Monday, November 29, 2021
Homesự thích hợp.: VGP Information :. | Phát huy tốt hơn nữa tinh thần...

.: VGP Information :. | Phát huy tốt hơn nữa tinh thần đại đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh


(Chinhphu.vn) – Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc mong muốn thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh cần phát huy tốt hơn nữa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết toàn xã hội vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch, thích ứng với tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc mong muốn MTTQ các cấp trong tỉnh phát huy tốt hơn nữa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch, thích ứng với tình hình mới.

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021), chiều 18/11, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã đến chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc chúc mừng cán bộ, công chức, người lao động cơ quan MTTQ tỉnh và đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh nhân ngày truyền thống.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định ghi nhận, biểu dương những đóng góp của MTTQ các cấp trong công tác vận động, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh thời gian qua.

Đặc biệt trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ 4, MTTQ tỉnh Nam Định đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc, tích cực huy động sức mạnh vật chất, tinh thần của toàn xã hội để ủng hộ các tập thể, cá nhân trong tỉnh, đồng thời hỗ trợ một số tỉnh, thành phố phía Nam vượt qua khó khăn của đại dịch.

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh cũng tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với điều kiện phòng chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc mong muốn thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh cần phát huy tốt hơn nữa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; lựa chọn, đề ra các hình thức giám sát, phản biện xã hội phù hợp; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết toàn xã hội vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch, thích ứng với tình hình mới.

Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nói chung, cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nói riêng đối với cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống MTTQ tỉnh; đồng thời sẽ cụ thể hóa các ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo trong chương trình công tác để MTTQ các cấp trong tỉnh nỗ lực, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao./.

Supply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phổ biến nhất