UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

- Advertisement -

[ad_1]

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (Công văn số 1473 /UBND-KT, ngày 07/12/2022).

- Advertisement -

- Advertisement -

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

- Advertisement -

Cục Thuế tỉnh tăng cường tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ kê khai nộp thuế, chính sách thuế và các loại thuế phải nộp trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) đến tất cả người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực TMĐT; thành lập Tổ chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về tăng cường quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế; tập trung thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý nâng cao ý thức và tự giác kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan phối hợp cơ quan Thuế thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT./.

Bích Diệp

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất