Ủy viên CIAA phỏng vấn McWilliams về Giao dịch truyền thông mới, Tư cách thành viên, Quỹ đầu tư và Deion Sanders

- Advertisement -

[ad_1]

Jacqie McWilliams, ủy viên Hiệp hội thể thao liên trường trung tâm (CIAA) cùng với các chủ tịch và hiệu trưởng của hội nghị HBCU lâu đời nhất quốc gia đã gặp nhau tại Đại học Johnson C. Smith vào ngày 6 và 7 tháng 12 trong cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên của họ.

- Advertisement -

[ad_2]

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất