TT-Huế: Triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số

- Advertisement -

[ad_1]


Thừa Thiên Huế triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã ở tỉnh đến năm 2025.

- Advertisement -

Ngày 2/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã ở tỉnh đến năm 2025.

Chương trình hỗ trợ này nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã ở tỉnh thông qua việc sử dụng các nền tảng số. Qua đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã sẽ tối ưu hóa hoạt động, giảm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực của địa phương.

- Advertisement -

Trải nghiệm các ứng dụng công nghệ số tại Tuần lễ Chuyển đổi số- Huế 2022. Ảnh: Thái Hùng.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và trên 50% hộ kinh doanh ở tỉnh được tiếp cận các chương trình, hoạt động truyền cảm hứng, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số.

- Advertisement -

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 có trên 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và trên 30% hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh ở các lĩnh vực, ngành nghề triển khai ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia vào các hoạt động giao dịch điện tử trên môi trường mạng.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số, gồm: Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực chuyển đổi số; hỗ trợ giải pháp chuyển đổi số; tăng cường công tác truyền thông thông qua các nền tảng số; đánh giá năng lực chuyển đổi số cho các nhóm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất