Tổng chưởng lý Nebraska công bố báo cáo liên quan đến thực tiễn đầu tư ESG

- Advertisement -

[ad_1]

LINCOLN, Neb. (WOWT) – Văn phòng Tổng chưởng lý Nebraska đã công bố một báo cáo mới đặt ra câu hỏi về quá trình đầu tư vào môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

- Advertisement -

Theo Tổng chưởng lý, ESG là việc người quản lý tài sản hoặc nhà đầu tư sử dụng các yếu tố về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định của họ.

“Chúng tôi đặc biệt muốn thông báo cho các nhà hoạch định chính sách công và những người thi hành luật ở Nebraska về ESG để đảm bảo rằng họ hiểu các mối đe dọa pháp lý mà nó gây ra,” Văn phòng Tổng chưởng lý cho biết trong một thông cáo. “Tuy nhiên, báo cáo cũng có thể đóng vai trò là công cụ cung cấp nhận thức cho công chúng, phần lớn trong số đó sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các hoạt động ESG.”

- Advertisement -

Tổng chưởng lý cho biết thêm rằng ESG đặt ra các mối đe dọa pháp lý đối với các doanh nghiệp và tuyên bố rằng ESG là một cách để gây áp lực buộc các doanh nghiệp phải hành động vì các mục tiêu xã hội cụ thể.

“Thông qua doanh nghiệp ESG, một nhóm nhỏ tự bổ nhiệm gồm các tổ chức tài chính toàn cầu như Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Liên Hợp Quốc đang tạo ra và áp đặt các tiêu chuẩn đối với các doanh nghiệp và trừng phạt họ nếu họ không tuân thủ. Phong trào này là mối đe dọa đối với hình thức chính phủ dân chủ của chúng ta, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu được kết cuộc của nó.”

- Advertisement -

Báo cáo của Tổng chưởng lý cũng cho biết ESG đóng vai trò là một cách để thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, cho phép một tổ chức toàn cầu “áp đặt các số liệu được lựa chọn cẩn thận, được ưu tiên về mặt chính trị đối với các doanh nghiệp Mỹ”.

Đọc báo cáo đầy đủ:

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất