Toàn văn Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân

- Advertisement -

[ad_1]

Kính thưa quý vị đại biểu, các nhà khoa học và các vị khách quý!

Thưa các đồng chí tham dự Hội thảo!

- Advertisement -

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, khoa học, trách nhiệm cao, Hội thảo khoa học“Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX trong thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Những vấn đề được trình bày tại hội thảo đã cho thấy toàn cảnh bức tranh về tình hình và kết quả của tỉnh trong 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Cũng như những vấn đề, yêu cầu đặt ra đối với tỉnh trong thời gian đến.

- Advertisement -

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các học giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đã có những tham luận và tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, có chất lượng và sát với tình hình thực tiễn hiện nay của tỉnh Quảng Ngãi. Trong từng nội dung, tỉnh Quảng Ngãi sẽ nghiên cứu tiếp thu để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX của tỉnh trong thời gian tới.

Kính thưa các đồng chí!

- Advertisement -

Qua báo cáo đề dẫn hội thảo do đồng chí PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày; phát biểu của đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 32 tham luận của các các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các học giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, cùng các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã cho chúng ta có cái nhìn khái quát về Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay, cũng như yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh trong giai đoạn đến. Tôi xin được trao đổi một số vấn đề có tính chất tổng kết và cũng là khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến cũng như trong tương lai.

Kính thưa các đồng chí!

Toàn Đảng bộ đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh trong tình hình thế giới và đất nước diễn biến phức tạp, nhiều mặt không thuận lợi, tác động mạnh đến tiến trình phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát bất ngờ và phức tạp trên toàn cầu.

Trước bối cảnh thế giới ngày một “biến động, bất định, phức tạp, khó lường”, phong cách lãnh đạo của cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, sâu sát hơn, quyết đoán hơn, tiên phong, gương mẫu. Chính quyền phát huy vai trò phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực điều hành, quản lý.

Tỉnh đã tập trung thu hút các nguồn lực từng bước gắn với nhu cầu của xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của Tỉnh. Định hình những động lực tăng trưởng mới, làm cơ sở cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với nhu cầu phát triển mới, từng bước chuyển từ nền kinh tế truyền thống đến kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số ở cả ba trụ cột: chính quyền, kinh tế và xã hội. chuyển dần từ “Tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “Tư duy kinh tế nông nghiệp”, gắn với quan điểm xây dựng nông thôn mới thực chất và bền vững. Thu hút, phát huy hiệu quả, đa dạng các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của nhân dân. Giữ vững ổn định về quốc phòng, an ninh, giải quyết hài hoà các vấn đề xã hội. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng thiết thực, gần dân, sát cơ sở.

Với nỗ lực đổi mới, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, cùng với việc thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội của Trung ương, Tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, tạo ra động lực, nguồn lực và bài học kinh nghiệm cho những năm sau, mở ra thời kỳ phát triển mới. Kiên trì tạo dựng hình ảnh Con người Quảng Ngãi lan toả nhiều giá trị, khơi gợi niềm tự hào và trách nhiệm trong mỗi người dân. Từ mỗi người dân đến mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tích cực thể hiện tính chủ động, sáng tạo, hun đúc tinh thần tự lực, tự cường của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, hướng tới chú trọng việc tạo dựng các giá trị tự tin, tự chủ, hợp tác, hài hoà, thích ứng tốt hơn với sự thay đổi không ngừng.

Không tự mãn với những kết quả đạt được, không tự bằng lòng với chính mình, Đảng bộ tỉnh luôn trăn trở về câu hỏi: “Quảng Ngãi đứng ở đâu so với các địa phương khác trong cả nước”. Không chỉ đánh giá mức độ phát triển theo chiều dọc thời gian qua các năm hay các chỉ tiêu đặt ra theo nhiệm kỳ, mà thẳng thắn phân tích tương quan phát triển theo chiều ngang giữa Quảng Ngãi với các địa phương có điều kiện, đặc điểm tương đồng trong Vùng, Khu vực và cả nước.

Mạnh dạn nhìn nhận, xem xét khách quan mức độ phát triển hiện tại của Quảng Ngãi đã tương xứng với tiềm năng, đã tối ưu hoá các nguồn lực, Tiềm lực có thực sự được đánh thức chưa? Các giá trị nội tại bao gồm truyền thống lịch sử, văn hoá bản địa, tính cố kết cộng đồng có thực sự làm điểm tựa, làm nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế chưa? Chất lượng sống bao gồm thu nhập, niềm hạnh phúc có được hoà quyện vào mỗi người dân chưa?

“Nhìn thẳng, nói thật”, một số lĩnh vực vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Năng lực, sức chiến đấu, phong cách lãnh đạo của một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, tính linh hoạt, thích ứng trong điều hành của các cấp chính quyền và sự phối hợp của hệ thống chính trị vẫn chưa theo kịp sự vận động của xã hội. Một số định hướng chiến lược mang tính đột phá nhưng trong triển khai thực hiện vẫn thiếu tính đồng bộ, đôi khi còn chần chừ, làm chậm đà phát triển, làm mất đi cơ hội.

Trong thời gian đến, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh nhà, đất nước sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những diễn biến nhanh chóng, sâu rộng, phức tạp và bất ngờ của thế giới, vừa tạo ra thời cơ, vừa đặt ra những thách thức ngày càng homosexual gắt, khó lường. Trong bối cảnh đó, chúng ta càng thêm ý thức về trách nhiệm to lớn trước Nhân dân tỉnh nhà.

Kính thưa các đồng chí!

Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, tạo dựng niềm tin trong xã hội, kết nối các thành phần trong xã hội, làm lan toả lòng yêu quê hương xứ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Thường xuyên chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Từng cấp uỷ, tổ chức đảng dựa vào dân, trân trọng trí tuệ của người dân, sáng kiến trong các cộng đồng để tạo ra sức mạnh xã hội xây dựng quê hương. “Lòng dân” là “nhân”, “vận nước” là “quả”, “nhân nào quả ấy” – “Lòng dân đồng thuận thì nước hưng thịnh, lòng dân trăm mối thì nước suy vong”. Đó là những di huấn của Bác để lại cho mỗi chúng ta và luôn có giá trị vĩnh cửu.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nối kết với các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư bên ngoài, những người con của quê hương Quảng Ngãi ở mọi miền đất nước và nước ngoài, những người bạn, anh em có mối quan tâm và tình cảm với quê hương Quảng Ngãi để bổ sung tầm nhìn, tư duy, kiến thức, tiếp cận thông tin giúp chúng ta nhanh chóng tiếp cận cái mới, bổ sung điều hay cho công tác chỉ đạo, điều hành trong xu thế xã hội ngày càng mở và không ngừng biến đổi.

Kính thưa các đồng chí!

Bối cảnh thế giới ngày nay thay đổi nhanh chóng. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư không cho phép chúng ta chỉ biết hoài niệm, mà phải biết hiện thực hoá hoài bão, biết khát khao và biến ước mơ thành hành động. “Khi hành động chúng ta sẽ có một kết quả, khi chúng ta ước mơ thì mãi mãi chỉ là giấc mơ”. Tôi tin tưởng rằng mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ, mỗi công dân quê hương Núi Ấn –  sông Trà  sẽ biến ước mơ thành hành động và luôn tự hỏi mình đã, đang và sẽ làm gì và làm thế nào để đóng góp cho quê hương xứ sở. Chúng ta không chỉ biết “làm cho xong việc”, mà phải luôn trăn trở “làm sao để công việc tốt hơn, mới hơn, mang lại giá trị cao hơn” cho cuộc sống.

Quảng Ngãi đã bắt đầu tạo được hình ảnh tích cực. Quảng Ngãi có hệ thống chính trị đoàn kết chung sức chung lòng, luôn tìm tòi cái mới. Quảng Ngãi có chính quyền thân thiện, đồng hành với doanh nghiệp và người dân, có những cải cách mạnh mẽ được minh chứng qua việc tiến bộ trong các chỉ số xếp hạng. Quảng Ngãi có lực lượng xã hội hợp tác, chăm chỉ. Quảng Ngãi có đội ngũ doanh nghiệp có quyết tâm, không ngừng vượt khó để phát triển. Nhưng chung quanh ta cũng không ai chấp nhận thụt lùi. Chúng ta “đi chậm” là đồng nghĩa với việc thoái bộ, đi ngược dòng chảy của thời đại.

Tương lai của Quảng Ngãi vẫn là phát triển nông nghiệp, nhưng là nông nghiệp mang “giá trị xanh từ những tiềm năng xanh, một nền nông nghiệp thông minh, lấy giá trị gia tăng trong chuỗi ngành hàng làm mục tiêu vươn tới. Tương lai của Quảng Ngãi vẫn là phát triển công nghiệp nhưng nền công nghiệp dựa trên kỹ thuật, khoa học công nghê hiện đại, thân thiện với môi trường. Tương lai của Quảng Ngãi sẽ là phát triển du lịch, nhưng du lịch nhằm lan toả giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử và giá trị biển, đảo quê hương. Tương lai của Quảng Ngãi là tích cực xây dựng nguồn nhân lực cho hiện tại và tương lai, nhưng nguồn nhân lực thích ứng với cuộc cách mạng lần thứ 4 và hội nhập. Tương lai của Quảng Ngãi vẫn là phát huy tiềm lực văn hoá, tinh thần cho người dân để trở thành nguồn lực nội sinh. Tương lai của Quảng Ngãi vẫn là gắn kết nguồn lực, lực lượng xã hội đề chăm lo những vấn đề xã hội trong bối cảnh thế giới biến đổi khó lường. Tương lai của Quảng Ngãi nằm trong khát vọng và hành động của mỗi người cán bộ, đảng viên và người dân Quảng Ngãi.

Kính thưa các đồng chí!

Phép duy vật biện chứng của triết học Mác-Lênin cho rằng: “Trong hiện thực, cái mới không bao giờ xuất hiện đầy đủ ngay, mà lúc đầu xuất hiện dưới dạng đơn nhất. Về sau theo quy luật, cái mới hoàn thiện dần và thay thế cái cũ, trở thành cái chung, cái phổ biến. Như vậy, sự chuyển hoá từ cái đơn nhất thành cái chung là biểu hiện hiện của quá trình cái mới ra đời thay thế cái cũ”. Quảng Ngãi đã có nhiều đổi mới, cách nghĩ mới, cách làm mới, sáng tạo. Nhưng bao giờ cũng vậy, cái mới muốn định hình chắc chắn không tránh khỏi có những hoài nghi, do dự. Chúng ta cần có sự đồng thuận cao để nhân rộng và chuyển giao những sáng kiến đó từ thế hệ lãnh đạo trước đến thế hệ lãnh đạo tiếp theo.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chúng ta đã có nhiều thành tựu, đồng thời cũng nhìn nhận được những khó khăn,  hạn chế và cả những mặt còn yếu kém của mình. Giờ đây, trách nhiệm của mỗi người, trước hết là hơn 55 ngàn đảng viên trong Đảng bộ phải cùng nhau có khát vọng mãnh liệt hơn để cùng hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn. Hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung và cả nước.

Động lực cho sự phát triển là điều mà mỗi người chúng ta cần tìm kiếm hàng ngày để làm tròn trọng trách của thế hệ hôm nay và chuyển giao cho thế hệ tương lai trên mảnh đất Quảng Ngãi thân thương này.

Xin thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin gửi đến các các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các học giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và quý thầy cô giáo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các Trường Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Cảnh sát nhân dân, Trường Chính trị các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Đà Nẵng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ giáo viên Quảng Ngãi tại Đà Nẵng lời cảm ơn chân thành về tình cảm và sự quan tâm của các đồng chí đối với Đảng bộ và quê hương Quảng Ngãi trong thời gian qua, mong rằng trong thời gian đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa để tỉnh Quảng Ngãu bức phá đi lên mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước. Xin chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã dự và thông tin về hội thảo. Xin kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí và các vị đại biểu![ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất