Monday, December 6, 2021
Homekinh doanh.: VGP Information :. | Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế...

.: VGP Information :. | Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán


(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Tống Thị Phương Dung (Hà Nội) kinh doanh dịch vụ kế toán, đã được cấp phép hoạt động theo Luật Kế toán 2015. Để thực hiện dịch vụ kế toán đầy đủ, chính xác thì công ty cử kế toán viên hành nghề sang công ty khách hàng để làm việc và phải làm việc theo thời gian làm việc và nội quy lao động tại công ty khách hàng.

Bà Dung hỏi, trong trường hợp nêu trên, công ty có phải xin cấp phép cho thuê lại lao động hay không? Nếu có, bà đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra hướng dẫn.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định.

Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động quy định 20 công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, trong đó có công việc xử lý các vấn đề tài chính, thuế.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP thì điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là:

(i) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện: Là người quản lý doanh nghiệp theo quy  định của Luật Doanh nghiệp; không có án tích; đã có thời gian trực tiếp làm chuyên  môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép;

(ii) Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán có đầy đủ dấu hiệu về cho thuê lại lao động theo quy định, công việc thực hiện là công việc xử lý tài chính, thuế thì doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định pháp luật.

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động quy định tại Điều 21 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dịch vụ kế toán

,

cho thuê lại lao động

Supply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phổ biến nhất