Tuesday, January 25, 2022
Homekinh doanhTX.Tân Uyên: Kinh doanh phế liệu phải bảo đảm môi trường, mỹ...

TX.Tân Uyên: Kinh doanh phế liệu phải bảo đảm môi trường, mỹ quan đô thị


Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường TX.Tân Uyên, đến nay thị xã còn 45 cơ sở kinh doanh phế liệu. UBND các xã, phường đã tổ chức kiểm tra việc hoạt động và yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, phòng cháy chữa cháy, cam kết lộ trình hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý đúng quy định, có văn bản đề xuất bổ sung vùng quy hoạch phế liệu cho các cơ sở nhóm 2.

Thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh phế liệu không đủ điều kiện hoạt động và chủ đất cho thuê mặt bằng, xem xét xửlý vi phạm về đất đai và vận động tự nguyện di dời, trường hợp không thực hiện thì tổ chức cưỡng chế tháo dỡ, trảlại hiện trạng đất đai ban đầu; đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn, không để phát sinh cơ sở mới. UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường tập trung kiểm tra, kiểm soát quyết liệt các cơ sở phế liệu nhóm 1; tiếp tục vận động, kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ sở nhóm 2 bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

PHƯƠNG LÊSupply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Quảng cáo -

Phổ biến nhất