_size":"td_150x0","f_meta_font_family":"712","custom_title":"C\u00e1c b\u00e0i b\u00e1o m\u1edbi nh\u1ea5t","block_template_id":"td_block_template_8","border_color":"#008d7f","art_excerpt":"0","meta_info_align":"center","f_cat_font_line_height":"1","pag_h_bg":"#008d7f","image_radius":"100%","td_ajax_filter_type":"","f_header_font_size":"eyJhbGwiOiIxNyIsInBvcnRyYWl0IjoiMTUifQ==","f_header_font_weight":"500","f_header_font_transform":"uppercase","f_header_font_family":"712","pag_h_border":"#008d7f","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_url":"","title_tag":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","post_ids":"-24672","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","limit":"5","offset":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","container_width":"","modules_gap":"","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_alignment":"50","hide_image":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_info_horiz":"layout-default","meta_width":"","meta_margin":"","meta_space":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category_margin":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","show_cat":"inline-block","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","hide_audio":"","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","all_underline_height":"","all_underline_color":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_text":"","pag_h_text":"","pag_bg":"","pag_border":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_133","tdc_css_class":"tdi_133","tdc_css_class_style":"tdi_133_rand_style"}'; block_tdi_133.td_column_number = "1"; block_tdi_133.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_133.post_count = "5"; block_tdi_133.found_posts = "6454"; block_tdi_133.header_color = ""; block_tdi_133.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_133.max_num_pages = "1291"; tdBlocksArray.push(block_tdi_133); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span>Các bài báo mới nhất</span></h4></div><div id=tdi_133 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://memesspotify.com/vua-tran-dat-chuong-lon-o-them-cung-dien-de-lam-gi/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Vua Trần Đặt Chuông Lớn Ở Thêm Cung Điện Để Làm Gì" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://memesspotify.com/wp-content/uploads/2023/03/vua-tran-dat-chuong-lon-o-them-cung-dien-de-lam-gi-150x112.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://memesspotify.com/category/su-thich-hop/" class="td-post-category">Sự Thích Hợp</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://memesspotify.com/vua-tran-dat-chuong-lon-o-them-cung-dien-de-lam-gi/" rel="bookmark" title="Vua Trần Đặt Chuông Lớn Ở Thêm Cung Điện Để Làm Gì">Vua Trần Đặt Chuông Lớn Ở Thêm Cung Điện Để Làm Gì</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://memesspotify.com/ve-vao-san-my-dinh-hom-nay/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Vé Vào Sân Mỹ Đình Hôm Nay" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://memesspotify.com/wp-content/uploads/2023/03/ve-vao-san-my-dinh-hom-nay-150x94.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://memesspotify.com/category/su-thich-hop/" class="td-post-category">Sự Thích Hợp</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://memesspotify.com/ve-vao-san-my-dinh-hom-nay/" rel="bookmark" title="Vé Vào Sân Mỹ Đình Hôm Nay">Vé Vào Sân Mỹ Đình Hôm Nay</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://memesspotify.com/toi-nay-ban-phao-hoa-o-dau-may-gio/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Tối Nay Bắn Pháo Hoa Ở Đâu Mấy Giờ" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://memesspotify.com/wp-content/uploads/2023/03/toi-nay-ban-phao-hoa-o-dau-may-gio-150x84.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://memesspotify.com/category/su-thich-hop/" class="td-post-category">Sự Thích Hợp</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://memesspotify.com/toi-nay-ban-phao-hoa-o-dau-may-gio/" rel="bookmark" title="Tối Nay Bắn Pháo Hoa Ở Đâu Mấy Giờ">Tối Nay Bắn Pháo Hoa Ở Đâu Mấy Giờ</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://memesspotify.com/toi-nay-ban-phao-bong-o-dau/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Tối Nay Bắn Pháo Bông Ở Đâu" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://memesspotify.com/wp-content/uploads/2023/03/toi-nay-ban-phao-bong-o-dau-150x100.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://memesspotify.com/category/su-thich-hop/" class="td-post-category">Sự Thích Hợp</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://memesspotify.com/toi-nay-ban-phao-bong-o-dau/" rel="bookmark" title="Tối Nay Bắn Pháo Bông Ở Đâu">Tối Nay Bắn Pháo Bông Ở Đâu</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://memesspotify.com/tai-sao-con-trai-lai-so-thang-11/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Tại Sao Con Trai Lại Sợ Tháng 11" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://memesspotify.com/wp-content/uploads/2023/03/tai-sao-con-trai-lai-so-thang-11-150x79.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://memesspotify.com/category/su-thich-hop/" class="td-post-category">Sự Thích Hợp</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://memesspotify.com/tai-sao-con-trai-lai-so-thang-11/" rel="bookmark" title="Tại Sao Con Trai Lại Sợ Tháng 11">Tại Sao Con Trai Lại Sợ Tháng 11</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" aria-label="load_more" id="next-page-tdi_133" data-td_block_id="tdi_133">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div></div></div></div></div></div></div> <span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Memesspotify Admin"><meta itemprop="url" content="https://memesspotify.com/author/lewchiahao/"></span><meta itemprop="datePublished" content="2022-12-13T00:59:39+08:00"><meta itemprop="dateModified" content="2022-12-13T00:59:39+08:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://memesspotify.com/thu-tuong-dien-hoa-toc-yeu-cau-thong-doc-ngan-hang-chi-dao-cung-ung-von-cho-nen-kinh-te/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://memesspotify.com/thu-tuong-dien-hoa-toc-yeu-cau-thong-doc-ngan-hang-chi-dao-cung-ung-von-cho-nen-kinh-te/"></span><meta itemprop="name" content="Memesspotify"></span><meta itemprop="headline" content="Thủ tướng điện hỏa tốc yêu cầu thống đốc ngân hàng chỉ đạo cung ứng vốn cho nền kinh tế"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/12/photo-1-16708606100581837820846-crop-16708606248381610341684.jpeg"><meta itemprop="width" content="1920"><meta itemprop="height" content="0"></span> </article> </div> </div> </div> <!-- #tdb-autoload-article --> <div class="td-footer-template-wrap" style="position: relative"> <div class="td-footer-wrap "> <div id="tdi_134" class="tdc-zone"><div class="tdc_zone tdi_135 wpb_row td-pb-row" > <style scoped> /* custom css */ .tdi_135{ min-height: 0; } /* inline tdc_css att */ .tdi_135{ margin-right:auto !important; margin-left:auto !important; width:1164px !important; } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px) { .tdi_135{ width:100% !important; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_135{ width:100% !important; } } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_135{ width:100% !important; } } </style><div id="tdi_136" class="tdc-row"><div class="vc_row tdi_137 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped> /* custom css */ .tdi_137, .tdi_137 .tdc-columns{ min-height: 0; }.tdi_137, .tdi_137 .tdc-columns{ display: block; }.tdi_137 .tdc-columns{ width: 100%; } /* inline tdc_css att */ .tdi_137{ padding-top:60px !important; padding-bottom:60px !important; position:relative; } .tdi_137 .td_block_wrap{ text-align:left } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_137{ padding-top:40px !important; padding-bottom:40px !important; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_137{ padding-top:40px !important; padding-bottom:40px !important; } } </style> <div class="tdi_136_rand_style td-element-style" ><div class="td-element-style-before"><style> .tdi_136_rand_style > .td-element-style-before { content:'' !important; width:100% !important; height:100% !important; position:absolute !important; top:0 !important; left:0 !important; display:block !important; z-index:0 !important; background-image:url("https://memesspotify.com/wp-content/uploads/2022/02/3.jpg") !important; background-position:center center !important; opacity:0.2 !important; background-size:cover !important; } </style></div><style> .tdi_136_rand_style{ background-color:#232d35 !important; } </style></div><div class="vc_column tdi_139 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span12"> <style scoped> /* custom css */ .tdi_139{ vertical-align: baseline; }.tdi_139 > .wpb_wrapper, .tdi_139 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ display: block; }.tdi_139 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ width: 100%; }.tdi_139 > .wpb_wrapper > .vc_row_inner{ width: auto; }.tdi_139 > .wpb_wrapper{ width: auto; height: auto; } </style><div class="wpb_wrapper" ><div class="td_block_wrap tdb_header_logo tdi_140 td-pb-border-top td_block_template_1 tdb-header-align" data-td-block-uid="tdi_140" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_140{ margin-bottom:40px !important; } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_140{ margin-bottom:30px !important; } } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_140{ margin-bottom:25px !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdi_140 .tdb-logo-a, .tdi_140 h1{ align-items: flex-start; justify-content: center; }.tdi_140 .tdb-logo-svg-wrap{ display: block; }.tdi_140 .tdb-logo-svg-wrap + .tdb-logo-img-wrap{ display: none; }.tdi_140 .tdb-logo-img-wrap{ display: block; }.tdi_140 .tdb-logo-text-tagline{ margin-top: 2px; margin-left: 0; display: none; }.tdi_140 .tdb-logo-text-title{ display: none; }.tdi_140 .tdb-logo-text-wrap{ flex-direction: column; align-items: flex-start; }.tdi_140 .tdb-logo-icon{ top: 0px; display: block; } </style><div class="tdb-block-inner td-fix-index"><a class="tdb-logo-a" href="https://memesspotify.com/"><span class="tdb-logo-img-wrap"><img class="tdb-logo-img" src="https://memesspotify.com/wp-content/uploads/2022/02/Memesforest.png" alt="Logo" title="" width="471" height="60" /></span></a></div></div> <!-- ./block --><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_141 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_141" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_141{ width:72% !important; } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_141{ width:100% !important; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_141{ width:80% !important; } } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px) { .tdi_141{ width:78% !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdm_block.tdm_block_inline_text{ margin-bottom: 0; vertical-align: top; }.tdm_block.tdm_block_inline_text .tdm-descr{ margin-bottom: 0; -webkit-transform: translateZ(0); transform: translateZ(0); }.tdc-row-content-vert-center .tdm-inline-text-yes{ vertical-align: middle; }.tdc-row-content-vert-bottom .tdm-inline-text-yes{ vertical-align: bottom; }.tdi_141{ text-align: center !important; margin-right: auto; margin-left: auto; }.tdi_141 .tdm-descr{ color: #eaeaea; font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;line-height:1.6 !important;font-weight:400 !important; } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_141 .tdm-descr{ font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;line-height:1.6 !important;font-weight:400 !important; } } </style><p class="tdm-descr">Memesspotify là trang web tin tức, giải trí và giáo dục sức khỏe của bạn. Chúng tôi cung cấp tin tức và kiến ​​thức mới nhất trực tiếp từ các xu hướng.</p></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_142 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_142" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_142{ margin-top:20px !important; margin-bottom:15px !important; padding-right:10% !important; padding-left:10% !important; } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_142{ margin-top:15px !important; margin-bottom:10px !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdi_142{ text-align: center !important; margin-right: auto; margin-left: auto; }.tdi_142 .tdm-descr{ color: #eaeaea; font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;line-height:1.2 !important; }.tdi_142 .tdm-descr a{ color: #008d7f; } </style><p class="tdm-descr">Liên hệ với chúng tôi: <a href="mailto:memesspotifyads888@gmail.com">memesspotifyads888@gmail.com</a></p></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_143 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_143" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_143{ margin-top:20px !important; margin-bottom:15px !important; padding-right:10% !important; padding-left:10% !important; } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_143{ margin-top:15px !important; margin-bottom:10px !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdi_143{ text-align: center !important; margin-right: auto; margin-left: auto; }.tdi_143 .tdm-descr{ color: #eaeaea; font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;line-height:1.2 !important; }.tdi_143 .tdm-descr a{ color: #008d7f; } </style><p class="tdm-descr">Câu hỏi kinh doanh: <a href="mailto:memesspotifyads888@gmail.com">memesspotifyads888@gmail.com</a></p></div></div></div></div></div><div id="tdi_144" class="tdc-row"><div class="vc_row tdi_145 wpb_row td-pb-row tdc-element-style tdc-row-content-vert-center" > <style scoped> /* custom css */ .tdi_145, .tdi_145 .tdc-columns{ min-height: 0; }.tdi_145, .tdi_145 .tdc-columns{ display: block; }.tdi_145 .tdc-columns{ width: 100%; }@media (min-width: 767px) { .tdi_145.tdc-row-content-vert-center, .tdi_145.tdc-row-content-vert-center .tdc-columns { display: flex; align-items: center; flex: 1; } .tdi_145.tdc-row-content-vert-bottom, .tdi_145.tdc-row-content-vert-bottom .tdc-columns { display: flex; align-items: flex-end; flex: 1; } .tdi_145.tdc-row-content-vert-center .td_block_wrap { vertical-align: middle; } .tdi_145.tdc-row-content-vert-bottom .td_block_wrap { vertical-align: bottom; } } /* inline tdc_css att */ .tdi_145{ padding-top:8px !important; padding-bottom:8px !important; position:relative; } .tdi_145 .td_block_wrap{ text-align:left } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_145{ padding-top:10px !important; padding-bottom:5px !important; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_145{ padding-top:6px !important; padding-bottom:6px !important; } } </style> <div class="tdi_144_rand_style td-element-style" ><style> .tdi_144_rand_style{ background-color:#11171c !important; } </style></div><div class="vc_column tdi_147 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span6"> <style scoped> /* custom css */ .tdi_147{ vertical-align: baseline; }.tdi_147 > .wpb_wrapper, .tdi_147 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ display: block; }.tdi_147 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ width: 100%; }.tdi_147 > .wpb_wrapper > .vc_row_inner{ width: auto; }.tdi_147 > .wpb_wrapper{ width: auto; height: auto; } /* inline tdc_css att */ /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_147{ margin-bottom:8px !important; } } </style><div class="wpb_wrapper" ><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_148 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_148" > <style> /* inline tdc_css att */ /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_148{ margin-top:0px !important; justify-content:center !important; text-align:center !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdi_148{ text-align: left !important; }.tdi_148 .tdm-descr{ color: #cccccc; font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;line-height:1.2 !important; } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_148 .tdm-descr{ font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;line-height:1.2 !important; } } </style><p class="tdm-descr">© Bản quyền thuộc Memespotify</p></div></div></div><div class="vc_column tdi_150 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span6"> <style scoped> /* custom css */ .tdi_150{ vertical-align: baseline; }.tdi_150 > .wpb_wrapper, .tdi_150 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ display: block; }.tdi_150 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ width: 100%; }.tdi_150 > .wpb_wrapper > .vc_row_inner{ width: auto; }.tdi_150 > .wpb_wrapper{ width: auto; height: auto; } /* inline tdc_css att */ .tdi_150{ justify-content:flex-end !important; text-align:right !important; } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_150{ justify-content:center !important; text-align:center !important; } } </style><div class="wpb_wrapper" ><div class="td_block_wrap td_block_list_menu tdi_151 td-pb-border-top td_block_template_1 widget" data-td-block-uid="tdi_151" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_151{ margin-bottom:0px !important; } /* desktop */ @media(min-width: 1141px) { .tdi_151 { display:inline-table !important; } } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_151{ display:inline-block !important; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_151{ display:inline-table !important; } } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px) { .tdi_151{ display:inline-table !important; } } </style> <style> /* custom css */ .td_block_list_menu ul{ flex-wrap: wrap; margin-left: 12px; }.td_block_list_menu ul li{ margin-left: 0; }.td_block_list_menu .sub-menu{ padding-left: 22px; }.td_block_list_menu .sub-menu li{ font-size: 13px; }.td_block_list_menu li.current-menu-item > a, .td_block_list_menu li.current-menu-ancestor > a, .td_block_list_menu li.current-category-ancestor > a{ color: #4db2ec; }.tdi_151 li{ display: inline-block; font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;line-height:1.2 !important; }.tdi_151 .menu{ display: flex; }.tdi_151 .sub-menu{ display: none; }.tdi_151 ul{ margin: 0px; text-align: left; justify-content: flex-start; }.tdi_151 ul li{ margin-right: 16px; }.tdi_151 ul li:last-child{ margin-right: 0; }.tdi_151 a{ color: #cccccc; }body .tdi_151 li.current-menu-item > a, body .tdi_151 li.current-menu-ancestor > a, body .tdi_151 li.current-category-ancestor > a, body .tdi_151 a:hover{ color: #ffffff; } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_151 li{ font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;line-height:1.2 !important; } } </style><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_151 class="td_block_inner td-fix-index"><div class="menu-footer-menu-container"><ul id="menu-footer-menu" class="menu"><li id="menu-item-6368" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-privacy-policy menu-item-6368"><a href="https://memesspotify.com/chinh-sach-bao-mat/">Chính Sách Bảo Mật</a></li> <li id="menu-item-6369" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-6369"><a href="https://memesspotify.com/dieu-khoan-su-dung/">Điều Khoản Sử Dụng</a></li> <li id="menu-item-6370" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-6370"><a href="https://memesspotify.com/lien-he-chung-toi/">Liên Hệ Chúng Tôi</a></li> <li id="menu-item-6371" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-6371"><a href="https://memesspotify.com/thong-bao-ve-dao-luat-ban-quyen-thien-nien-ky-ky-thuat-so/">DMCA</a></li> <li id="menu-item-6373" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-6373"><a href="https://memesspotify.com/ve-chung-toi/">Về Chúng Tôi</a></li> <li id="menu-item-6372" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-6372"><a href="https://memesspotify.com/tuyen-bo-tu-choi-trach-nhiem/">Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm</a></li> </ul></div></div></div></div></div></div></div></div></div> </div> </div> <style> .tdc-footer-template .td-main-content-wrap { padding-bottom: 0; } </style> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Consent Management powered by Complianz | GDPR/CCPA Cookie Consent https://wordpress.org/plugins/complianz-gdpr --> <div id="cmplz-cookiebanner-container"></div> <div id="cmplz-manage-consent" data-nosnippet="true"></div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2023 Version: 12.3 (rara) Deploy mode: deploy uid: 6427359ce81e3 --> <script type='text/javascript' src='https://memesspotify.com/wp-content/plugins/ad-invalid-click-protector/assets/js/js.cookie.min.js?ver=3.0.0' id='js-cookie-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://memesspotify.com/wp-content/plugins/ad-invalid-click-protector/assets/js/jquery.iframetracker.min.js?ver=2.1.0' id='js-iframe-tracker-js'></script> <script type='text/javascript' id='aicp-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var AICP = {"ajaxurl":"https:\/\/memesspotify.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"17e82cb4ba","ip":"3.236.207.90","clickLimit":"3","clickCounterCookieExp":"3","banDuration":"7","countryBlockCheck":"No","banCountryList":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://memesspotify.com/wp-content/plugins/ad-invalid-click-protector/assets/js/aicp.min.js?ver=1.0' id='aicp-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://memesspotify.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.4' id='underscore-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://memesspotify.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_posts_autoload.min.js?ver=d72a7d54cd61ce0a128c0a91d76ef60a' id='tdb_js_posts_autoload-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://memesspotify.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=12.3' id='td-site-min-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://memesspotify.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a8' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://memesspotify.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=d72a7d54cd61ce0a128c0a91d76ef60a' id='tdb_js_files_for_front-js'></script> <script type='text/javascript' id='cmplz-cookiebanner-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var complianz = {"prefix":"cmplz_","user_banner_id":"","set_cookies":[],"block_ajax_content":"","banner_version":"0","version":"6.4.2","store_consent":"","do_not_track_enabled":"","consenttype":"optin","region":"eu","geoip":"","dismiss_timeout":"","disable_cookiebanner":"","soft_cookiewall":"","dismiss_on_scroll":"","cookie_expiry":"365","url":"https:\/\/memesspotify.com\/wp-json\/complianz\/v1\/","locale":"lang=en&locale=en_US","set_cookies_on_root":"","cookie_domain":"","current_policy_id":"1","cookie_path":"\/","categories":{"statistics":"statistics","marketing":"marketing"},"tcf_active":"","placeholdertext":"Click to accept {category} cookies and enable this content","css_file":"https:\/\/memesspotify.com\/wp-content\/uploads\/complianz\/css\/banner-{banner_id}-{type}.css?v=0","page_links":[],"tm_categories":"","forceEnableStats":"","preview":"","clean_cookies":""}; /* ]]> */ </script> <script defer type='text/javascript' src='https://memesspotify.com/wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.min.js?ver=6.4.2' id='cmplz-cookiebanner-js'></script> <script type='text/javascript' id='cmplz-cookiebanner-js-after'> function ensure_complianz_is_loaded() { let timeout = 30000000; // 30 seconds let start = Date.now(); return new Promise(wait_for_complianz); function wait_for_complianz(resolve, reject) { if (window.cmplz_get_cookie) // if complianz is loaded, resolve the promise resolve(window.cmplz_get_cookie); else if (timeout && (Date.now() - start) >= timeout) reject(new Error("timeout")); else setTimeout(wait_for_complianz.bind(this, resolve, reject), 30); } } // This runs the promise code ensure_complianz_is_loaded().then(function(){ // cookieless tracking is disabled document.addEventListener("cmplz_cookie_warning_loaded", function(consentData) { let region = consentData.detail; if (region !== 'uk') { let scriptElements = document.querySelectorAll('script[data-service="burst"]'); scriptElements.forEach(obj => { if (obj.classList.contains('cmplz-activated') || obj.getAttribute('type') === 'text/javascript') { return; } obj.classList.add('cmplz-activated'); let src = obj.getAttribute('src'); if (src) { obj.setAttribute('type', 'text/javascript'); cmplz_run_script(src, 'statistics', 'src'); obj.parentNode.removeChild(obj); } }); } }); document.addEventListener("cmplz_run_after_all_scripts", cmplz_burst_fire_domContentLoadedEvent); function cmplz_burst_fire_domContentLoadedEvent() { let event = new CustomEvent('burst_fire_hit'); document.dispatchEvent(event); } }); </script> <!-- JS generated by theme --> <script> /* global jQuery:{} */ jQuery(document).ready( function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_59'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_59'); tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); jQuery().ready(function () { var tdbSearchItem = new tdbSearch.item(); //block unique ID tdbSearchItem.blockUid = 'tdi_69'; tdbSearchItem.blockAtts = '{"results_msg_align":"content-horiz-center","image_floated":"float_left","image_width":"30","image_size":"td_324x400","show_cat":"none","show_btn":"none","show_date":"","show_review":"none","show_com":"none","show_excerpt":"none","show_author":"none","meta_padding":"0 0 0 15px","art_title":"0 0 5px","all_modules_space":"15","tdc_css":"eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==","form_align":"content-horiz-right","icon_color":"#ffffff","icon_size":"eyJhbGwiOiIxOCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTQifQ==","icon_padding":"eyJhbGwiOjIuNiwicG9ydHJhaXQiOiIyLjgifQ==","tdicon":"td-icon-magnifier-medium-short-light","show_form":"yes","form_border_color":"#dd3333","arrow_color":"#dd3333","form_shadow_shadow_size":"10","form_shadow_shadow_color":"rgba(0,0,0,0.12)","f_input_font_family":"712","f_input_font_weight":"400","f_btn_font_family":"712","f_btn_font_weight":"400","f_input_font_size":"13","f_placeholder_font_family":"712","f_placeholder_font_weight":"400","f_placeholder_font_size":"13","f_btn_font_size":"13","f_results_msg_font_family":"712","f_results_msg_font_size":"11","f_title_font_family":"712","f_title_font_size":"13","f_title_font_line_height":"1.2","f_meta_font_family":"712","f_meta_font_size":"11","f_meta_font_line_height":"1","title_txt_hover":"#008d7f","btn_bg_h":"eyJ0eXBlIjoiZ3JhZGllbnQiLCJjb2xvcjEiOiIjMDA4ZDdmIiwiY29sb3IyIjoiIzAwOGQ3ZiIsIm1peGVkQ29sb3JzIjpbXSwiZGVncmVlIjoiLTkwIiwiY3NzIjoiYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogIzAwOGQ3ZjsiLCJjc3NQYXJhbXMiOiIwZGVnLCMwMDhkN2YsIzAwOGQ3ZiJ9","modules_gap":"0","image_height":"80","meta_info_align":"center","results_msg_color_h":"#008d7f","block_type":"tdb_header_search","post_type":"","disable_trigger":"","show_results":"yes","separator":"","disable_live_search":"","exclude_pages":"","exclude_posts":"","search_section_header":"","results_section_1_title":"","results_section_1_taxonomies":"","results_section_1_level":"","results_section_2_title":"","results_section_2_taxonomies":"","results_section_2_level":"","results_section_3_title":"","results_section_3_taxonomies":"","results_section_3_level":"","results_section_search_query_terms":"","results_section_search_query_terms_title":"","results_section_search_query_terms_taxonomies":"","sec_title_space":"","sec_title_color":"","tax_space":"","tax_title_color":"","tax_title_color_h":"","f_sec_title_font_header":"","f_sec_title_font_title":"Section title text","f_sec_title_font_settings":"","f_sec_title_font_family":"","f_sec_title_font_size":"","f_sec_title_font_line_height":"","f_sec_title_font_style":"","f_sec_title_font_weight":"","f_sec_title_font_transform":"","f_sec_title_font_spacing":"","f_sec_title_":"","f_tax_title_font_title":"Taxonomy title text","f_tax_title_font_settings":"","f_tax_title_font_family":"","f_tax_title_font_size":"","f_tax_title_font_line_height":"","f_tax_title_font_style":"","f_tax_title_font_weight":"","f_tax_title_font_transform":"","f_tax_title_font_spacing":"","f_tax_title_":"","toggle_txt":"","toggle_txt_pos":"","toggle_txt_align":"0","toggle_txt_space":"","toggle_horiz_align":"content-horiz-left","inline":"","float_block":"","form_offset":"","form_offset_left":"","form_width":"","form_content_width":"","form_padding":"","form_border":"","form_align_screen":"","input_placeholder":"","placeholder_travel":"0","input_padding":"","input_border":"","input_radius":"","btn_text":"Search","btn_tdicon":"","btn_icon_pos":"","btn_icon_size":"","btn_icon_space":"","btn_icon_align":"0","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border":"","btn_radius":"","results_padding":"","results_border":"","results_msg_padding":"","results_msg_border":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","results_limit":"","modules_on_row":"100%","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_alignment":"50","image_radius":"","hide_image":"","video_icon":"","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_time_font_header":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_info_horiz":"content-horiz-left","meta_width":"","meta_margin":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","art_btn":"","modules_category":"","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","btn_title":"","btn_border_width":"","form_general_bg":"","icon_color_h":"","toggle_txt_color":"","toggle_txt_color_h":"","f_toggle_txt_font_header":"","f_toggle_txt_font_title":"Text","f_toggle_txt_font_settings":"","f_toggle_txt_font_family":"","f_toggle_txt_font_size":"","f_toggle_txt_font_line_height":"","f_toggle_txt_font_style":"","f_toggle_txt_font_weight":"","f_toggle_txt_font_transform":"","f_toggle_txt_font_spacing":"","f_toggle_txt_":"","form_bg":"","form_shadow_shadow_header":"","form_shadow_shadow_title":"Shadow","form_shadow_shadow_offset_horizontal":"","form_shadow_shadow_offset_vertical":"","form_shadow_shadow_spread":"","input_color":"","placeholder_color":"","placeholder_opacity":"0","input_bg":"","input_border_color":"","input_shadow_shadow_header":"","input_shadow_shadow_title":"Input shadow","input_shadow_shadow_size":"","input_shadow_shadow_offset_horizontal":"","input_shadow_shadow_offset_vertical":"","input_shadow_shadow_spread":"","input_shadow_shadow_color":"","btn_color":"","btn_color_h":"","btn_icon_color":"","btn_icon_color_h":"","btn_bg":"","btn_border_color":"","btn_border_color_h":"","btn_shadow_shadow_header":"","btn_shadow_shadow_title":"Button shadow","btn_shadow_shadow_size":"","btn_shadow_shadow_offset_horizontal":"","btn_shadow_shadow_offset_vertical":"","btn_shadow_shadow_spread":"","btn_shadow_shadow_color":"","f_input_font_header":"","f_input_font_title":"Input text","f_input_font_settings":"","f_input_font_line_height":"","f_input_font_style":"","f_input_font_transform":"","f_input_font_spacing":"","f_input_":"","f_placeholder_font_title":"Placeholder text","f_placeholder_font_settings":"","f_placeholder_font_line_height":"","f_placeholder_font_style":"","f_placeholder_font_transform":"","f_placeholder_font_spacing":"","f_placeholder_":"","f_btn_font_title":"Button text","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","results_bg":"","results_border_color":"","results_msg_color":"","results_msg_bg":"","results_msg_border_color":"","f_results_msg_font_header":"","f_results_msg_font_title":"Text","f_results_msg_font_settings":"","f_results_msg_font_line_height":"","f_results_msg_font_style":"","f_results_msg_font_weight":"","f_results_msg_font_transform":"","f_results_msg_font_spacing":"","f_results_msg_":"","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_module_shadow_header":"","shadow_module_shadow_title":"Module Shadow","shadow_module_shadow_size":"","shadow_module_shadow_offset_horizontal":"","shadow_module_shadow_offset_vertical":"","shadow_module_shadow_spread":"","shadow_module_shadow_color":"","title_txt":"","all_underline_height":"","all_underline_color":"#000","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","shadow_meta_shadow_header":"","shadow_meta_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_meta_shadow_size":"","shadow_meta_shadow_offset_horizontal":"","shadow_meta_shadow_offset_vertical":"","shadow_meta_shadow_spread":"","shadow_meta_shadow_color":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border_hover":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_style":"","f_title_font_weight":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","el_class":"","block_template_id":"","td_column_number":1,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","border_top":"","css":"","class":"tdi_69","tdc_css_class":"tdi_69","tdc_css_class_style":"tdi_69_rand_style"}'; tdbSearchItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_69'); tdbSearchItem._openSearchFormClass = 'tdb-drop-down-search-open'; tdbSearchItem._resultsLimit = '4'; tdbSearch.addItem( tdbSearchItem ); }); /* global jQuery:{} */ jQuery(document).ready( function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_83'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_83'); tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); jQuery().ready(function () { var tdbSearchItem = new tdbSearch.item(); //block unique ID tdbSearchItem.blockUid = 'tdi_93'; tdbSearchItem.blockAtts = '{"results_msg_align":"content-horiz-center","image_floated":"float_left","image_width":"30","image_size":"td_324x400","show_cat":"none","show_btn":"none","show_date":"","show_review":"none","show_com":"none","show_excerpt":"none","show_author":"none","meta_padding":"0 0 0 15px","art_title":"0 0 5px","all_modules_space":"15","tdc_css":"eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==","form_align":"content-horiz-right","icon_color":"#ffffff","icon_size":"eyJhbGwiOiIxOCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTQifQ==","icon_padding":"eyJhbGwiOjIuNiwicG9ydHJhaXQiOiIyLjgifQ==","tdicon":"td-icon-magnifier-medium-short-light","show_form":"yes","form_border_color":"#dd3333","arrow_color":"#dd3333","form_shadow_shadow_size":"10","form_shadow_shadow_color":"rgba(0,0,0,0.12)","f_input_font_family":"712","f_input_font_weight":"400","f_btn_font_family":"712","f_btn_font_weight":"400","f_input_font_size":"13","f_placeholder_font_family":"712","f_placeholder_font_weight":"400","f_placeholder_font_size":"13","f_btn_font_size":"13","f_results_msg_font_family":"712","f_results_msg_font_size":"11","f_title_font_family":"712","f_title_font_size":"13","f_title_font_line_height":"1.2","f_meta_font_family":"712","f_meta_font_size":"11","f_meta_font_line_height":"1","title_txt_hover":"#008d7f","btn_bg_h":"eyJ0eXBlIjoiZ3JhZGllbnQiLCJjb2xvcjEiOiIjMDA4ZDdmIiwiY29sb3IyIjoiIzAwOGQ3ZiIsIm1peGVkQ29sb3JzIjpbXSwiZGVncmVlIjoiLTkwIiwiY3NzIjoiYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogIzAwOGQ3ZjsiLCJjc3NQYXJhbXMiOiIwZGVnLCMwMDhkN2YsIzAwOGQ3ZiJ9","modules_gap":"0","image_height":"80","meta_info_align":"center","results_msg_color_h":"#008d7f","block_type":"tdb_header_search","post_type":"","disable_trigger":"","show_results":"yes","separator":"","disable_live_search":"","exclude_pages":"","exclude_posts":"","search_section_header":"","results_section_1_title":"","results_section_1_taxonomies":"","results_section_1_level":"","results_section_2_title":"","results_section_2_taxonomies":"","results_section_2_level":"","results_section_3_title":"","results_section_3_taxonomies":"","results_section_3_level":"","results_section_search_query_terms":"","results_section_search_query_terms_title":"","results_section_search_query_terms_taxonomies":"","sec_title_space":"","sec_title_color":"","tax_space":"","tax_title_color":"","tax_title_color_h":"","f_sec_title_font_header":"","f_sec_title_font_title":"Section title text","f_sec_title_font_settings":"","f_sec_title_font_family":"","f_sec_title_font_size":"","f_sec_title_font_line_height":"","f_sec_title_font_style":"","f_sec_title_font_weight":"","f_sec_title_font_transform":"","f_sec_title_font_spacing":"","f_sec_title_":"","f_tax_title_font_title":"Taxonomy title