TP.Dĩ An: 32/51 cơ sở kinh doanh phế liệu ngừng hoạt động

- Advertisement -

[ad_1]

Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác quản lý môi trường trên địa bàn TP.Dĩ An tiếp tục được thực hiện tốt. Theo đó, các ngành đã xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục thực hiện kế hoạch lập lại trật tự đối với ngành nghề kinh doanh phế liệu trên địa bàn thành phố. Lũy kế đến nay TP.Dĩ An đã có 32/51 cơ sở kinh doanh phế liệu ngừng hoạt động, di dời hoặc chuyển đổi ngành nghề.

- Advertisement -

Ngoài ra, thành phố cũng mở rộng thực hiện việc phân loại rác tại các khu dân cư, khu đô thị, thương mại – dịch vụ. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục duy trì định hướng người dân thực hiện việc phân loại rác, thu hồi vỏ hộp sữa trong trường học nhằm góp phần tạo lập thói quen tốt trong công tác bảo vệ môi trường. Cũng trong 11 tháng năm 2022, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 107/128 đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai, xử phạt hành chính 65 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 348 triệu đồng.

Với định hướng xây dựng TP.Dĩ An thành một đô thị văn minh và hiện đại, TP.Dĩ An đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ môi trường thông qua các chương trình hành động và các kế hoạch bảo vệ môi trường; xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường cho từng giai đoạn và từng năm nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ và phân công trách nhiệm thực hiện.

- Advertisement -

THANH HỒNG

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất