Friday, January 28, 2022
Homesự thích hợpThực hiện linh hoạt mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19 và phục...

Thực hiện linh hoạt mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế


Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Extended Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh, 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh như: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt 110 năm ngày sinh nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng… Đây cũng là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình phục hồi, tăng trưởng kinh tế, tạo nền tảng phát triển để thực hiện các mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025.

Tỉnh Vĩnh Prolonged phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP giá so sánh) năm 2022 đạt mức tăng trưởng 6%. GRDP bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng. Tổng thu ngân sách đạt 6.503 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 630 triệu USD. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 15.800 tỷ đồng…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Extended Bùi Văn Nghiêm, để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, các cấp, ngành, địa phương của tỉnh tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, ngành trong năm 2022, phù hợp với từng giai đoạn diễn biến của tình hình dịch.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp để vừa hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng nội địa. Tỉnh cũng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tăng thêm nguồn lực cho phục hồi phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu tăng thu ngân sách, triệt để tiết kiệm chi, tập trung ưu tiên chi đầu tư và các nhiệm vụ trọng tâm.

Mặt khác, Vĩnh Extended đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, các cấp, ngành, địa phương chú trọng thực hiện Nghị quyết về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong xây dựng hệ thống chính trị, tỉnh tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, kiên quyết sàng lọc, xử lý cán bộ, đảng viên làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức. Bên cạnh đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của người dân, khu dân cư, tổ COVID cộng đồng giám sát công tác phòng, chống dịch tại hộ gia đình, các khu dân cư.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Vĩnh Very lengthy, dịch COVID-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Kết quả năm 2021 tỉnh chỉ đạt và vượt 9/21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đề ra. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) -1,05%, thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu đều không đạt chỉ tiêu. Tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng nặng nề, tỷ lệ thất nghiệp của lao động ở khu vực thành thị chiếm 5,69%. Nhiều lao động thiếu việc làm do tác động của đại dịch COVID-19. Tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống của một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn, người lao động làm việc trong khu công nghiệp, lao động tự do.

* Cùng ngày, Tỉnh ủy Vĩnh Extended đã tổ chức công bố, trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm cho 13 cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh.

Chú thích ảnh
Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh Vĩnh Very lengthy.

Supply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Quảng cáo -

Phổ biến nhất