text","f_tax_title_font_settings":"","f_tax_title_font_family":"","f_tax_title_font_size":"","f_tax_title_font_line_height":"","f_tax_title_font_style":"","f_tax_title_font_weight":"","f_tax_title_font_transform":"","f_tax_title_font_spacing":"","f_tax_title_":"","toggle_txt":"","toggle_txt_pos":"","toggle_txt_align":"0","toggle_txt_space":"","toggle_horiz_align":"content-horiz-left","inline":"","float_block":"","form_offset":"","form_offset_left":"","form_width":"","form_content_width":"","form_padding":"","form_border":"","form_align_screen":"","input_placeholder":"","placeholder_travel":"0","input_padding":"","input_border":"","input_radius":"","btn_text":"Search","btn_tdicon":"","btn_icon_pos":"","btn_icon_size":"","btn_icon_space":"","btn_icon_align":"0","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border":"","btn_radius":"","results_padding":"","results_border":"","results_msg_padding":"","results_msg_border":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","results_limit":"","modules_on_row":"100%","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_alignment":"50","image_radius":"","hide_image":"","video_icon":"","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_time_font_header":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_info_horiz":"content-horiz-left","meta_width":"","meta_margin":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","art_btn":"","modules_category":"","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","btn_title":"","btn_border_width":"","form_general_bg":"","icon_color_h":"","toggle_txt_color":"","toggle_txt_color_h":"","f_toggle_txt_font_header":"","f_toggle_txt_font_title":"Text","f_toggle_txt_font_settings":"","f_toggle_txt_font_family":"","f_toggle_txt_font_size":"","f_toggle_txt_font_line_height":"","f_toggle_txt_font_style":"","f_toggle_txt_font_weight":"","f_toggle_txt_font_transform":"","f_toggle_txt_font_spacing":"","f_toggle_txt_":"","form_bg":"","form_shadow_shadow_header":"","form_shadow_shadow_title":"Shadow","form_shadow_shadow_offset_horizontal":"","form_shadow_shadow_offset_vertical":"","form_shadow_shadow_spread":"","input_color":"","placeholder_color":"","placeholder_opacity":"0","input_bg":"","input_border_color":"","input_shadow_shadow_header":"","input_shadow_shadow_title":"Input shadow","input_shadow_shadow_size":"","input_shadow_shadow_offset_horizontal":"","input_shadow_shadow_offset_vertical":"","input_shadow_shadow_spread":"","input_shadow_shadow_color":"","btn_color":"","btn_color_h":"","btn_icon_color":"","btn_icon_color_h":"","btn_bg":"","btn_border_color":"","btn_border_color_h":"","btn_shadow_shadow_header":"","btn_shadow_shadow_title":"Button shadow","btn_shadow_shadow_size":"","btn_shadow_shadow_offset_horizontal":"","btn_shadow_shadow_offset_vertical":"","btn_shadow_shadow_spread":"","btn_shadow_shadow_color":"","f_input_font_header":"","f_input_font_title":"Input text","f_input_font_settings":"","f_input_font_line_height":"","f_input_font_style":"","f_input_font_transform":"","f_input_font_spacing":"","f_input_":"","f_placeholder_font_title":"Placeholder text","f_placeholder_font_settings":"","f_placeholder_font_line_height":"","f_placeholder_font_style":"","f_placeholder_font_transform":"","f_placeholder_font_spacing":"","f_placeholder_":"","f_btn_font_title":"Button text","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","results_bg":"","results_border_color":"","results_msg_color":"","results_msg_bg":"","results_msg_border_color":"","f_results_msg_font_header":"","f_results_msg_font_title":"Text","f_results_msg_font_settings":"","f_results_msg_font_line_height":"","f_results_msg_font_style":"","f_results_msg_font_weight":"","f_results_msg_font_transform":"","f_results_msg_font_spacing":"","f_results_msg_":"","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_module_shadow_header":"","shadow_module_shadow_title":"Module Shadow","shadow_module_shadow_size":"","shadow_module_shadow_offset_horizontal":"","shadow_module_shadow_offset_vertical":"","shadow_module_shadow_spread":"","shadow_module_shadow_color":"","title_txt":"","all_underline_height":"","all_underline_color":"#000","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","shadow_meta_shadow_header":"","shadow_meta_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_meta_shadow_size":"","shadow_meta_shadow_offset_horizontal":"","shadow_meta_shadow_offset_vertical":"","shadow_meta_shadow_spread":"","shadow_meta_shadow_color":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border_hover":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_style":"","f_title_font_weight":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","el_class":"","block_template_id":"","td_column_number":1,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","border_top":"","css":"","class":"tdi_93","tdc_css_class":"tdi_93","tdc_css_class_style":"tdi_93_rand_style"}'; tdbSearchItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_93'); tdbSearchItem._openSearchFormClass = 'tdb-drop-down-search-open'; tdbSearchItem._resultsLimit = '4'; tdbSearch.addItem( tdbSearchItem ); }); jQuery(window).on( 'load', function () { var block = jQuery('.tdi_118'), blockClass = '.tdi_118', blockInner = block.find('.tdb-block-inner'), blockOffsetLeft; if( block.find('audio').length > 0 ) { jQuery(blockClass + ' audio').mediaelementplayer(); } if( block.hasClass('tdb-sfi-stretch') ) { jQuery(window).resize(function () { blockOffsetLeft = block.offset().left; if( block.hasClass('tdb-sfi-stretch-left') ) { blockInner.css('margin-left', -blockOffsetLeft + 'px'); } else { blockInner.css('margin-right', -(jQuery(window).width() - (blockOffsetLeft + block.outerWidth())) + 'px'); } }); jQuery(window).resize(); } setTimeout(function () { block.css('opacity', 1); }, 500); }); </script> </body> </html> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 5.3.3 on 2023-04-01 03:33:48 -->